• формат doc
 • размер 430.98 КБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
Смирнов В.О. Гравітаційні процеси збагачення корисних копалин
Донецьк, ДонНТУ, 2008. -129 с. Конспект лекцій.
Гравітаційні процеси збагачення
Фізичні основи гравітаційних процесів
Теоретичні основи розділення сипких продуктів за густиною
Гідравлічна класифікація
промивка
Збагачення у важких середовищах
Відсадка
збагачення в струмені води на похилій площині
Протитечійна водна сепарація
Процеси розділення в повітряному середовищі
Комбіновані процеси збагачення
Технологічні схеми гравітаційного збагачення
Смотрите также

Булава Ю.І., Бачурін Л.Л. Переробка і якість вугілля

 • формат pdf
 • размер 6.97 МБ
 • добавлен 15 октября 2011 г.
Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2006. – 111 с.: іл. Наведені запитання та відповіді по основним розділам курсу (загальні відомості про копальневе вугілля, вуглезбагачувальні фабрики, вуглеприйом і підготування вугілля до збагачення, грохочення вугілля, роздроблення вугілля, падіння твердих тіл у середовищі, гідравлічна класифікація, фракційний аналіз і збагачення вугілля, ос-нови гравітаційного збагачення вугілля, збагачення у важких середовищах, зба...

Папушын Ю.Л., Смирнов В.О., Билецкий В.С. Исследование полезных ископаемых на обогатимость (на укр.яз)

 • формат doc
 • размер 10.11 МБ
 • добавлен 17 декабря 2009 г.
Донецьк, 2006. – 344 с. Описані методи і апарати, що використовуються для дослідження корисних копалин на збагачуваність. Викладені основи опробування, питання вивчення речовинного складу корисних копалин і фізичних характеристик мінералів. Розглянуті методи вибору технологічних схем збагачення. Наведені методики лабораторних досліджень підготовчих і допоміжних процесів, процесів гравітаційного і флотаційного збагачення, магнітної і електричної с...

Самилін В.М. Спеціальні та комбіновані методи збагачення

 • формат doc
 • размер 1.63 МБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Донецьк, 2007. – 86 с. Властивості мінералів, що положені в основу спеціальних методів збагачення, класифікація спеціальних методів, приклади процесів Сортування корисних копалин Оцінка ефективності процесу сортування Ручне сортування, порційне сортування корисних копалин, погрудкове сортування корисних копалин, Формування потоку грудкового матеріалу. Апарати для погрудкового і плоскогрудкового сортування. Практика погрудкового сортування корисн...

Самойлов А.И., Папушин Ю.Л., Смирнов В.А. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине Проектирование обогатительных фабрик

Практикум
 • формат doc
 • размер 242.18 КБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
ДонНТУ, Донецк. 2007- 56 стр. 2008- 58 стр. Для студентов специальности 7.090302 «Обогащение полезных ископаемых» заочной и очно-заочной форм обучения. На русском языке. Приведены основные методики выбора и расчета технологических схем переработки угольных шламов текущей добычи и углесодержащих тонкозернистых продуктов техногенных месторождений, необходимые для выполнения курсовых и специальных частей дипломных проектов.

Самылин В., Билецкий В. Специальные методы обогащения полезных ископаемых (на укр.яз)

 • формат doc
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 17 декабря 2009 г.
Донецьк, 2003. – 116 с. Посібник відповідає освітньо-професійній програмі Міністерства освіти і науки України за фахом 7.09.0302 "Збагачення корисних копалин". У посібнику подано 20 лекцій зі спеціальних методів збагачення корисних копалин. Для студентів вузів, науковців та інженерно-технічних працівників збагачувальних фабрик.

Смирнов В.О., Білецький В.С. Проектування збагачувальних фабрик

 • формат pdf
 • размер 2.03 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
Навчальний посібник. -Донецьк: Східний видавничий дім, 2002. - 269 с. В даному навчальному посібнику викладено вимоги до змісту і обсягу проектно-кошторисної документації проектів збагачувальних фабрик. Розглянуто питання про вибір і розрахунок схем збагачення корисних копалин, а також основного технологічного обладнання для реалізації цих схем. Викладено основні положення щодо розробки генерального плану і розміщення обладнання в цехах фабрик....

Смирнов В.О., Билецкий В.С. Гравитационные процессы обогащения полезных ископаемых (на укр.яз)

 • формат doc
 • размер 800.34 КБ
 • добавлен 17 декабря 2009 г.
Донецьк, 2005. – 300 с. Викладені теоретичні основи гравітаційного збагачення і гідравлічної класифікації корисних копалин. Розглянуті принципові конструкції гравітаційного і класифікаційного обладнання, його технологічні характеристики, правила вибору і розрахунку. Описані технологічні схеми збагачувальних фабрик, які використовують гравітаційні процеси. Видання призначене для студентів спеціальності Збагачення корисних копалин.