• формат pdf
  • размер 2,73 МБ
  • добавлен 12 ноября 2015 г.
Смітюх А.В. Корпоративне право у схемах
Навчальний посібник. – Вид. 2, змін і доп. – К.: Істина, 2012. – 244 с.
У посібнику на основі аналізу положень Цивільного та Господарського кодексів, законів України “Про господарські товариства”, “Про акціонерні товариства”, інших актів корпоративного законодавства України з урахуванням матеріалів судової практики, наукових статей і монографій розкриваються загальні питання корпоративного права; порядок створення і припинення господарських товариств, особливості правового статусу окремих видів господарських товариств; правовий режим їх майна; корпоративні права та обов'язки їх учасників; правовий статус органів управління товариств; питання щодо здійснення розпорядження та захисту корпоративних прав. Корпоративне право, представлене у вигляді схем, що розкривають усі його інститути, наголошуючи на багатьох проблемних питаннях, широко висвітлюють класифікації корпоративного права, корпоративні процедури, концептуальні відмінності у підходах до регулювання корпоративних відносин, на яких ґрунтуються, відповідно, ЦК України та ГК України.
Видання зацікавить насамперед студентів та викладачів юридичних навчальних закладів, а також адвокатів, юрисконсультів, керівників та посадових осіб господарських товариств.
Корпоративні підприємства і підприємницькі товариства
Корпоративні права і корпоративний контроль
Створення і припинення господарських товариств
Акціонерні товариства
Товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю
Повні і командитні товариства
Корпоративні спори, рейдерство