• формат pdf
  • размер 1,81 МБ
  • добавлен 28 сентября 2015 г.
Суший О.В. Психосоціальна культура державного управління
Монографія/ О. В. Суший ; Національна академія державного управління при Президентові України, — К. : Світогляд, 2012. — 344 с. + 1 вкл.
У монографії в контексті соціокультурного підходу розглянуто проблеми державного управління і феномен державності. Зокрема, на перетині соціальної топології та психосоціальної культури розкрито специфіку інституційних практик державного управління, які в сучасному – постмодерно-
му світі стають наслідком системоутворюючої дії психосоціального.
Для викладачів, докторантів, аспірантів та слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців, політиків, працівників державного апарату та органів місцевого самоврядування.