Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат pdf
 • размер 507,85 КБ
 • добавлен 19 июня 2014 г.
Шалай С.В., Антонов О.Д., Рокочинський А.М. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та розрахунково-графічної роботи з дисципліни Проектно-вишукувальні роботи з основами геоінформаційних технологій
Методичні вказівки. – Рівне: НУВГП, 2013 – 35 с.
Для студентів за напрямом підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" всіх форм навчання. Метою дисципліни Проектно-вишукувальні роботи з основами геоінформаційних технологій є набуття студентами базових знань та навичок стосовно порядку та обсягів виконання проектно - вишукувальних робіт, видів і характеру ви-шукувань, можливості застосування сучасних геоінформаційних систем і технологій в процесі вишукувань і проектування.
Вступ
Методичні вказівки до практичних занять
Загальні положення про проведення інженерних вишукувань з основами геоінформаційних технологій
Розробка технічного завдання на проведення інженерних вишукувань
Програма інженерних вишукувань
Інженерно-геодезичні вишукування
Інженерно-геологічні вишукування
Інженерно-гідрометеорологічні вишукування
Склад і зміст технічного звіту з інженерно-геодезичних вишукувань
Склад і зміст технічного звіту з інженерно-геологічних вишукувань
Зміст розрахунково-графічної роботи
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи
Рекомендована література
Додатки
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика