Шаповаленко О.Г., Бондар В.М. Основи електричних вимірювань

Шаповаленко О.Г., Бондар В.М. Основи електричних вимірювань
 • разное
 • pdf
 • 147.1 МБ
 • добавлен 01.02.2012
-К.: Либідь, 2002. -319 с.
У цьому підручнику розглянуто будову і використання електричних приладів та перетворювачів неелектричних величин на електричні, призначених для вимірювань на об’єктах енергетики, тобто на електричних станціях, у електричних мережах та на промислових підприємствах, де електричну енергію використовують у технологічних процесах. Вивчення матеріалу підручника передбачене при підготовці у професійно-технічних навчальних закладах робітників - електрослюсарів з обслуговування систем автоматики і засобів вимірювання на електростанціях та для робітників інших спеціальностей, які працюють у цехах автоматики електричних станцій, в енергогосподарствах промислових підприємств та у будівництві.

Зокрема, у підручнику розглянуті такі теми: електричні вимірювання та засоби, які для цього використовуються; похибки вимірювань; міри електричних величин; вимірювальні механізми аналогових електровимірювальних приладів; електронні вимірювальні прилади; цифрові вимірювальні прилади; потенціометри постійного і змінного струму; амперметри і вольтметри; ватметри; лічильники електричної енергії; фазометри; омметри, мегомметри, вимірювання електричного опору; мікрофарадметри; електричні частотоміри: реєструвальні прилади; магнітні вимірювання; пристрої для розширення границь вимірювання електровимірювальних приладів.
Основи електричних вимірювань.

Смотрите также


Кухарчук В.В., Долгополов В.П., Грумінська Л.В., Кучерук В.Ю. Лекції по метрології (Укр.)

Кухарчук В.В., Долгополов В.П., Грумінська Л.В., Кучерук В.Ю. Лекції по метрології (Укр.)

 • разное
 • doc
 • 3.7 МБ
 • добавлен 10.11.2009
ВНТУ Винницкий национальный технический университет.
Лекции по метрологии на украинском языке.

В посібнику розглядаються основи метрології, основи теорії електричних вимірювань, принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових, мікропроцесорних засобів і сучасних методів вимірювання електричних, магнітних ...
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

 • разное
 • doc
 • 273.5 КБ
 • добавлен 04.07.2010
Тести 4 стр.
Основні терміни та визначення.
Одиниці фізичних величин. Система одиниць СІ.
Види та методи вимірювань.
Класифікація похибок вимірювання.
Засоби вимірювань та їх метрологічні характеристики.
Випадкові похибки.
Співак О.Ю. Метрологія та стандартизація. Конспект лекцій

Співак О.Ю. Метрологія та стандартизація. Конспект лекцій

 • разное
 • doc
 • 875.5 КБ
 • добавлен 30.08.2011
Конспект лекцій призначений для студентів 2-ого курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.090500 - Теплоенергетика.
У конспекті розглядаються всі розділи, які вивчаються на протязі семестру і які цілком відповідають робочій програмі по курсу Метрологія та стандарти-зація:
Вступ.
Об’єкти вимірюван...
Співак О.Ю. Теплотехнічні вимірювання

Співак О.Ю. Теплотехнічні вимірювання

 • разное
 • pdf
 • 818.98 КБ
 • добавлен 30.08.2011
Курс лекцій. - 69с.

Вимірювання.
Класифікація приладів для теплотехнічних вимірювань.
Основні властивості вимірювальних приладів.
Похибки вимірювань.
Систематичні і грубі похибки.
Випадкові похибки.
Динамічні похибки.
Перевірка вимірювальних приладів.
Допустимі похибки і клас точності при...