Лингвистика
  • формат pdf
  • размер 7,56 МБ
  • добавлен 03 января 2014 г.
Sukhorolska S., Fedorenko O. Methods of linguistic analysis
/ Сухорольська С.М., Федоренко О.І. Методи лінгвістичних досліджень. Навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців. — Львів: ВІД ЛНУ їм. Івана Франка, 2005. — 378 с.
Язык: английский (на украинском - предисловие)
У підручнику висвітлюється методика сучасного мовного аналізу та основні продуктивні мовознавчі ідеї.
Основні завдання посібника — допомогти студентам оволодіти методологічними основами мовознавства, подати найважливіші відомості з мовознавчої науки, ознайомити з основними поняттями і термінами, тим самим підготувати до наукового вивчення англійської мови, а також виробити уміння самостійно аналізувати мовний матеріал.
Для студентів філологічних факультетів вузів, аспірантів, науковців, викладачів.
Все нечётные страницы имеют дефект первой строки.