ДСТУ IEC 60068-2-1:2013 Испытания на действие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Раздел 1: Испытания А: Холод (IEC 60068-2-1:2007, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,77 МБ
 • добавлен 02 октября 2016 г.
Цей стандарт встановлює випробування холодом, які застосовують до нетеплорозсіювальних і теплорозсіювальних зразків. Методи, наведені в цьому стандарті, зазвичай призначено для зразків, які досягають температури стабільності під час виконання випробування.

ДСТУ IEC 60068-2-2:2013 Испытания на действие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Раздел 2: Испытания B: Сухое тепло (IEC 60068-2-2:2007, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,74 МБ
 • добавлен 18 октября 2016 г.
Цей стандарт установлює випробування сухим теплом, які застосовують до теплорозсіювальних і нетеплорозсіювальних зразків. Методи, наведені в цьому стандарті, зазвичай призначено для зразків, які досягають температури стабільності під час виконання випробування.

ДСТУ IEC 60068-2-31:2013 Испытания на действие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Раздел 31: Испытание Ec: Удары при грубом обращении с образцами оборудования (IEC 60068-2-31:2008, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3.2 МБ
 • добавлен 20 октября 2016 г.
Цей стандарт установлює метод випробування, що імітує наслідки грубого поводження, головним чином, зі зразками устаткування, дію ударів, трясіння і падінь, які апаратура може отримати під час ремонтування або під час грубого поводження за використання під час експлуатації. Випробування на дію удару виконують на зразку, який закріплено на випробувальному стенді. Випробування на дію падіння і перекидання, вільного падіння, багаторазового вільного п...

ДСТУ IEC 60335-1: 2004 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 06 декабря 2012 г.
Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60335-1:2001 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements (Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпе- ка. Частина 1. Загальні вимоги) з поправкою ІЕС 60335-1/Сог1: 2002 та зміною ІЕС 60335-1/А1:2004. Цей стандарт враховує міжнародно визнаний рівень захисту від небезпеки, спричиненої елект- ричними, механічними, тепловими чинниками, займанням чи радіацією, джерелом...

ДСТУ IEC 60706-2-2008 Ремонтопридатність устаткування. Частина 2. Вимоги до ремонтопридатності та дослідження на етапі проектування та конструювання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 08 июня 2016 г.
У цьому стандарті розглянуто вимоги до ремонтопридатності, пов'язані з проектуванням і параметрами використовування й зазначено деякі обов'язкові дії для досягнення необхідних характеристик ремонтопридатності та їх взаємозв'язок з плануванням обслуговування. У цій частині визначено загальний підхід у досягненні цих завдань і вказано, як характеристики ремонтопридатності треба визначати у вимогах документа чи у контракті.

ДСТУ IEC 60745-1: 2010. Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (IEC 60745-1: 2006, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 9,72 МБ
 • добавлен 17 июня 2016 г.
Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки ручного електромеханічного інструменту з приводом від двигуна чи магнітним приводом, номінальна напруга якого не перевищує 250 В для однофазного інструменту змінного чи постійного струму до 440 В - для трифазного інструменту змінного струму. Цей стандарт стосується загальних небезпек, притаманних ручному електроінструменту, як чиннику ризику для людини під час користування інструментом за нормальних умо...

ДСТУ IEC 61000-4-10:2008 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 10: Испытание на невосприимчивость к затухающему колебательному магнитному полю (ІEC 61000-4-10:2001, ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 9,47 МБ
 • добавлен 13 апреля 2016 г.
Цей стандарт установлює вимоги до несприйнятливості обладнання, тільки під час його функціонування, до загасних коливальних магнітних завад, які пов'язані з підстанціями середньої та високої напруги. Цей стандарт не розглядає завади, спричинені ємнісним чи індуктивним зв'язком у кабелях чи інших частинах обладнання в польових умовах. Цей стандарт визначає загальні та конкретні положення щодо оцінювання функціонування електричного та електронного...

ДСТУ IEC 61000-4-11:2007 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 11: Испытание на невосприимчивость к провалам напряжения, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения (ІEC 61000-4-11:2004, ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,60 МБ
 • добавлен 01 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює методики випробування на несприйнятливість до провалу напруги, короткочасних переривань і змінень напруги та діапазон переважних випробувальних рівнів електричного та електронного обладнання, підключених до низьковольтних електромереж. Цей стандарт поширюється на електричне та електронне обладнання, підключене до електромереж змінного струму 50 Гц чи 60 Гц, яке має номінальний вхідний струм силою, що не перевищує 16 А на ф...

ДСТУ IEC 61000-4-13:2008 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 13: Испытание на невосприимчивость к низкочастотным гармоникам и интергармоникам, а также к сигналам систем передачи на портах питания переменным токо

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,16 МБ
 • добавлен 07 мая 2016 г.
Цей стандарт визначає методи випробування на несприйнятливість і діапазон рекомендованих випробувальних базових рівнів для електричного та електронного обладнання з номінальною силою струму до 16 А на фазу зі значеннями частот завад до 2 кГц включно (для мережі живлення 50 Гц) і 2,4 кГц (для мережі живлення 60 Гц) для гармонік та інтергармонік низьковольтних мереж електроживлення. Він не стосується електричного та електронного обладнання, підключ...

ДСТУ IEC 61000-4-14:2008 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 14: Испытание на невосприимчивость к флуктуациям напряжения (ІEC 61000-4-14:2002, ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,64 МБ
 • добавлен 27 апреля 2016 г.
Цей стандарт є базовою публікацією з електромагнітної сумісності (ЕМС). У ньому наведено методики випробування на несприйнятливість до завад електричного та/або електронного обладнання у їх електромагнітній обстановці. Розглянуто лише кондуктивні явища, разом із випробуваннями на несприйнятливість до завад обладнання, підключеного до промислових електромереж та електромереж загального призначення. Цей стандарт призначено для установлення рекоменд...

ДСТУ IEC 61000-4-16:2007 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 16: Испытание на невосприимчивость к кондуктивным несимметричным помехам в диапазоне частот от 0 Гц до 150 кГц (ІEC 61000-4-16:2002, ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,34 МБ
 • добавлен 16 апреля 2016 г.
Цей стандарт установлює вимоги щодо несприйнятливості та методів випробування електричного та електронного обладнання стосовно кондуктивних несиметричних завад у діапазоні частот від 0 Гц (постійний струм) до 150 кГц. Призначеність цього стандарту - установити стандартні та відтворювані засади для випробування електричного та електронного обладнання несиметричними завадами за портами електроживлення, керування, зв'язку та сигнальними портами. Цей...

ДСТУ IEC 61000-4-2: 2008 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 2: Испытание на невосприимчивость к электростатическому разряду (ІEC 61000-4-2: 2001, ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,20 МБ
 • добавлен 19 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює вимоги та методи випробувань на несприйнятливість електричного та електронного обладнання до електростатичних розрядів як безпосередньо від оператора так і від розташованих поблизу обладнання, предметів. Стандарт додатково встановлює діапазон випробувальних рівнів, які стосуються різних умов експлуатування та розміщення, і установлює процедури випробування.

ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 3: Испытание на невосприимчивость к радиочастотным электромагнитным полям излучения (ІEC 61000-4-3: 2006, ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 8,39 МБ
 • добавлен 13 апреля 2016 г.
Цей стандарт визначає вимоги до несприйнятливості електричного та електронного обладнання до випроміненої електромагнітної енергії. Він установлює рівні та процедури випробування. Призначеність цього стандарту - установити загальні рекомендації щодо оцінювання несприйнятливості електричного та електронного обладнання до дії на нього електромагнітних полів випромінення. Метод випробування, неведений у цьому стандарті описує послідовний метод оціню...

ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 4: Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам/пакетам импульсов (ІEC 61000-4-4: 2004, ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 920,64 КБ
 • добавлен 18 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює вимоги до несприйнятливості електричного та електронного обладнання до повторюваних швидких перехідних процесів. Цей стандарт установлює вимоги до несприйнятливості та процедури випробування до несприйнятливості до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів. Метою цього стандарту є встановити загальні та відтворювані рекомендації для оцінювання несприйнятливості електричного та електронного обладнання до дії швидких пер...

ДСТУ IEC 61000-4-5:2008 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 5: Испытание на невосприимчивость к всплескам напряжения и тока (ІEC 61000-4-5: 2005, ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 9,63 МБ
 • добавлен 09 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює вимоги до несприйнятливості, методів випробування та діапазону рекомендованих випробувальних рівнів для обладнання до дії однополярних сплесків, спричинених перенапругами, що виникають у результаті комутаційних перехідних процесів і розрядів блискавки. Визначено кілька випробувальних рівнів, які мають відношення до різних умов електромагнітного оточення та умов експлуатації. Ці вимоги розроблено та застосовують до електрич...

ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 6: Испытание на невосприимчивость к кондуктивным помехам, индуцированным радиочастотными полями (ІEC 61000-4-6: 2006, ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 9,97 МБ
 • добавлен 23 апреля 2016 г.
Цей стандарт установлює вимоги до несприйнятливості електричним і електронним обладнанням електромагнітних кондуктивних завад, що надходять від радіочастотних (РЧ) передавачів, призначених для роботи в діапазоні частот від 9 кГц до 80 МГц. Обладнання, що не має жодного кабелю (такого, як для електроживлення, сигнальної лінії чи з'єднання уземлення), який може виконувати взаємодію РЧ-полів завад з обладнанням, не належить до сфери застосування цьо...

ДСТУ IEC 61000-4-9:2007 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 9: Испытание на невосприимчивость к импульсным магнитным полям (ІEC 61000-4-9: 2001, ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 819,39 КБ
 • добавлен 21 мая 2016 г.
Цей стандарт встановлює вимоги до несприйнятливості обладнання під час його функціонування до імпульсних магнітних завад. У цьому стандарті не розглянуто завади, спричинені ємнісним або індуктивним зв'зком у кабелях чи інших частинах обладнання в польових умовах. Цей стандарт визначає загальні та конкретні положення щодо оцінення функціювання електричного та електронного обладнання для побутового, виробничого та промислового застосування, на яке...

ДСТУ IEC 61131-2:2006 Контроллеры программируемые. Часть 2: Общие технические требования и методы испытания. (ІEC 61131-2:2003, ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 25,35 МБ
 • добавлен 20 мая 2016 г.
Цей стандарт визначає вимоги та пов'язані з ними випробування на контролери програмовні (PLC) та їх периферійне обладнання (наприклад, програмування та засоби налагоджування програм (PADTs), інтерфейси людина-машина (HMIs) тощо), призначені, щоб їх застосовувати під час контролювання та керування машинами та виробничими процесами. Цей стандарт також поширюється на інші вироби, що виконують функції PLSs та(чи) пов'язане з ним периферійне обладнанн...

ДСТУ IEC 61140:2005. Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (IEC 61140:2001, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 14,22 МБ
 • добавлен 01 июня 2016 г.
Внесено: орендне підприємство Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут електроізоляційних матеріалів та фольгованих діелектриків (ОП "НДІЕІМ"). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 року № 385. Чинний: з 01.01.2007 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2005 рік, 35 сторінок. Цей стандарт стосується захисту людей і тварин від ураження електричним струмом. Його призначено для встановле...

ДСТУ IEC 61310-1-2001. Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (IEC 61310-1:1995, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 673,24 КБ
 • добавлен 21 февраля 2016 г.
Внесено: Національним науково-дослідним інститутом дизайну та Технічним комітетом зі стандартизації "Дизайн та ергономіка" (ТК 121). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 26 грудня 2001 року № 648. Чинний: з 01.07.2002 року. Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 2002 рік, 30 сторінок. Ця частина IEC 61310 встановлює вимоги до візуальних, акустичних та тактильних способів надання інформації з безпеки до інтерфейсу "людина-машина" та л...

ДСТУ IEC 61310-2-2001. Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування (IEC 61310-2:1995, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 549.86 КБ
 • добавлен 02 февраля 2016 г.
Внесено: Національним-науково-дослідним інститутом дизайну та Технічним комітетом зі стандартизації "Дизайн та ергономіка" (ТК 121). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 26 грудня 2001 року № 648. Чинний: з 01.07.2002 року. Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 2002 рік, 16 сторінок. Ця частина IEC 61310 установлює вимоги до маркування машин. В ній наведено основні правила маркування для ідентифікації машин з метою забезпечення меха...

ДСТУ IEC 61400-24-2001 Обустройство систем заземления ВЭУ

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 02 ноября 2012 г.
Сфера применения Молния и ветротурбина. Статистика повреждений. Оценка рисков повреждения турбины молнией. Защита лопастей турбины от молнии. Защита подшипников и редукторов. Защита электрических систем и систем контроля. Заземление. Защита персонала. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы.