Информатика и вычислительная техника
 • формат djvu
 • размер 4,75 МБ
 • добавлен 07 сентября 2014 г.
Шипулін В.Д. Основи ГІС-аналізу
Навчальний посібник. – Х.:Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2014. 330с. ISBN 978-966-695-314-1
У посібнику представлені основні концепції и принципи просторового аналізу засобами географічних інформаційних систем (ГІС-аналізу). Розглянуто вихідні концепції, аналітичні засоби і задачі ГІС-аналізу, які становлять зміст навчальної дисципліни "ГІС-аналіз". Посібник в значній мірі спирається на рішення Інституту дослідження систем навколишнього середовища (Environmental Systems Research Institute - ESRI), фахівці якого створили найбільш поширене у світі програмне забезпечення ГІС, й на роботи відомих вчених в галузі просторового аналізу. Для студентів спеціальності "Геоінформаційні системи і технології", а так само студентів і фахівців в області комп'ютерних наук, управління територіями, земельними ресурсами та нерухомістю, комунальним господарством, транспортною інфраструктурою, енергетики, екології, в областях розробки, створення або дослідження складних просторових комплексів.
Зміст:
Вихідні концепції
Визначення ГІС-аналізу
Визначення й аспекти геопросторового аналізу
ГІС-аналіз як підсистема ГІС
Підходи до висвітлення ГІС-аналізу
Питання та завдання для самопідготовки

Класифікації аналітичних засобів ГІС-аналізу

Класифікація аналітичних засобів ГІС-аналізу Кошкарьова О. В. і Тікунова В. С
Класифікація аналітичних засобів ГІС-аналізу Іщук О. О., Коржнєва М. М., Кошлякова О. Є
Класифікації аналітичних засобів ГІС-аналізу Стена Ароноффа
Класифікації задач ГІС-аналізу
Класифікація задач ГІС-аналізу Енді Мітчелла
Класифікація задач ГІС-аналізу на основі концептуального об'єднання
Географічні моделі реального світу
Типи географічних моделей реального світу
Аналогові й цифрові моделі
Дискретні й безперервні моделі
Індивідуальні й агреговані моделі
Статичні й динамічні моделі
Клітинні автомати
Агентні моделі
Концептуальна модель вирішення просторових задач
Аналітичні засоби ГІС-аналізу
Функції вимірювання
Вимірювання на векторних даних
Вимірювання на растрових даних
Функції вибору даних
Інтерактивний просторовий вибір даних
Просторовий вибір за атрибутивними умовами
Просторовий вибір на підставі топологічних відношень
Функції автоматизованої класифікації
Цілі автоматизованої класифікації за атрибутами
Методи автоматизованої класифікації за атрибутами
Функції оверлейні
Визначення й загальна характеристика оверлейних функцій
Булева алгебра в топологічному накладенні
Векторні оверлейні оператори
Растрові оверлейні оператори
Функції околу
Визначення околу
Операції околу в векторних моделях
Операції околу в растрових моделях
Функції зв'язності
Визначення й характеристика мережі
Знаходження кращого шляху
Розділення мережі
Задачі ГІС-аналізу
Аналіз місця розташування

Типи задач і цілі аналізу місця розташування
Ідентифікація географічних об'єктів
Візуальний аналіз місця розташування
Аналіз кількісних даних місця розташування
Аналіз щільності об'єктів
Аналіз оточення
Пошук місця розташування, яке задовольняє просторовим умовам
Розуміння місця розташування, яке задовольняє просторовим умовам
Пошук місця розташування шляхом побудови запиту
Пошук місця розташування шляхом комбінування аналітичних засобів
Аналіз просторових змін
Сутність аналізу просторових змін
Аспекти аналізу змін
Підходи до аналізу просторово-часових змін
Інструменти аналізу просторово-часових змін
Способи відображення просторових змін на карті
Аналіз просторових патернів
Розуміння просторових патернів
Аналіз просторових патернів точкових географічних об'єктів
Аналіз просторових патернів лінійних об'єктів
Аналіз просторових патернів полігональних об'єктів
Аналіз просторових патернів безперервних явищ
Моделювання просторових сценаріїв
Розуміння моделювання просторових сценаріїв
Оцінка недостовірності результатів при моделюванні просторових сценаріїв
Моделювання сценаріїв "Що, коли.?" шляхом комбінування аналітичних засобів
Моделювання сценаріїв "Що, коли.?" спеціалізованими засобами
Післямова
Бібліографічний опис
Використані джерела
Рекомендовані джерела для самостійного вивчення
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика