Бобунова О.Г. Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.01.2012 р

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 22 января 2014 г.
Київ: Будстандарт, 2012. — 204 с. * Законодавчі акти України, якими керується будівельна галузь * Діючі державні будівельні норми, державні стандарти, інші нормативні акти, що були затверджені Міністерством регіонального розвитку і будівництва України (або іншими установами, правонаступниками яких є Мінрегіобуд), що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і...

Бобунова О.Г. Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.01.2014р

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 15,34 МБ
 • добавлен 28 августа 2014 г.
Київ: Будстандарт, 2014. — 304 с. * Законодавчі акти України, якими керується будівельна галузь * Діючі державні будівельні норми, державні стандарти, інші нормативні акти, що були затверджені Міністерством регіонального розвитку і будівництва України (або іншими установами, правонаступниками яких є Мінрегіобуд), що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і...

Власюк Т.І. Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.01.2011 р

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 9,61 МБ
 • добавлен 22 апреля 2012 г.
Київ, 2011. 259 с * Законодавчі акти України, якими керується будівельна галузь * Діючі державні будівельні норми, державні стандарти, інші нормативні акти, що були затверджені Міністерством регіонального розвитку і будівництва України (або іншими установами, правонаступниками яких є Мінрегіобуд), що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики архіте...

ГКД 341.004.001-94. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-750 кВ

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,72 МБ
 • добавлен 25 августа 2013 г.
Министерство топлива и энергетики Украины, 2011. Настоящие Нормы устанавливают основные требования по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-750 кВ. Нормы развивают и дополняют требования Правил устройства электроустановок применительно к специфике ПС. Защита от перенапряжения. Собственные нужды. Релейная защита подстанционных элементов. Управление, автоматика, сигнализация, учет электроэнергии. Компоно...

ГСВОУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Стандарт
 • формат doc
 • размер 80,65 КБ
 • добавлен 06 декабря 2012 г.
Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузь знань 0503 „Розробка корисних копалин , напрям підготовки 6.050301 „Гірництво , спеціальність 5.05030103 „Експлуатація та ремонт гірничого електромех...

ГСВОУ Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста

Стандарт
 • формат doc
 • размер 205,34 КБ
 • добавлен 16 января 2013 г.
Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управ-ління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузь знань 0503 «Розробка корисних копалин» напрям підготовки 6.050301 «Гірництво» Спеціальність 5.05030103 „Експлуатація та ремонт гірничого електром...

ГСТУ 218-03449261-095-2002. Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови, правила застосування

Стандарт
 • формат doc
 • размер 101.5 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
КИЇВ. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ від 2003. Цей стандарт поширюється на дорожні тимчасові огородження: бар'єри та щити огороджувальні, віхи і конуси напрямні, стрічки та шнури сигнальні, призначені для використання в місцях проведення дорожніх та аварійних робіт на автомобільних дорогах загального користування.

ГСТУ 29.1-97. Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги (зі змінами, чинними від 15 березня 2000 року)

Стандарт
 • формат image
 • размер 22,82 МБ
 • добавлен 07 октября 2016 г.
Цей стандарт поширюється на журнали різного цільового призначення, що випускаються поліграфічними підприємствами на замовлення видавництв і редакцій, встановлює їх класифікацію та загальні технічні вимоги до їх поліграфічного виконання. Журнал – періодичне видання, яке виходить під постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних громадсько-політичних, наукових, виробничо-практичних та інших питань, літера...

ГСТУ 29.3-2000. Газети. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги

Стандарт
 • формат doc
 • размер 119,10 КБ
 • добавлен 12 октября 2013 г.
На заміну ОСТ 29.22—86, ОСТ 29.107—85; чинний від 01.07.2000. Цей стандарт поширюється на одноколірні та багатоколірні газети різного цільового призначення, обсягу, різної належності та додатки до них, що випускаються способом високого чи офсетного друку поліграфічними підприємствами та видавництвами, і встановлює загальні технічні вимоги до їх поліграфічного виконання.

ГСТУ 3-037-2003 Посудини та апарати, що працюють під тиском. Методика ультразвукового контролю зварних з`єднань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6.94 МБ
 • добавлен 07 октября 2016 г.
Київ. Мінпромполітики України. 2003. -104 с. Розробник: УкрНДІхіммаш. Статус: дїє на територіі України. Поширюється на зварні посудини та апарати з вуглецевих та низьколегованих сталей хімічних, нафтохімічних, нафто- та газопереробних та суміжних виробництв, що працюють під тиском не більше 45 МПа (450 кгс/см2).

ГСТУ 322-12-2-94 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Правила приемки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,30 МБ
 • добавлен 09 августа 2015 г.
Введен 07.12.1994 г. - 17 с. Настоящий стандарт распространяется на каменноугольный и пековый коксы и термоантрацит и устанавливает правила приемки.

ГСТУ 322-12-3-95 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.17 МБ
 • добавлен 19 сентября 2015 г.
Введен 23 октября 1995 г. - 24 с. Настоящий стандарт распространяется на каменноугольный и пековый кокс и термоантрацит и устанавливает методы отбора проб и подготовки лабораторных и аналитических проб для испытаний.

ГСТУ 322-14-006-97 Доломит сырой металлургический. Технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 657,32 КБ
 • добавлен 28 января 2015 г.
Введен 01 января 1998. — 15 с. Настоящий стандарт распространяется на доломит сырой, предназначенный для обжига на металлургический доломит, а также для подсыпки порогов и заправки мартеновских и двухванных печей.

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,50 МБ
 • добавлен 15 октября 2016 г.
К., Мінрегіон України. 2013. – 141 с. При розробленні цих Норм враховано положення Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. При розробленні додатків до цих Норм опрацьовано європейські стандарти та Постанови з економії енергії. Зокрема, при розробленні додатка Б використано Energy Saving Ordinance EnEV 2009 (Постанова з економії енергії EnEV 2009) та EN ISO 12241:2008 Thermal insulation for buildi...

ДБН Д.2.3-37-99 Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Контроль качества сварных соединений. Сборник 37

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,96 МБ
 • добавлен 27 июня 2016 г.
Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (затраты труда рабочих-монтажников и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах на подготовку и проведение контроля качества сварных соединений разрушающими и неразрушающими (физическими) методами.

Державні санітарні норми і правила Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,59 МБ
 • добавлен 23 сентября 2013 г.
Київ: Міністерство охорони здоров'я, 2013 - 103 с. Ці Державні санітарні норми та правила (далі - Санітарні правила) визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання, виховання, проживання, харчування, медичного забезпечення дітей у дошкільних навчальних закладах незалежно від форми власності. Санітарні правила є обов’язковими для виконання усіма юридичними та фізичними особами, діяльність яких пов’язана з проектуванням,...

Державний класифікатор професій 003: 2010

Стандарт
 • формат doc
 • размер 12.29 МБ
 • добавлен 24 мая 2011 г.
Цей класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників. Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій...

Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці

Стандарт
 • формат doc
 • размер 106.63 КБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Документ затверджений наказом Держгірпромнагляду та містить перелік нормативно-правових актів з охорони праці, а також таблицю співставлення позначень нормативно-правових актів (станом на 20.06.2006 р.)

ДК 004-2008. Український класифікатор нормативних документів. Украинский классификатор нормативных документов

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 08 октября 2012 г.
Український класифікатор нормативних документів (УКНД) призначено для впорядкування та класифікування стандартів із інших нормативних документів щодо стандартизації. УКНД може слугувати основою для структурування каталогів, покажчиків, реєстрів, тематичних переликів нормативних документів тощо. Його можна також використовувати в базах даних і бібліотеках. Цей кпасифікатор установлює назви класифікаційних угруповань і їхні коди. Коди кпасифіційних...

ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської документації

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації Державний класифікатор України Затверджено Наказом Держстандарту України від 31.12.98 № 1024 Чинний від 01.06.1999 Вступ. Визначення. Класифікація державної управлінської документації. Уніфіковані системи управлінської документації.

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1,34 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Державний класифікатор продукції та послуг є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. класифікатор призначено для використання органами центральної та місцевої державної виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

ДК 016: 2010 Державний класифікатор продукції та послуг

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1,86 МБ
 • добавлен 26 июля 2012 г.
ДК 016:2010 Государственный классификатор продукции и услуг Державний класифікатор продукції та послуг є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. класифікатор призначено для використання органами центральної та місцевої державної виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

ДК 016: 2010 Державний класифікатор продукції та послуг

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,99 МБ
 • добавлен 09 мая 2015 г.
183 сторінки. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Державний класифікатор продукції та послуг є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. класифікатор призначено для використання органами центральної та місцевої державної виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

ДСН 239-96. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

Стандарт
 • формат doc
 • размер 218.5 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Діючі правила, прийняті в 1996р. Регулюють широке коло питань захисту населення від впливу електромагнітних полів, що створюються радіотехнічними об'єктами та пристроями електропередач змінного струму промислової частоти. Наводяться нормативні значення гранично допустимих рівнів ЕМП, розмірів санітарно-захисних зон навколо джерел випромінювання тощо. Описуються вимоги до отримання і оформлення санітарного паспорта радіотехнічних об'єктів (в т.ч....

ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

Стандарт
 • формат doc
 • размер 26,81 КБ
 • добавлен 14 октября 2011 г.
Санітарні норми поширюються на шум, інфра- та ультразвук, що передаються через повітря (газове середовище), рідке чи тверде середовище і впливають на людину в процесі трудової діяльності. Призначення та галузь застосування Класифікація виробничих акустичних коливань Акустичні параметри, що нормуються Методи вимірювання шуму, інфразвуку та ультразвуку Нормативи виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку Додаток 2 Обчислення еквівалентного рівня...

ДСН 3.3.6.042-99 Правила. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99

Стандарт
 • формат docx
 • размер 2.13 МБ
 • добавлен 03 октября 2011 г.
Терміни та визначення Загальні положення Вимоги до параметрів мікроклімату Основні вимоги до засобів нормалізації мікроклімату та теплозахисту Загальні вимоги до методів вимірювання параметрів мікроклімату та їх оцінки

ДСТУ 3951.1-2000 Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів Частина 1 Загальні правила для зварювання плавленням

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 234,39 КБ
 • добавлен 06 ноября 2014 г.
Стандарти серії ДСТУ 3951 (ISO 9956) поширюються на технологічні процеси зварювання плавленням металевих матеріалів під час виготовлення, монтажу, ремонту та реконструкції зварних конструкцій.

ДСТУ 3951.2-2000 Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів Частина 2 Технологічна інструкція для дугового зварювання

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 183,77 КБ
 • добавлен 16 октября 2014 г.
Стандарти серії ДСТУ 3951 (ISO 9956) поширюються на технологічні процеси зварювання плавленням металевих матеріалів під час виготовлення, монтажу, ремонту та реконструкції зварних конструкцій.

ДСТУ 3951.3-2000 Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів Частина 3 Випробовування технологічних процесів дугового зварювання сталей

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 765,30 КБ
 • добавлен 21 октября 2014 г.
Стандарти серії ДСТУ 3951 (ISO 9956) поширюються на технологічні процеси зварювання плавленням металевих матеріалів під час виготовлення, монтажу, ремонту та реконструкції зварних конструкцій.

ДСТУ 4194-1-1: 2004 Перетворювачі напівпровідникові Перетворювачі з мережевою комутацією Частина 1-1. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 13 ноября 2014 г.
Цей стандарт установлює вимоги до характеристик всіх електронних силових перетворювачів і електронних силових ключів на керованих і (або) некерованих електронних вентилях.

ДСТУ 4194-1-2: 2004 Перетворювачі напівпровідникові Перетворювачі з мережевою комутацією Частина 1-2. Настанови щодо вибирання та застосування

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1,45 МБ
 • добавлен 07 ноября 2014 г.
Цей стандарт дає настанови щодо змінювання вимог ІЕС 60146-1-1 для погодження їхнього поширення на спеціальні випадки застосування.

ДСТУ 4194-2: 2004 Перетворювачі напівпровідникові Перетворювачі з внутрішньою комутацією Частина 2. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 803,42 КБ
 • добавлен 22 ноября 2014 г.
Цей стандарт поширюється на всі типи напівпровідникових перетворювачів із внутрішньою комутацією, охоплюючи перетворювачі, що містять принаймні одну частину з внутрішньою комутацією, наприклад перетворювачі змінного струму, дволанкові перетворювачі сталої напруги, безпосередні перетворювачі сталої напруги

ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні Загальні вимоги до захисту від корозії

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 03 ноября 2014 г.
Цей стандарт встановлює загальні вимоги до захисту від підземної та атмосферної корозії зовнішньої поверхні сталевих (маловуглецеві низьколеговані сталі класу не вище К60 згідно ГОСТ 20295) магістральних трубопроводів.

ДСТУ 4280: 2004 Енергоощадність Модулі сонячні фотоелектричні Класифікація та основні параметри

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 109,10 КБ
 • добавлен 19 ноября 2014 г.
Цей стандарт установлює єдину класифікацію за основними параметрами та систему умовних познак сонячних фотоелектричних модулів, що працюють за принципом безпосереднього фотоелектричного перетворення енергії сонячного випромінення в енергію постійного електричного струму.

ДСТУ 4388: 2005 Вироби медичні Класифікування залежно від потенційного ризику застосування Загальні вимоги

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 217,69 КБ
 • добавлен 09 августа 2015 г.
Цей стандарт поширюється на медичні вироби вітчизняного та закордонного виробництва, призначені для застосування в медичній практиці в Україні.

ДСТУ 4462.0.01: 2005 Охорона природи Поводження з відходами Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 229,10 КБ
 • добавлен 12 ноября 2014 г.
Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять у сфері поводження з відходами.

ДСТУ 4462.0.01: 2005 Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 201,12 КБ
 • добавлен 07 августа 2015 г.
Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять: ДСТУ 4462.0.01:2005. - [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 16 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять у сфері поводження з відходами. Стандарт призначено для застосування в роботі суб’єктів господарювання, що чинні в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-тех...

ДСТУ 4462.0.02: 2005 Охорона природи Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами Загальні вимоги

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 121,58 КБ
 • добавлен 07 декабря 2014 г.
Цей стандарт установлює основні вимоги до складу, структури і змісту комплексу стандартів щодо поводження з відходами на усіх стадіях життєвого циклу продукції, виконання робіт та надання послуг.

ДСТУ 4497: 2005 Мед натуральний Технічні умови

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 592,82 КБ
 • добавлен 10 ноября 2014 г.
Цей стандарт поширюється на мед натуральний квітковий і мед натуральний квітковий з домішкою паді – натуральну солодку речовину, що виробляється медоносними бджолами з нектару квітів або виділень з жиіих частин рослин або з комах, які паразитують на живих частинах рослин, які бджоли збирають.

ДСТУ 4754: 2007 Системи кабельних лотків і драбин Загальні вимоги та методи випробування

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 19 июля 2015 г.
У цьому стандарті встановлено вимоги до систем кабельних лотків і драбин, призначених для підтримання та прокладання кабелів і за потреби, іншого електричного устаткування в електричних установках та/або комунікаційних системах.

ДСТУ 7048: 2009. Консерви м'ясо-рослинні та кров'яні. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 174,98 КБ
 • добавлен 06 сентября 2015 г.
Чинний від 2010-01- 01.- К. : Держспоживстандарт України, 2010. - 16 с. - Розроблено: Технологічний інститут молока та м'яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН). Розробники: Л. Войцехівська, к. т. н; Т. Єресько д-р техн. наук; О. Франко, к. т. н; О. Старчевої, к. т. н. На зміну РСТ УРСР 1416-86 ( у частині м'ясо-рослинних та кров'яних консервів)

ДСТУ 7055: 2009. Напої розчинні на основі злакових та цикорію. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 236,80 КБ
 • добавлен 14 сентября 2015 г.
Чинний від 2011-01- 01. - К. : Держспоживстандарт України, 2010. - 18 с. Розроблено: Державний Винницький проектно-конструкторський технологічний інститут Минагрополітики Ураїни. Розробники: В. Докука; В. Зелінська (науковий керівник); Н. Козюра. Введено вперше.

ДСТУ 7067: 2009. Хміль. Технічні умови. Чинний від 2011-07-01. К.: Держспоживстандарт України, 2010. 16 с

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 142,01 КБ
 • добавлен 14 сентября 2015 г.
Розроблено: Інститут сільського господарства Полісся. Розробники: В. Бармакова; Р. Білошицька; В. Венгер, канд. с.-г. наук; В. Ковальов, д-р с.-г. наук; Л. Корчева, канд. с.-г. наук; Н. Кравчук; В. Любченко, канд. техн. наук; М. Ляшенко, д-р техн. наук (науковий керівник); Л. Проценко, канд. техн. наук; В. Шабликін, канд. біол. наук; Й. Юрківський, канд. с.-г. наук. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 20...

ДСТУ 7095: 2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. К.: Держспоживстандарт України, 2010. 14 с

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 146,49 КБ
 • добавлен 22 сентября 2015 г.
Розроблено: Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Розробники: О. Євдін; В. Могильниченко; Н. Корепанова; В. Скакун; А. Ющенко (науковий керівник). Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 жовтня 2009 р. № 398. Уведено вперше

ДСТУ 7112: 2009 Зброя спортивна та мисливська. Патрони спортивні 12-го калібру і мисливські 12-го, 16-го, 20-го, 24-го, 28-го, 32-го, 410-го Калібрів. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 408,39 КБ
 • добавлен 15 сентября 2015 г.
Розроблено: Державний науково-дослідний інститут МВС України.Розробники: В. Барсукова; В. Власов; Л. Вяткіна; С. Гутянтов; Н. Іванілова; В. Пономарьов (науковий керівник); Т. Романова; Н. Савіна; Є. Самусь. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 3 грудня 2009 р. № 441. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7840–78 та ГОСТ 23569–79)

ДСТУ 7238:2011. Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 368.7 КБ
 • добавлен 22 февраля 2016 г.
Розроблено: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, м. Київ. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 року № 37, зі зміною, внесеною наказом Держспоживстандарту України від 14 березня 2011 року № 95. Чинний: з 01.08.2011 року. Цей стандарт поширюється за засоби колективного захисту працюючих, які застосовують для попередження чи зменшення впливу на працюючих небезпек (н...

ДСТУ 7239:2011. Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 110,19 КБ
 • добавлен 11 февраля 2016 г.
РОЗРОБЛЕНО: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, м. Київ. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 року № 37, зі зміною, внесеною наказом Держспоживстандарту України від 14 березня 2011 року № 95. Чинний: з 01.08.2011 року. Цей стандарт поширюється на засоби індивідуального захисту (далі— ЗІЗ), які застосовують для попередження чи зменшення впливу на користувачів неб...

ДСТУ IEC 60598-1: 2002 Світильники Частина 1. Загальні вимоги і випробування

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 3,70 МБ
 • добавлен 18 августа 2015 г.
Цей стандарт вміщує загальні вимоги до світильників, а також до джерел електричного світла напруга яких не перевищує 1000 В. Вимоги та відповідні випробування цього стандарту стосуються: класифікації, маркування, механічної та електричної міцності.

ДСТУ IEC 60598-2-1: 2002 Світильники Частина 2. Окремі вимоги Розділ 1. Світильники стаціонарні загального призначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 97,36 КБ
 • добавлен 12 июля 2015 г.
Цей стандарт поширюється на світильники стаціонарні загального призначення з лампами розжарення з вольфрамовою ниткою трубчастими, люмінесцентними лампами та іншими розрядними лампами, напруга живлення яких не перевищує 1000 В.

ДСТУ IEC 60598-2-3: 2002 Світильники Частина 2. Окремі вимоги Розділ 3. Світильники для освітлення вулиць і доріг

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 181,78 КБ
 • добавлен 26 июля 2015 г.
Цей стандарт установлює вимоги до світильників для освітлення вулиць і доріг з лампами розжарення, трубчастими люмінесцентними лампами та іншими розрядними лампами, напругою живлення до 1000 В.

ДСТУ IEC 60598-2-4: 2002 Світильники Частина 2. Окремі вимоги Розділ 4. Світильники переносні загального призначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 123,62 КБ
 • добавлен 17 августа 2015 г.
Цей стандарт установлює вимоги до світильників переносних загального призначення (за винятком кишенькових) із лампами розжарення, трубчастими люмінесцентними лампами та іншими розрядними лампами, напруга живлення яких не перевищує 250 В.

ДСТУ Б EN ISO 21003-1: 2011 Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого і холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 1. Загальні вимоги.(EN ISO 21003-1: 2008, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 910,62 КБ
 • добавлен 11 июля 2013 г.
ДСТУ Б EN ISO 21003-1: 2011, Київ, Мінрегіон України, 2012 - 18 аркушів. Надано чинності наказами Мінрегіону України від 30.12.2011 №413 та від 12.06.2012 №300, чинний з 2013-01-01. Уведено вперше. Цей стандарт є тотожнім перекладом EN ISO 21003-1: 2008 (Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого і холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 1). До національного стандарту додано англомовний текст.

ДСТУ Б EN ISO 21003-2: 2011 Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого і холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 2. Труби. (EN ISO 21003-2: 2008, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 14 июля 2013 г.
ДСТУ Б EN ISO 21003-2: 2011 (ДСТУ Б EN ISO 21003-2: 2008,IDT), Київ, Мінрегіон України, 2012 - 18 аркушів. Надано чинності наказами Мінрегіону України від 30.12.2011 №413 та від 12.06.2012 №300, чинний з 2013-01-01. Уведено вперше. Цей стандарт є тотожнім перекладом EN ISO 21003-2: 2008 (Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого і холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 2). До національного стандарту додано а...

ДСТУ Б В.2.6-164: 2011 Комплекти скління балконів і лоджій полівінілхлоридні. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 10 июня 2013 г.
Чинний від 2012-04-01 ЗМІСТ Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять. Класифікація. Основні параметри і розміри. Технічні вимоги. Характеристики. Вимоги призначеності. Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів. Комплектність. Маркування. Пакування. Вимоги безпеки. Правила приймання. Підтвердження відповідності продукції. Методи контролювання. Транспортування і зберігання. Гарантії виробника. Додаток А Різно...

ДСТУ Б ЕН 12666-1: 2011 Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації і дренажу. Поліетилен (РЕ). Частина 1. Технічні вимоги до труб фітингів і системи (ЕН 12666-1: 2005, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,28 МБ
 • добавлен 17 сентября 2013 г.
ДСТУ Б ЕН 12666-1:2011 Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації і дренажу. Поліетилен (РЕ). Частина 1. Технічні вимоги до труб фітингів і системи (ЕН 12666-1:2005, IDT), Київ, Мінрегіон України, 2012 - 46 аркушів. Надано чинності наказами Мінрегіону України від 30.12.2011 №413 та від 12.06.2012 №300, чинний з 2013-01-01. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22689.0-89, ГОСТ 22689.1-89 та ГОСТ 22689.2-89)...

ДСТУ В 3263-95 Метрологія Метрологічна експертиза зразків і комплексів озброєння та військової техніки Організація і порядок проведення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 10 сентября 2014 г.
Цей стандарт установлює основні положення щодо організації та порядку проведення метрологічної експертизи зразків і комплексів озброєння та військової техніки (ОВТ) на стадіях їх жеттєвого циклу, які розробляються (модернізуються) за тактико-технічним завданням (ТТЗ) замовника і технічним завданням (ТЗ) головного розробника, а також систем, апаратури, приладів, пристроїв, обладнання, агрегатів тощо, які входять до їх складу (далі виробів-ОВТ).

ДСТУ-Н 4486: 2005 СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 828,18 КБ
 • добавлен 23 сентября 2013 г.
Указания Держспоживчстандарт Украины, Киев - 2006 г. , 34 страницы, украинский язык. ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторской документации указания по типовому построению технических условий. Область применения. Нормативные предпосылки. Общие положения. Общие требования к техническим условиям. Формат — *.pdf — набрано в MS Office

ДСТУ-Н Б Б.2.2-7: 2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 975,35 КБ
 • добавлен 17 марта 2015 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.04.2014 Стандарт поширюється на контейнерні майданчики, призначені для своєчасного збирання побутових відходів, створення безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і внутрішньодворових територій, доріг загального користування та інших об’єктів благоустрою населених пунктів і проведення масових заходів. Стандарт містить основні вимоги, що необхідно враховувати під час проектування, будівниц...

ДСТУ-Н Б Б.2.2-9: 2013 Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,45 МБ
 • добавлен 30 марта 2015 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.10.2014 Стандарт установлює вимоги до складу та змісту проекту розподілу території мікрорайону (кварталу) для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків. Положення цього стандарту застосовуються відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання при розробленні проектів розподілу територій мікрорайонів (кварталів) та визначенні прибудинкових т...

ДСТУ-Н Б В.2.5-65: 2013 Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об’єктів житлового і громадського призначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,06 МБ
 • добавлен 01 марта 2015 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.12.2013 Стандарт встановлює вимоги до проектування, монтажу та експлуатації систем електроопалення (СЕО) об’єктів житлового і громадського призначення (ЖГП). Стандарт слід застосовувати при: - розробленні інших стандартів, технічних умов та внесення змін у чинні нормативні документи на системи електроопалення для об’єктів житлового і громадського призначення (ЖГП); - розробленні технічних завдань на проведення...

ДСТУ-Н Б.А.3.1-18-2013 Настанова щодо зварювання конструкцій газопроводів зі сталевих труб

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 623,24 КБ
 • добавлен 17 января 2016 г.
Київ. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 2014. - 39 с. Загальні положення. Вимоги до основних матеріалів. Зварювальні матеріали. Організація зварювальних робіт. Контроль якості зварних з,єднань. Документація щодо зварювання.

Завистовский А. Статья - СКС в законе по украински

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 562.39 КБ
 • добавлен 07 марта 2011 г.
С 1 января 2010 года в Украине вступают в силу два новых стандарта, в которых впервые, хотя и косвенно, официальный статус на национальном уровне получает технология структурированных кабельных систем. В статье эти нормативные акты рассматриваются подробнее.

Збірник національних стандартів України. Аналіз газів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 909,23 КБ
 • добавлен 28 июля 2012 г.
Київ, Держспоживстандарт України, 2003, —126 с. Видання офіційне. Зміст: ДСТУ 3214-2003 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах ДСТУ ISO 7504-2003 Аналіз газів. Словник термінів ДСТУ ISO 6141-2003 Аналіз газів. Вимоги до сертифікатів на повірочні гази та повірочні газові суміші ДСТУ ISO 6142-2003 Аналіз газів. Готування повірочних газових сумішей. Гравіметричний метод ДСТУ ISO 6143-...

Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 7,97 МБ
 • добавлен 12 июня 2012 г.
/ Держкомархів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Уклад.: О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова, С. Г. Кулешов. — К., 2006. — 73 с. Схвалено на засіданні Методичної комісії Держкомархіву України (протокол № 3 від 20.06.2006). Укладачі: Кулешов С. Г. (керівник), д-р істор. наук, професор, завідувач відділу документознавства УНДІАСД, Загорецька О. М., канд. істор. наук, провідний науковий співробітник...

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2013 року)/ Упорядкував Лазук А.О

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,84 МБ
 • добавлен 03 октября 2014 г.
К.: Укрархбудінформ, 2013 – 504 с. Каталог підготовлений на виконання Законів України "Про будівельні норми" та "Про стандартизацію", згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 №483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм" та наказом Мністерства регіонального розвитку та будівництва України від 02.12.2010 року №470 "Про створення та забезпечення...

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2015 року). Упорядкував- Владіміров Є.С

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,69 МБ
 • добавлен 04 октября 2016 г.
Київ: Укрархбудінформ, 2015р. -380 с. У каталозі наведена інформація щодо дії ДБН, ДСТУ, СТ СЭВ, , СНИП, СН в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України

Каталог нормативних документів 2011 рік

Стандарт
 • формат xls
 • размер 2,78 МБ
 • добавлен 11 марта 2012 г.
Каталог містить переліки нормативних документів станом на 2011 рік: перелік НД у предметному порядку; номерний показчик; національні класифікатори; перелік стандартів СЄВ; перелік стандартів прийнятих в Україні.

КВЕД (ДК 009: 2010) (чинний від 01.01.2012 р.)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 155,86 КБ
 • добавлен 08 мая 2013 г.
Класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об'єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи.

КВЭД Украины 2012 - 009: 2010

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,25 МБ
 • добавлен 12 июня 2014 г.
Принят и узаконен приказом госпотребстандарта Украины №457 от 11.10.2010 С изменениями и дополнениями гос. комитета Украины по вопросам регулирования и потребительской политики №530 от 29.11.2010. На украинском языке. Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД, укр. класифікатор видів економічної діяльності, КВЕД) — основным назначением КВЭД является определение и кодировка основного и второстепенных видов экономической деятельности юри...

Класифікатор іноземних валют та банківських металів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 13,61 КБ
 • добавлен 01 мая 2013 г.
Постанова правління Національного банку України від 4 лютого 1998 року N 34 Про затвердження Класифікатора іноземних валют. З введенням в дію цього Класифікатора втрачають чинність листи Національного банку України від 14.03.93 р. N 19029/380, від 05.07.94 N 158, від 03.11.94 р. N 19010/2495, від 24.02.95 р. N 19010/633, від 31.03.95 р. N 19010/914.

Класифікація видів цільового призначення земель

Стандарт
 • формат doc
 • размер 24,13 КБ
 • добавлен 16 апреля 2013 г.
Класифікація видів цільового призначення земель визначає поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів.

Комплект медицинских форм для оформления ребенка в школу (ф№26, ф №063-2/о, №063/о), утвержденных МОН Украины в разные года, действительны на 2013 год

Стандарт
 • формат doc
 • размер 43,79 КБ
 • добавлен 23 января 2013 г.
Комплект форм документов для медосмотра ребенка перед школой (готовился для поступления в школу в 2013 г. по требованию детского сада): Индивидуальная карта ребенка (для школы, детского сада, детского дома) - ф. №26 (Утверждено Министерством здравоохранения СССР 18.IX.1950 года); Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини одним з батьків - форма № 063–2/о; Карта профілактичних щеплень - форма № 063/o (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ Україн...

Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності

Стандарт
 • формат doc
 • размер 108.5 КБ
 • добавлен 26 мая 2011 г.
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України Про ліцензування певних видів господарської діяльності, Про туризм, Про захист прав споживачів, постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 Про затвердження переліку органів ліцензування, постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності. Ці...

Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 59,37 КБ
 • добавлен 22 сентября 2012 г.
Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23 лютого 2006 року N 98 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 р. за N 286/12160 33 с. Методику ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів (далі - Методика) розроблено відповідно до Законів України "Про правові зас...

Методичні вказівки - Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води

Стандарт
 • формат doc
 • размер 671 КБ
 • добавлен 10 августа 2011 г.
Загальні положення. Відбір, зберігання і транспортування проб води. Обладнання, витратні матеріали, реактиви, поживні середовища. Дрібне обладнання і витратні матеріали. Хімічні реактиви. Поживні середовища промислового виготовлення. Тест-штами мікроорганізмів. Приготування поживних середовищ і реактивів. Підготовка до аналізу. Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ). Визначення бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій). Виконан...

НД ТЗІ 1.1-003-99. Терминология ПЭВМ

 • формат doc
 • размер 54.78 КБ
 • добавлен 23 июля 2009 г.
Данный документ устанавливает термины и определения понятий в области защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа . Термины, устанавливаемые данным документом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, которые входят в систему технической защиты информации.

НД ТЗІ 2.5-005-99. Профили защищености рус

 • формат doc
 • размер 131 КБ
 • добавлен 23 июля 2009 г.
Данный документ устанавливает принципы классификации автоматизированных систем и создания стандартных функциональных профилей защищенности обрабатываемой информации от несанкционированного доступа Цель данного документа — предоставление нормативно-методологической базы для выбора и реализации требований по защите информации в автоматизированной системе

Перелік нормативних документів станом на 01.01.2012

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 06 сентября 2012 г.
Інформаційний збірник "Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України"

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (станом на 01.04.2012 р.)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 186,62 КБ
 • добавлен 28 января 2013 г.
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" П(С)БО 2 "Баланс" П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" П(С)БО 7 "Основні засоби" П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" П(С)БО 9 "Запаси" П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" П(С)БО 11 "Зобов'язання" П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" П(С)БО 13 "Фінансові інструменти...

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Стандарт
 • формат doc
 • размер 59,71 КБ
 • добавлен 02 октября 2012 г.
Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 224, затрерджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 червня 1999 р. № 112, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 1999 р. за № 424/3717 Цей нормативний акт поширюється...

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів 2012р (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Украина)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 292,28 КБ
 • добавлен 22 июня 2012 г.
Затверджени наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017, виклавши їх у новій редакції від 13.02.2012 № 91. Ці Правила встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі - електроустановки) споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроуста...

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів от 16.11.2012р (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Украина)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 277,81 КБ
 • добавлен 20 марта 2016 г.
Затверджени наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017, виклавши їх у новій редакції із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року N 91, від 16 листопада 2012 року N 905. С последними внесёнными на момент выпуска изменениями. (У тексті Правил та додатках до них слово...

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

standart
 • формат doc
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 25 октября 2008 г.
Правила технической эксплуатации электростановок потребителей - переутверждённые в 2006 году. Приказ Министерства топлива и энергетики Украины от 25 июля 2006 года N 258

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (для Украины, 2007г)

standart
 • формат djvu
 • размер 7.24 МБ
 • добавлен 05 ноября 2009 г.
Утв. 25.07.06, № 258 / М-во топлива и энергетики Украины. -— X.: Издательство «Индустрия», 2007. — 288 с. ПУЭ устанавливают основные организационные и технические требования к эксплуатации электроустановок и электрооборудованию потребителей. Правила распространяются на действующие электроустановки напряжением до 150кВ включительно, принадлежащие потребителям электрической энергии, независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, а...

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2012 (Украина)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 28,34 МБ
 • добавлен 22 августа 2012 г.
Харьков: Форт, 2012. — 404 с. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. Содержание: Приказ «О внесении изменений и дополнений к Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей». Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Сфера применения. Нормативные ссылки. Термины, определения понятий, сокращения. Организация эксплуатации электроустановок. Обязанности работников. Требования к работникам и их...

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Украина. 2012

Стандарт
 • формат doc
 • размер 166,99 КБ
 • добавлен 04 сентября 2012 г.
Язык русский. Утверждены приказом Минтопливэнерго Украины от 25 июля 2006 года №258, зарегистрированны в Министерстве юстиции Украины 25 октября 2006 года за №1143/13017, изложены в новой редакции от 13.02.2012 №91. Правила устанавливают основные организационные и технические требования к эксплуатации электроустановок и электрооборудованию (дальше - электроустановки) потребителей и направлены на обеспечение надежной, безопасной и рациональной экс...

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 206,70 КБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Про внесення змін у правила оформлення бібліографічного опису у списку джерел, що запроваджені наказом ВАК України №63 від 26 січня 2008 року. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті Пособие предназначено для студентов, аспирантов, научных сотрудников и т.п. для правильного оформления источников литературы в курсовых работах, рефератах, дис...

Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

Стандарт
 • формат doc
 • размер 45,37 КБ
 • добавлен 16 августа 2012 г.
Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 313

Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

Стандарт
 • формат doc
 • размер 19,70 КБ
 • добавлен 31 августа 2012 г.
Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами від 15 жовтня 2003 р. N 1631 Київ Цей Порядок визначає процедуру видачі та анулювання дозволів Держнаглядохоронпраці та його територіальними органами і не поширюється на державні аварійно-рятувальні служби та їх формування, які в установленому порядку пройшли атестацію.

Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях

Стандарт
 • формат doc
 • размер 25,29 КБ
 • добавлен 18 сентября 2012 г.
Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за N 1006/14273 Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях (далі - Правила) визначають загальні вимоги до організації техногенної безпеки як складової части...

Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 40,30 КБ
 • добавлен 10 сентября 2012 г.
Кабінет міністрів України Постанова від 8 жовтня 2008 р. N 923 київ Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Цей Порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. На даний час діє Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. № 461 «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».

Проектування систем штучного поповнення підземних вод. Підземні водосховища

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.15 МБ
 • добавлен 05 февраля 2011 г.
Посібник до ВБН 46/33-2.5-5-96 Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми проектування Київ, 2005. Викладено особливості вишукувань, проектування, будівництва нових і реконструкції наявних систем штучного поповнення підземних вод. В Посібнику розглядаються загальні питання і завдання поектування штучного поповнення підземних вод, типи і конструкції інфільтраційних споруд і методи їх розрахунку, водозабірні (каптажні )...

РСТ УССР 1484-90 Удобрение органо-минеральное гранулированное

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 15 ноября 2016 г.
Киев, НИЭИ Госплан УССР,1990 - 7 с Стандарт распространяется на гранулированное органо- минеральное удобрение, являющееся продуктом переработки сгущенной последрожжевой мелассной барды и суперфосфата и применяемое в сельском хозяйстве.

РСТ УССР 1565-80 Краски малярные клеевые для внутренних работ

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,25 МБ
 • добавлен 13 ноября 2016 г.
Киев, Госплан УССР, - 16 с Стандарт распространяется на клеевые малярные краски для внутренних работ, представляющие собой тонкорастертые на клеевом растворе пастообразные смеси неорганических и органических пигментов с наполнителями. Малярные краски предназначаются для подцветки меловых и известковых растворов, применяемых для малярных работ (концентрированные краски), или непосредственно для окраски без разбавления меловым раствором (краски, г...

РСТ УССР 1584-86 Памятники намогильные из природного камня. Общие технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 379,06 КБ
 • добавлен 10 февраля 2013 г.
К.: Госплан УССР, 1986. - 11 с. Республиканский стандарт УССР 1584-86 «Памятники намогильные из природного камня. Общие технические условия» действует в Украине до 1.12.2013 г.

Стандарти. Інформаційній показчик 2014 №02 (374)

 • формат pdf
 • размер 222,52 КБ
 • добавлен 07 сентября 2014 г.
Київ: ДП УкрНДНЦ. Тут зібрані усі міждержавні нормативні документи , затвержені до 1992 р., чинні в Україні, крім стандартів, чинність яких скасовано наказами центральним органом виконавчої влади.

Типова інструкція з діловодства у центальних органах влади

Стандарт
 • формат docx
 • размер 255.43 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
Інструкція, затверджена постановою Кабміну від 30 листопада 2011 р. N 1242, встановлює загальні положення щодо функціонування структурних підрозділів з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - установи), вимоги до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в установах незалежно від способу фіксації та відтворення інформ...

ТТР 218-063-2000 Тимчасовий технологічний регламент на випуск емульсійно-мінеральних сумішей (ЕМС) для влаштування тонкошарових покриттів типу Сларі Сіл

Стандарт
 • формат tif
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 02 марта 2012 г.
Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг. Затверджений директором ДерждорНДІ Рибальченком А.А. Термін дії до 31.12.2003 р. Документ встановлює тимчасовий технологічний регламент на випуск емульсійно-мінеральних сумішей (ЕМС) для влаштування тонкошарових покриттів типу "Сларі Сіл"

Штампи і таблиці на укр.мові для Компас-3D (v11-13) Версія 1.0

Стандарт
 • формат
 • размер 168,56 КБ
 • добавлен 09 мая 2012 г.
Креслення констр. перший і останній аркуш. ГОСТ 2.104-2006. (формати А4-А0) Таблиця написи на табло та в рамках Перелік складових частин щита. Перш. і ост. аркуш Таблиця сигналізації положення Таблиця технологічної сигналізації. Перш. і ост. аркуш Установка: Меняем файл graphic.lyt находящийся в папке c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V11(12,13)\Sys\ на файл graphic.lyt находящийся в архиве. Штампи і таблиці на укр.мові для Компас-3D (v11-14) Верс...

Штампи і таблиці на укр.мові для Компас-3D (v11-14) Версія 2.0

Стандарт
 • формат kompas, pdf, txt
 • размер 408,00 КБ
 • добавлен 03 июля 2013 г.
Креслення констр. перший і останній аркуш. ГОСТ 2.104-2006. (формати А4-А0) Таблиця написи на табло та в рамках Перелік складових частин щита. Перш. і ост. аркуш Таблиця сигналізації положення Таблиця технологічної сигналізації. Перш. і ост. аркуш Добавлено: Специфікація для замовлення засобів автоматизації та відомість документів Установка: Меняем файл graphic.lyt находящийся в папке c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V11(12,13)\Sys\ на файл graph...

III группа допуска по электробезопасности

 • формат doc
 • размер 348 КБ
 • добавлен 09 сентября 2008 г.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

IV группа допуска по электробезопасности

 • формат doc
 • размер 432 КБ
 • добавлен 09 сентября 2008 г.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини форма № 063-2/о; + згода на збір та обробку персональних даних

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 112,98 КБ
 • добавлен 27 октября 2015 г.
Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини, форма № 063–2/о; + згода на збір та обробку персональних даних в одному файлі у форматі PDF. Зручно для друку у потрібному розмірі.

Інформована згода та оцінка стану здоров’я форма № 063-2/о; + згода на збір та обробку персональних даних Формат А5 (2шт на лист)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 113,27 КБ
 • добавлен 17 марта 2016 г.
Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини, форма № 063–2/о; + згода на збір та обробку персональних даних в одному файлі у форматі PDF розміром формату А5. Зручно для друку по 2шт на один лист А4.