Социологические дисциплины
Дисертация
  • формат pdf
  • размер 371,73 КБ
  • добавлен 26 февраля 2014 г.
Скок Н.С. Суб’єктивний час як чинник соціальної поведінки індивіда в умовах суспільних трансформацій
Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. н. за спец. 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Донецьк, 2010. – 20 с.
У роботі зроблений аналіз теоретико-методологічних підходів до дослідження суб’єктивного часу. Проаналізований вплив суб’єктивного часу на соціальну поведінку індивіда у контексті побудування індивідом майбутнього в умовах суспільних трансформацій.
Побудована модель структурування та інтерпретування майбутнього, котра дозволяє подолати існуючий «розрив» часів. Удосконалюється процедура дослідження суб’єктивного часу, завдяки проясненню концепції суб’єктивного часу, уточненню його місця в моделі вільного вибору, виробленню критеріїв його дослідження, що забезпечує більш чітке уявлення щодо впливу суб’єктивного часу на соціальні явища, процеси та стосунки.
Для соціологів, викладачів, аспірантів, студентів соціогуманітарних факультетів ВНЗ, які займаються вивчення проблем соціології часу, соціології особистості.
Похожие разделы