Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 86,83 КБ
  • добавлен 29 октября 2010 г.
Шпаргалка - Історія туризму
Вихідні дані невідомі.
Назвіть найважливіші для розвитку туризму в Україні події кінця XX – початку XX століть.
Які області України домінували 2003 р. за темпами зростання внутрішнього туризму?
Охарактеризуйте динаміку організованого іноземного туризму в Україні у 2000-2003 рр.
Які напрями розвитку туризму передбачені Державною програмою розвитку туризму на 2002-2010 рр. , затвердженої Кабінетом Міністрів України 2002 р. ?
В якому році Україна стала дійсним членом Всесвітньої туристської організації?
Охарактеризуйте стан і тенденції розвитку туризму у світі.
Коли створено Всесвітню туристську організацію (ВТО)? Назвіть основні цілі ВТО.
Назвіть області України, які є найперспективнішими для прийому туристів.
Охарактеризуйте стан і тенденції розвитку туризму в Україні.
У чому полягала трансформація готельної справи в другій половині XX ст. ?
Охарактеризуйте основні тенденції розвитку туризму другої половини XX ст.
У чому полягає стратегічна мета розвитку вітчизняного туризму?
Охарактеризуйте роль повітряного транспорту в світовій туристській індустрії другої половини XX ст.
Чи є перспективним розвиток в Україні сільського (зеленого) туризму? Чому?
Які чинники впливають на динаміку потоку іноземних туристів в Україну?
Охарактеризуйте стан туризму в Україні початку 1990-х рр.
Розкрийте сутність показника інтенсивність туризму. За якого значення інтенсивности можна стверджувати про наявність масового туризму?
Назвіть ознаки диференційованого туризму.
Які головні чинники розвитку туризму другої половини XX ст. ?
З яких департаментів складався Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України?
Назвіть основні особливості радянського туризму.
Назвіть найбільші готельні ланцюги кінця XX ст.
Яка організація здійснювала керівництво молодіжним туризмом в СРСР?
Назвіть імена організаторів українського туристсько-краєзнавчого руху другої половини XIX – початку XX століть.
Охарактеризуйте діяльність Товариства Чорногора. Назвіть основні напрями діяльности Товариства в 1920-ті рр.
Коли розпочалася історія радянського морського круїзного туризму?
В якому році в СРСР відбувся перший випуск спеціалістів з вищою туристською освітою? Як називалася ця спеціальність?
Що і чому змінилося в морському туризмі в другій половині XX ст. ?
В якому році було створено Центральну раду з туризму та екскурсій ВЦРПС? Яким видом туризму опікувалася ця організація?
Наведіть по одному прикладу популярних радянських туристських маршрутів: лінійних, кільцевих, радіальних.
Чим відрізнялася робота Товариства пролетарського туризму РРФСР від діяльности Радянського туризму?
Назвіть центри відпочинку, які сформувалися в Криму за часів Російської імперії.
Визначіть основні напрями діяльности ВАТ Інтурист.
Опишіть особливості готельних послуг у Галичині в другій половині XIX – на початку XX століть.
У чому полягає роль міграцій населення Галичини в історії туризму?
Коли було створено АТ Радянський турист (Совтур)?
Який напрямок туристсько-екскурсійної справи був визначений на першому Всесоюзному з’їзді Товариства пролетарського туризму та екскурсій як найбільш цінний?
Назвіть музеї, що функціонували на українських землях у складі Російської імперії на початку XX ст.
Охарактеризуйте політичні та соціально-економічні умови розвитку подорожей та туризму на українських землях у складі Австро-Угорщини та міжвоєнної Польщі.
Які об’єкти прочанства були популярними в Російській імперії у XIX – на початку XX століть?
Які чинники сприяли поширенню подорожей на українських землях у XIX – на початку XX століть?
Які події XIX – початку XX століть позначилися на розвиткові Ялти як курорту?
Назвіть авторів відомих російських путівників XIX-XX століть.
Які чинники сприяли появі та розвиткові перших курортів в Російській імперії?
Які чинники позитивно вплинули на розвиток туризму в першій половині XIX ст. ?
В яких країнах виникли перші національні об’єднання любителів подорожей?
Назвіть основні напрями діяльности міжнародніх і національних туристських організацій, що були визначені на конґресі в Гаазі 1925 р.
Скільки готелів було в Києві у 1901 р.? Назвіть послуги, які надавались в київських готелях.
Назвіть зміни, що відбулись у сфері гостинності в другій половині ХV – XVI століттях?
З якою метою Т. Кук організовував свої перші тури?
Які види закладів харчування були поширеними в Російській імперії в XVIII – на початку XX століть?
У чому полягало значення морського транспорту в історії туризму XIX – половини XX століть?
Як позначився розвиток автотранспорту на сфері гостинності?
Назвіть 10 видатних мандрівників XVII-XVIII століть та їхні досягнення.
З чим пов’язана поява терміну ресторан? Коли і де з‘явилися перші ресторани?
Чому в епоху Просвітництва почали розвиватися морські курорти?
Охарактеризуйте роль Ж. Шардена в історії мандрівництва і картографії України.
Що ви знаєте про подорожі російських дипломатів ХV століття?
Охарактеризуйте зміни у сфері гостинності, притаманні епосі Просвітництва.
Охарактеризуйте значення прочанства в історії російського туризму.
Які країни посідали провідне місце у мореплавстві в епоху Великих географічних відкриттів?
Назвіть відомих мандрівників XVI ст. Чим вони сприяли розвиткові подорожування в світі?
Назвіть основні чинники розвитку подорожей та появи туризму в епоху Просвітництва.
Назвіть та охарактеризуйте основні історичні етапи розвитку туризму
У чому полягає значення епохи Великих географічних відкриттів для розвитку подорожей?
Що вивчає історія туризму?
Охарактеризуйте роль університетів у розвитку подорожування.
Де саме з’явились перші европейські курорти? Які з них існують й досі?
Які чинники вплинули на розвиток подорожей у другій половині ХV – XVI століттях?
Назвіть та охарактеризуйте основні чинники розвитку подорожей в епоху Середньовіччя.
Оцініть роль вікінгів в історії подорожей.
Які транспортні засоби використовувалися мандрівниками у середні віки?
Назвіть видатних мандрівників доби Середньовіччя.
Які чинники впливають на розвиток туризму?
У чому полягає значення подорожей фінікійців?
Охарактеризуйте внесок давніх греків у розвиток подорожей.