• формат doc
  • размер 291.45 КБ
  • добавлен 16 июня 2013 г.
Шимон С.І. Сімейне право
К.: КНЕУ, 2004. — 164 с.
Вступ.
Навчально-тематичний план курсу «Сімейне право України».
Типова програма курсу.
Навчально-методичне забезпечення курсу.
Поняття, предмет, принципи, система сімейного права. Державна сімейна політика України.
Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права. Джерела сімейного права.
Історичні форми сім’ї та шлюбу.
Сімейні правовідносини.
Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу.
Недійсність шлюбу.
Особисті немайнові правовідносини подружжя.
Майнові правовідносини подружжя.
Припинення шлюбу.
Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства (материнства).
Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.
Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.
Правові форми забезпечення прав дітей, які залишилися без батьківського піклування. Усиновлення в Україні.
Опіка та піклування. Патронат над дітьми.
Застосування сімейного законодавства України до правовідносин за участю іноземних громадян та осіб без громадянства.
Завдання для блочно-модульного контролю знань студентів.
Програмні питання з курсу.
Критерії оцінювання знань студентів за підсумкового контролю знань.
Словник ключових термінів і понять.
Нормативно-правові акти та література до курсу.
Похожие разделы