Шевченко С.І. Лісова зоологія (курс лекцій)

Нет изображения
 • разное
 • doc
 • 1.43 МБ
 • добавлен 14.11.2011
-Мелітополь.: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
.2010.-111 с.
Дійсний учбовий посібник має мету заповнити існуючий прошарок учбової літератури з лісової зоології, написаний стосовно потреб студентів біологічного факультету стаціонару. Враховуючи те, що загальне навантаження з цієї дисципліни розраховано на один учбовий семестр, тому тематика основного курсу лекцій охоплює загальні характеристики типів та класів безхребетних та хребетних тварин.
Стисла характеристика матеріалу поєднується зі схемами та малюнками зовнішньої та внутрішньої будови представників тваринного світу. Також приділено увагу характеристиці місцевих видів, екологічного та медичного значення простіших - паразитам людини і тварини, гельмінтам найбільш поширених в південних регіонах. На сторінках курсу приділяється увага комахам корисних та небезпечних видів для людини.
Характеристика хребетних тварин гармонійно поєднується основною ідеєю про походження видів на Землі. Від ланцетника до ссавців показано еволюційний розвиток окремих органів, систем органів тварин.
Посібник може бути використаний студентами при вивченні курсу з лісової зоології та стане нагодою при підготовці до екзаменів з біологічних дисциплін.rn

Смотрите также


Вопросы экзамен зоология

Вопросы экзамен зоология

 • билеты
 • pdf
 • 39.49 КБ
 • добавлен 27.09.2010
Доцент С. С. Крамаренко
Питання до іспиту з навчального модуля "прикладна зоологія" для студентів 1 курсу факультету твппт 4сторінки
Лекція - Типи: Апікомплексні, Міксоспоридії, Мікроспоридії

Лекція - Типи: Апікомплексні, Міксоспоридії, Мікроспоридії

 • лекции
 • ppt
 • 4.19 МБ
 • добавлен 20.10.2011
39 слайдів. (Зоологія безхребетних).Воронова Н.В. На укр. языке.
Загальна характеристика типу Апікомплексні
Загальна характеристика типу Міксоспоридії
Загальна характеристика типу Мікроспоридії
Шевченко С.И., Зыбин В.М. Опасные представители фауны Украины

Шевченко С.И., Зыбин В.М. Опасные представители фауны Украины

 • разное
 • doc
 • 2.4 МБ
 • добавлен 08.12.2010
С. И. Шевченко, В. М. Зыбин, Р. С. Шевченко, Ю. П. Гниденко
Профилактика укусов и отравлений, первая помощь, лечение.

DOC файл с иллюстрациями.

В книге описаны обитающие на Украине опасные насекомые, земноводные, рыбы;
распространение, внешний вид, образ жизни, опасность для человека, клиника поражения,...
Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 2

Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 2

 • разное
 • pdf
 • 8.19 МБ
 • добавлен 13.02.2011
У підручнику відображено сучасний рівень знань про безхребетних тварин, що населяють нашу планету. Описано систему безхребетних, рівні організації різних, груп, шляхи їх еволю-
ції, спосіб життя, екологічні особливості.
Для студентів біологічних спеціальностей університетів.
Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 1

Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 1

 • разное
 • pdf
 • 7.41 МБ
 • добавлен 13.02.2011
К.: Либідь, 1995. - 320 с.У підручнику відображено сучасний рівень знань про безхребетних тварин, що населяють нашу планету. Описано систему безхребетних, рівні організації різних, груп, шляхи їх еволю-
ції, спосіб життя, екологічні особливості.
Для студентів біологічних спеціальностей університетів.
Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 1

Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 1

 • разное
 • djvu
 • 4.07 МБ
 • добавлен 24.10.2011
Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.

У підручнику відображено сучасний рівень знань про безхребетних тварин, що населяють нашу планету. Описано систему безхребетних, рівні організації різних, груп, шляхи їх еволюції, спосіб життя, екологічні особливості.
Для студентів біологічних спеціальностей університетів.
Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології

Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології

 • разное
 • djvu
 • 8.01 МБ
 • добавлен 18.11.2011
Навчальний посібник. - Суми "Університецька книга". 2003. - 614
Вступ
Зоологія як наука
Методи дослідження в зоології
Основи екології тварин
Основні терміни й поняття
Поширення тварин У біосфері
Тварини і середовище
Абіотичні фактори в житті тварини
Біотичні фактори в житті тварин
Популяц...
Кашкаров Д.Н., Станчинский В.В. Курс зоологии позвоночных животных

Кашкаров Д.Н., Станчинский В.В. Курс зоологии позвоночных животных

 • разное
 • djvu
 • 51.35 МБ
 • добавлен 24.04.2011
«Биомедгиз», 1940. – 1030 с.
Авторы полагают, что в университетском курсе изложение должно идти с определенной точки зрения в связи с задачами советской школы. Кроме того, курс зоологии позвоночных — это основной куре, который будут прорабатывать не только будущие специалисты-зоологи, но и биологи других специальностей. С эт...
Презентація - Хижі ссавці або звірі

Презентація - Хижі ссавці або звірі

 • рефераты
 • ppt
 • 3.61 МБ
 • добавлен 20.05.2011
В презентації розглянуто 4 родини: куницеві, собачі, ведмежі, котячі. Представників характеризовано за: ареалом проживання, зовнішнім виглядом, особливостями гону.
20 слайдів. ТНПУ ім. Гнатюка, перший курс. 2011р.
Шпаргалки по зоологии беспозвоночных

Шпаргалки по зоологии беспозвоночных

 • шпаргалки
 • doc
 • 362.5 КБ
 • добавлен 05.01.2010
1 курс - 1 семестр по зоологии беспозвоночных. Простейшие, споровики, губки, жгутиковые, инфузории, кишечнополостные, турбеллярии, ленточные, круглы черви, класс панцирные, отряд насекомы, отряд пауки, иглокожие.