Бобунова О.Г. Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.01.2012 р

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 22 января 2014 г.
Київ: Будстандарт, 2012. — 204 с. * Законодавчі акти України, якими керується будівельна галузь * Діючі державні будівельні норми, державні стандарти, інші нормативні акти, що були затверджені Міністерством регіонального розвитку і будівництва України (або іншими установами, правонаступниками яких є Мінрегіобуд), що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і...

Бобунова О.Г. Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.01.2014р

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 15,34 МБ
 • добавлен 28 августа 2014 г.
Київ: Будстандарт, 2014. — 304 с. * Законодавчі акти України, якими керується будівельна галузь * Діючі державні будівельні норми, державні стандарти, інші нормативні акти, що були затверджені Міністерством регіонального розвитку і будівництва України (або іншими установами, правонаступниками яких є Мінрегіобуд), що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і...

Власюк Т.І. Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.01.2011 р

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 9,61 МБ
 • добавлен 22 апреля 2012 г.
Київ, 2011. 259 с * Законодавчі акти України, якими керується будівельна галузь * Діючі державні будівельні норми, державні стандарти, інші нормативні акти, що були затверджені Міністерством регіонального розвитку і будівництва України (або іншими установами, правонаступниками яких є Мінрегіобуд), що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики архіте...

ГКД 341.004.001-94. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-750 кВ

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,72 МБ
 • добавлен 25 августа 2013 г.
Министерство топлива и энергетики Украины, 2011. Настоящие Нормы устанавливают основные требования по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-750 кВ. Нормы развивают и дополняют требования Правил устройства электроустановок применительно к специфике ПС. Защита от перенапряжения. Собственные нужды. Релейная защита подстанционных элементов. Управление, автоматика, сигнализация, учет электроэнергии. Компоно...

ГСВОУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Стандарт
 • формат doc
 • размер 80,65 КБ
 • добавлен 06 декабря 2012 г.
Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузь знань 0503 „Розробка корисних копалин , напрям підготовки 6.050301 „Гірництво , спеціальність 5.05030103 „Експлуатація та ремонт гірничого електромех...

ГСВОУ Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста

Стандарт
 • формат doc
 • размер 205,34 КБ
 • добавлен 16 января 2013 г.
Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управ-ління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузь знань 0503 «Розробка корисних копалин» напрям підготовки 6.050301 «Гірництво» Спеціальність 5.05030103 „Експлуатація та ремонт гірничого електром...

ГСТУ 218-03449261-095-2002. Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови, правила застосування

Стандарт
 • формат doc
 • размер 101.5 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
КИЇВ. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ від 2003. Цей стандарт поширюється на дорожні тимчасові огородження: бар'єри та щити огороджувальні, віхи і конуси напрямні, стрічки та шнури сигнальні, призначені для використання в місцях проведення дорожніх та аварійних робіт на автомобільних дорогах загального користування.

ГСТУ 29.1-97. Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги (зі змінами, чинними від 15 березня 2000 року)

Стандарт
 • формат image
 • размер 22,82 МБ
 • добавлен 07 октября 2016 г.
Цей стандарт поширюється на журнали різного цільового призначення, що випускаються поліграфічними підприємствами на замовлення видавництв і редакцій, встановлює їх класифікацію та загальні технічні вимоги до їх поліграфічного виконання. Журнал – періодичне видання, яке виходить під постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних громадсько-політичних, наукових, виробничо-практичних та інших питань, літера...

ГСТУ 29.3-2000. Газети. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги

Стандарт
 • формат doc
 • размер 119,10 КБ
 • добавлен 12 октября 2013 г.
На заміну ОСТ 29.22—86, ОСТ 29.107—85; чинний від 01.07.2000. Цей стандарт поширюється на одноколірні та багатоколірні газети різного цільового призначення, обсягу, різної належності та додатки до них, що випускаються способом високого чи офсетного друку поліграфічними підприємствами та видавництвами, і встановлює загальні технічні вимоги до їх поліграфічного виконання.

ГСТУ 3-037-2003 Посудини та апарати, що працюють під тиском. Методика ультразвукового контролю зварних з`єднань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6.94 МБ
 • добавлен 07 октября 2016 г.
Київ. Мінпромполітики України. 2003. -104 с. Розробник: УкрНДІхіммаш. Статус: дїє на територіі України. Поширюється на зварні посудини та апарати з вуглецевих та низьколегованих сталей хімічних, нафтохімічних, нафто- та газопереробних та суміжних виробництв, що працюють під тиском не більше 45 МПа (450 кгс/см2).

ГСТУ 322-12-2-94 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Правила приемки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,30 МБ
 • добавлен 09 августа 2015 г.
Введен 07.12.1994 г. - 17 с. Настоящий стандарт распространяется на каменноугольный и пековый коксы и термоантрацит и устанавливает правила приемки.

ГСТУ 322-12-3-95 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.17 МБ
 • добавлен 19 сентября 2015 г.
Введен 23 октября 1995 г. - 24 с. Настоящий стандарт распространяется на каменноугольный и пековый кокс и термоантрацит и устанавливает методы отбора проб и подготовки лабораторных и аналитических проб для испытаний.

ГСТУ 322-14-006-97 Доломит сырой металлургический. Технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 657,32 КБ
 • добавлен 28 января 2015 г.
Введен 01 января 1998. — 15 с. Настоящий стандарт распространяется на доломит сырой, предназначенный для обжига на металлургический доломит, а также для подсыпки порогов и заправки мартеновских и двухванных печей.

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,50 МБ
 • добавлен 15 октября 2016 г.
К., Мінрегіон України. 2013. – 141 с. При розробленні цих Норм враховано положення Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. При розробленні додатків до цих Норм опрацьовано європейські стандарти та Постанови з економії енергії. Зокрема, при розробленні додатка Б використано Energy Saving Ordinance EnEV 2009 (Постанова з економії енергії EnEV 2009) та EN ISO 12241:2008 Thermal insulation for buildi...

ДБН Д.2.3-37-99 Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Контроль качества сварных соединений. Сборник 37

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,96 МБ
 • добавлен 27 июня 2016 г.
Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (затраты труда рабочих-монтажников и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах на подготовку и проведение контроля качества сварных соединений разрушающими и неразрушающими (физическими) методами.

Державні санітарні норми і правила Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,59 МБ
 • добавлен 23 сентября 2013 г.
Київ: Міністерство охорони здоров'я, 2013 - 103 с. Ці Державні санітарні норми та правила (далі - Санітарні правила) визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання, виховання, проживання, харчування, медичного забезпечення дітей у дошкільних навчальних закладах незалежно від форми власності. Санітарні правила є обов’язковими для виконання усіма юридичними та фізичними особами, діяльність яких пов’язана з проектуванням,...

Державний класифікатор професій 003: 2010

Стандарт
 • формат doc
 • размер 12.29 МБ
 • добавлен 24 мая 2011 г.
Цей класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників. Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій...

Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці

Стандарт
 • формат doc
 • размер 106.63 КБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Документ затверджений наказом Держгірпромнагляду та містить перелік нормативно-правових актів з охорони праці, а також таблицю співставлення позначень нормативно-правових актів (станом на 20.06.2006 р.)

ДК 004-2008. Український класифікатор нормативних документів. Украинский классификатор нормативных документов

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 08 октября 2012 г.
Український класифікатор нормативних документів (УКНД) призначено для впорядкування та класифікування стандартів із інших нормативних документів щодо стандартизації. УКНД може слугувати основою для структурування каталогів, покажчиків, реєстрів, тематичних переликів нормативних документів тощо. Його можна також використовувати в базах даних і бібліотеках. Цей кпасифікатор установлює назви класифікаційних угруповань і їхні коди. Коди кпасифіційних...

ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської документації

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації Державний класифікатор України Затверджено Наказом Держстандарту України від 31.12.98 № 1024 Чинний від 01.06.1999 Вступ. Визначення. Класифікація державної управлінської документації. Уніфіковані системи управлінської документації.