Дисертация
  • формат doc
  • размер 1,66 МБ
  • добавлен 14 февраля 2015 г.
Штурхецький С.В. Комунікативні стратегії в місцевому самоврядуванні України
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. — Київ, 2010. — 212 с. + автореферат
Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування
Зміст
Перелік умовних скорочень
Вступ
Теоретико-методичні передумови використання комунікативних стратегій у місцевому самоврядуванні
Моделювання комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні
Правове та інформаційне забезпечення комунікативного процесу у місцевому самоврядуванні в Україні
Визначення актуальних завдань місцевого самоврядування як програми для розробки комунікативних стратегій
Висновки до розділу
Комунікативний потенціал місцевого самоврядування як основний чинник для впровадження комунікативних стратегій
Зміст і значення комунікативного потенціалу місцевого самоврядування
Комунікативний потенціал унормованих законодавством форм безпосередньої участі громадян
Передумови для впровадження комунікативних стратегій у місцевому самоврядуванні
Висновки до розділу
Застосування комунікативних стратегій для вирішення актуальних завдань місцевого самоврядування
Перспективні напрями розвитку комунікативного потенціалу місцевого самоврядування в Україні
Класифікація комунікативних стратегій в місцевому самоврядуванні
Прикладні аспекти застосування комунікативних стратегій
Висновки до розділу
Висновки
Додатки
Список використаних джерел