Металлорежущие станки
Машиностроение и металлообработка
Практикум
  • формат pdf
  • размер 268,51 КБ
  • добавлен 11 июня 2016 г.
Степчин Я.А. Металорізальне обладнання
Житомир: ЖДТУ, 2014. — 15 с.
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з вивчення дисципліни розроблено у відповідності до навчальної програми з дисципліни "Металорізальне обладнання» за напрямком «Інженерна механіка» для студентів спеціальності 7.0902.03 «Металорізальні верстати і системи». Передбачено самостійне вивчення тем і набуття навичок з використанням учбово-довідникової літератури, а також періодичних фахових видань.
Похожие разделы