• формат pdf
  • размер 3,59 МБ
  • добавлен 30 мая 2016 г.
Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади)
Підручник. — К.: НАДУ, 2011. — 543, [1] с.
У підручнику, побудованого на системо утворюючих елементах понятійно-категоріального апарату національної безпеки, розглядаються філософсько-методологічні, системні аспекти основ національної безпеки та методологічні основи державного управління національною безпекою. У ньому також розкриваються суть, форми, способи, методи й особливості розробки та впровадження державної політики, а також основи стратегічного планування забезпечення національної безпеки.
Підручник розрахований передусім для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, які навчаються за спеціальністю "Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки". Але оскільки концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки розглядаються з позицій системного підходу він може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів, слухачів системи перепідготовки державних службовців, усіх, хто цікавиться проблемами забезпечення національної безпеки.