Информатика и вычислительная техника
 • формат pdf
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 04 апреля 2012 г.
Шипулін В.Д., Кучеренко Є.І. Планування і управління ГІС-проектами
Навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, ХНУРЕ, 2009. – 158 с.
Навчальний посібник відображує сучасний стан розвитку, основні положення і матеріали з методології планування та управління впровадженням географічних інформаційних систем (ГІС), успішність якої була доведена неодноразово протягом багатьох років її використання в
державних і приватних організаціях. У посібнику розглядаються проблеми як складові традиційних підходів до управління та планування проектами, створення великомасштабних систем з урахуванням особливостей створення та функціонування ГІС.
Зміст
Передмова
Нормативна база, стандарти з управління проектами
Основні угоди й положення з управління проектами
Підходи до побудови і реалізації національних стандартів
Об'єкт і предмет планування
Об'єкт планування
Мета планування
Основоположні принципи планування
Сучасне середовище планування ГІС
Охват ГІС-проектів
Хто, коли, де, навіщо планувати ГІС
Аналіз стратегії організації й основні положення бізнес-плану організації
Стратегічна мета організації
Як з'ясувати, в чому організація має потребу
Аналіз стратегічного бізнес-плану
Аналіз повноважень і зобов'язань функціональних підрозділів
Зв'язок між стратегічними цілями, інформацією і даними
Вигоди від упровадження ГІС
Визначення стратегії і мети планування ГІС
Що включає проектна пропозиція?
Приклади успішних проектних пропозицій
Фінансові кошти, необхідні на етапі планування
Процес попереднього визначення інформаційних продуктів
Цілі технологічного семінару
Формування ГІС-команди
Організаційні питання проведення семінару
Зустрічі
Попереднє визначення інформаційних продуктів
Послідовність операцій
Приклади інформаційних продуктів
Детальний опис інформаційних продуктів і функцій ГІС
Загальна характеристика інформаційного продукту
Список компонентів інформаційного продукту
Характеристика окремих компонентів інформаційного продукту
Визначення етапів і рекомендації щодо створення продукту
Загальна характеристика програмного засобу МоdelBuilder
Частота використання функцій
Логічні прив'язки
Допуск помилки
Аналіз поточних витрат
Аналіз вигод
Приклад створення опису інформаційного продукту
Формування вихідних даних та загальних вимог до апаратного та програмного забезпечення. Визначення охвату системи
Що таке охват системи?
Майстер-список вхідних даних
Базові функції введення даних, необхідні для створення карти секцій каналізаційного колектора
Визначення пріоритетів
Визначення охвату системи
Що впливає на розрахунок часу?
Планування діяльності
Принципи формування структури та логічної моделі даних. вибір логічної моделі даних
Характеристики даних
Стандарти і конвертація даних
Реляційна модель даних
Об'єктно-орієнтована модель даних
Об'єктно-реляційна модель даних
Мотивація вибору логічної моделі даних
Визначення вимог до системи. Програмні й апаратні складові ГІС
Концептуальна розробка системи технологічних рішень
Функціональні вимоги: резюме і класифікація
Системний інтерфейс і конфігурація системи мережних комунікацій
Звіт про попередню структуру системи
Аналіз ефективності ГІС-проектів і їх реалізації. Управління ризиками
Визначення витрат за роками
Категорії вигод
Порівняння вигод і витрат
Розрахунок співвідношення витрат/вигод
Стратегія переходу на нову платформу
Визначення, аналіз та управління ризиками
Стратегія планування і управління впровадженням ГІС
Організаційні питання
Правові питання
Питання системної інтеграції
Оголошення про тендер
Вивчення стану захисту системи
Підбір і навчання персоналу
Розриви у знаннях
Навчання
Організації для впровадження проекту
План закупівлі
Стратегія упровадження
Післямова
Перелік літературних джерел
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика