• формат pdf
 • размер 9.81 МБ
 • добавлен 15 апреля 2010 г.
Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності
Підручник. К.: Грамота, 2006. 264 с.
У підручнику описані основи туризму як соціально-економічного явища, історія його розвитку, висвітлена класифікація його структури за видами й формами, наведені визначення основних понять і термінів, а також подана концепція підготовки менеджерів туризму. Розглядаються основні принципи організації туристичної діяльності, основи туроперейтінгу та екскурсознавства. Наприкінці кожного розділу сформульовані контрольні запитання та завдання.
Для учнів професійних ліцеїв, вищих професійних училищ, профільних шкіл, гімназій, студентів коледжів, навчальних закладів туристичного профілю різних рівнів акредитації та для широкого кола читачів.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Добуш Ю.Я. Тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг. Публікація

 • формат pdf
 • размер 506.19 КБ
 • добавлен 20 сентября 2010 г.
Проаналізовано стану рекреації Львівської області за окремими показниками. Розглядаються тенденції збільшення кількісних показників туристичного потоку останніх років та втрати частки Львівської області у структурі вітчизняної туристичної діяльності. Наведено основні проблеми, які перешкоджають розвитку рекреаційної діяльності у Львівській області. Пропонуються заходи із вирішення цих проблем. Публікація містить останні статистичні дані туристичн...

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні

 • формат docx
 • размер 309.46 КБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо. Особлива увага звертається на функціонування туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезп...

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні

 • формат doc
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму та перспективи використання інфраструктури туризму тощо. Особлива увага приділяється функціонуванню туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезпечен...

Мігущенко Ю.В. Державне регулювання туристично-рекреаційної сфери України як передумова підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі

 • формат pdf
 • размер 343.31 КБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
В статті розглянуте державне регулювання туристичної галузі України. Проаналізовані основні нормативно-правові документи в цій сфері, визначені їх недоліки, розглянуті окремі проблеми розвитку туристичної галузі та шляхи їх подолання на державному рівні. Мігущенко Ю. В., науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові

Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємтсв.(Word)

 • формат doc
 • размер 2.73 МБ
 • добавлен 18 ноября 2011 г.
Навчальний посібник містить основні відомості з курсу страхування, необхідні для працівників сфери туризму. Основна увага приділяється видам страхування, які застосовуються у туристичнії! діяльності, страхуванню в зовнішньоекономічній діяльності, економічній ефективності страхування. Призначений для студентів, які вивчають основи страхової справи у сфері туризму. Може бути корисний для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчал...

Писаревський І.М. (ред.) Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект

 • формат pdf
 • размер 3.29 МБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 276 с. Монографія Розглянуті теоретико-методологічні проблеми розвитку туризму і готельного господарства в розрізі регіонів України. Обґрунтовано теоретичні основи розвитку вітчизняної туристичної індустрії в контексті регіональних тенденцій ринку туристичних послуг. Досліджено проблеми теорії та регіональної практики розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери, виявлені проблеми оцінки і оптимізації використан...

Писаревський І.М. Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи

 • формат pdf
 • размер 2.19 МБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2011. – 284 с. Монографія Розглянуті теоретико-методологічні проблеми розвитку туризму і готельного господарства в місті. Обґрунтовані теоретичні основи розвитку вітчизняної туристської індустрії та розвитку міст в контексті їх взаємних інтересів. Досліджені проблеми теорії та практики розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери в місті, виявлені проблеми оцінки впливу інтересів міста на розвиток туризму. Для керівникі...

Соловйов Д.І. Дослідження фактора сезонності та його вплив на розвиток туристичної сфери

Статья
 • формат pdf
 • размер 168.19 КБ
 • добавлен 19 октября 2010 г.
У статті досліджено вплив сезонних коливань на розвиток туристичної сфери, проаналізовано та згруповано основні фактори сезонності, надано класифікацію сезонності за ступенем інтенсивності та періодами року. Розглянуто вплив сезонності на розвиток готельного господарства в контексті підготовки до ЄВРО 2012.

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу

 • формат doc
 • размер 12.95 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Монографія / Тетяна Іванівна Ткаченко. - 2-ге вид., випр. та доповн. - К. : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2009. - 463 с У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні проблеми розвитку туризму на основі діалектичного, системного та функціонального підходів. Доведено необхідність розгляду туризму як складної системи в єдності соціальної, економічної та екологічної компонент, подальший генезис якої базуватиметься на концепції стало...

Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії

 • формат pdf
 • размер 9.37 МБ
 • добавлен 14 апреля 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2006. - 264 с. У навчальному посібнику розкриваються особливості організації туристичної індустрії, яка набуває дедалі більшого розвитку. Особливу увагу приділено організаційним елементам функціонування підприємств готельного господарства («індустрії гостинності»), туристичних підприємств, підприємств санаторно-курортного комплексу та ні. Висвітлюються також особливості державної туристичної політики, міжнародні...