ДСТУ CISPR 11:2007 Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское радиочастотное. Характеристики электромагнитных помех. Нормы и методы измерений (CISPR 11:2004, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 7,54 МБ
 • добавлен 19 июня 2016 г.
Цей стандарт установлює зазначені нижче норми та методи вимірювання, застосовні до промислового, наукового та медичного (ПНМ) обладнання та до електро-ерозійних машин (ЕЕМ) і обладнання дугового зварювання. Процедури, надані для вимірювання радіочастотних збурень, та норми подані нижче в діапазоні частот від 9 кГц до 400 ГГц. Цей стандарт установлює вимоги до освітлювального обладнання ПНМ та обладнання ультрафіолетового випромінення, що працює н...

ДСТУ CISPR 14-1:2004 Электромагнитная совместимость. Требования к бытовым электроприборам, електроинструментам и аналогичной аппаратуре. Часть 1. Эмиссия помех (CISPR 14-1:2000, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 11,68 МБ
 • добавлен 08 мая 2016 г.
Цей стандарт застосовують до кондуктивних та випромінюваних радіочастотних завад від обладнання, основні функції яких виконують двигуни і перемикальні чи регулювальні пристрої, якщо радіочастотна енергія не є навмисно генерована чи призначена для освітлення. Стандарт стосується такого обладнання як: побутові електричні прилади, електричні інструменти, регулювальні засоби керування, що використовують напівпровідникові прилади, медичну електроапара...

ДСТУ CISPR 14-2:2007 Электромагнитная совместимость. Требования к бытовым электроприборам, електроинструментам и аналогичным изделиям. Часть 2. Невосприимчивость к помехам (CISPR 14-2:2001, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,32 МБ
 • добавлен 31 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює вимоги до електромагнітної несприйнятливості електронних приладів та аналогічних виробів, які живляться від електромережі, що їх застосовують для побутових і аналогічних цілей, а також електричних іграшок і електричних інструментів за номінальної напруги електроживлення не більше ніж 250 В для однофазної апаратури (підключеної між фазою та нульовим проводом) і не більше ніж 480 В — для інших виробів. У цих виробах можуть б...

ДСТУ CISPR 16-1:2005 Технические требования на аппаратуру и методы измерения радиопомех и невосприимчивости. Часть 1. Аппаратура для измерения радиопомех и невосприимчивости (CISPR 16-1:2002, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 34,83 МБ
 • добавлен 25 мая 2016 г.
Цей стандарт є базовий стандарт, що визначає характеристики і режими роботи устаткован-ня для вимірювання напруг, сили струмів і напруженості полів радіозавад у діапазоні частот від 9 кГц до 18 ГГц. Крім того, він визначає вимоги до спеціалізованого устатковання для вимірювання переривчастих завад. Ці вимоги стосуються вимірювання широкосмугових і вузькосмугових радіозавад. Цей стандарт поширюється на такі типи приймачів: a) вимірювальний квазіпі...

ДСТУ CISPR 16-2:2005 Технические требования на аппаратуру и методы измерения радиопомех и невосприимчивости. Часть 2. Методы измерения радиопомех и невосприимчивости (CISPR 16-2:2002, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 26,90 МБ
 • добавлен 16 июня 2016 г.
Цей стандарт встановлює методи вимірювання параметрів електромагнітної сумісності (ЕМС) у діапазоні частот від 9 кГц до 18 ГГц.

ДСТУ CISPR 22:2007 Оборудование информационных технологий. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений (CISPR 22:2006, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 14,74 МБ
 • добавлен 06 мая 2016 г.
Цей стандарт поширюється на обладнання інформаційних технологій (ОІТ). У стандарті наведено процедури вимірювання рівнів паразитних сигналів, створюваних ОІТ, і визначено їхні норми в діапазоні частот від 9 кГц до 400 ГГц для обладнання класу А та класу В. На частотах, де норми не визначено, провадити вимірювання не потрібно. Призначеність цього стандарту — установити однакові вимоги щодо рівня радіозавад від обладнання, які стосується сфери дії...

ДСТУ CISPR 24:2008 Электромагнитная совместимость. Оборудование информационных технологий. Характеристики невосприимчивости к помехам. Нормы и методы измерений (CISPR 24:1997, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 8,25 МБ
 • добавлен 06 мая 2016 г.
Цей стандарт застосовують до обладнання інформаційних технологій (ОІТ), яке визначено у ДСТУ CISPR 22. Процедури, які призначено для вимірювання ОІТ та норми, які визначено, розроблені саме для ОІТ та діапазону частот від 0 Гц до 400 ГГц. Метою цього стандарту є встановити вимоги, які можуть забезпечити такий відповідний рівень притаманної несприйнятливості, що обладнання може працювати в електромагнітному середовищі, для якого воно призначено. В...