Дисертация
  • формат doc
  • размер 376,29 КБ
  • добавлен 06 февраля 2015 г.
Шумік І.В. Організаційні засади корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. — Дніпропетровськ, 2013. — 255 с.
Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування
Вступ
Теоретичне підгрунтя управління соціальним розвитком у місцевому самоврядуванні
Еволюція поглядів на територіальну громаду як соціальну спільноту й підходи до управління її соціальним розвитком
Розвиток соціальної сфери як середовища задоволення потреб та інтересів територіальної громади
Організація соціального розвитку територіальних громад відповідно до корпоративного підходу
Висновки до розділу
Методичні підходи до забезпечення соціального розвитку територіальних громад
Організаційно-аналітичне забезпечення соціального розвитку територіальних громад
Сучасний стан організаційного забезпечення управління соціальною сферою як базовою ланкою соціального розвитку територіальних громад
Підходи до оцінювання економічної складової забезпечення соціального розвитку та збалансування показників соціального розвитку
Висновки до розділу
Організація корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад
Концептуальні засади корпоративного управління розвитком соціальної сфери територіальних громад
Формування інституту корпоративного соціального партнерства в соціальній сфері міст і регіонів
Організаційні форми реалізації соціального корпоратизму у функціональних секторах соціальної сфери міст
Висновки до розділу
Висновки
Список використаних джерел
Додатки