• формат djvu
  • размер 1,71 МБ
  • добавлен 09 января 2015 г.
Строітєлєв І.О., Лебедєв В.В., Червоний І.Ф. Основи науково-технічної творчості
Запоріжжя: ЗДІА, 2008. — 131 с.
Викладені основи науково-технічної творчості та методи для оволодіння творчими винахідницькими здібностями. Приведені прийоми для самостійного рішення питань по удосконаленню технологій, виробів, матеріалів і приладів. Достатньо уваги приділено розвитку інтересу у студентів до винахідницької діяльності та потреб розробки нових технічних рішень. Наведені приклади рішення декількох винахідницьких задач та багато іншого додаткового матеріалу.
Передмова
Про наукову і технічну творчість

Творчість. Протиріччя адміністративні, технічні та фізичні
Рівні творчої діяльності
Психологічні особливості науково-технічної творчості
Психологічна інерція
Психологічні прийоми активізації творчості
Уява та фантазія
Інверсія
Аналогія
Емпатія
Оператор РЧВ (розміри, час, вартість)
Методи пошуку нових творчих рішень
Евристика та її сутність
Асоціативні методи пошуку технічних рішень
Метод контрольних запитань
Мозковий штурм
Синектіка
Морфологічний аналіз
Аналіз задач та сінтез технічних рішень
Технічна система
Теоретична основа ТРВЗ
Інформаційний фонд ТРВЗ
Алгоритм рішення винахідницьких задач
Прийоми усунення технічних суперечностей
Система прийомів
Перший поверх - елементарні прийоми
Другий поверх - парні прийоми
Третій поверх - комплексні прийоми
Таблиця використання прийомів
Ідеальний результат, протиріччя, ідея рішення
Принципи репольного аналізу
Реполь - мінімальна технічна система
Основні правила репольного аналізу
Добудова реполя
Розвиток або підвищення ефективності реполів
Руйнування реполів
Побудова „вимірювального" реполя
Типові моделі винахідницьких задач та їх реполі перетворення
Принципи рішення технічних протиріч
Фізичні ефекти і явища їхнє застосування при рішенні технічних задач
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Д
Похожие разделы