• формат djvu
  • размер 6,10 МБ
  • добавлен 11 февраля 2017 г.
Табачковський В.Г. (відп. ред.). Людина в есенційних та екзистенційних вимірах
К.: Наук. думка, 2004. — 247 с. — (Наукова книга). — ISBN 966-00-0044-8.
Зусилля авторів спрямовані на виявлення взаємозалежності есенційного та екзистенційного у людському способові буття. Саме ця взаємозалежність, на думку дослідників, задає історично конкретні параметри та вельми специфічні модифікації людської свободи. Поряд із загальнометодологічними в монографії висвітлюються такі питання, як: есенційне та екзистенційне у феноменології “реальної свідомості”, статус негації в антропологічній рефлексії, особливості комунікативного, гендерного та моральнісного вимірів останньої. Предметом спеціальної уваги є осмислення досвіду сучасної екзистенціальної психології та психотерапії щодо з’ясування сутнісних властивостей людини.
Для фахівців і студентів гуманітарних спеціальностей.
Переднє слово (В.Г. Табачковський)
Образ людини: від “родової всезагальності” до “тотальності індивідуальної екзистенції” (В.Г. Табачковський)

Здобутки і втрати дилеми “одновимірність — багатовимірність”
Перевтілені форми світосприймання в контексті антрополого-рефлексивних замірів м. Шелера
Проблема сутнісного самоздійснення людини в царині “симулякрів”
Екзистенційно-есенційна значущість “ендотимних підвалин” людського
Есенційні та екзистенційні виміри людського у феноменології реальної свідомості (А.М. Дондюк)
Ідея сутності у феноменологічному знанні: рух від трансцендентальної екології до “реального Я”
Есенційні виміри антропологічного знання з погляду феноменології
Про есенційний та екзистенційний статуси негації (Г.І. Шалашенко)
Негація в людській сутності. Спекулятивна природа людської істоти
Екзистенційні пошуки зниклого буття
Комунікативний вимір буття як фундаментальне опосередкування колізії сутності та існування (Є.І. Андрос)
Від монологічності до діалогічності
Екзистенційне бачення світу людини та комунікації: його резони і обмеженість
Комунікативна дія і дискурс. Поняття інтерсуб’єктивності
Спадкоємність і деконструкція як складові суспільної стабільності й поступу
Співвідношення комунікативної раціональності, свободи і відповідальності
Дискурсивна етика і виклики доби
Моральність в екзистенційному та есенційному вимірах (Г.П. Ковадло)
“Бунт почуттів” та конфлікт між ними як екзистенційний вимір людського буття
Чи можлива універсалістська мораль у плюралізованому світі?
Екзистенційний вимір статі (Н.В. Хамітов)
Феномен статі в історії європейської філософської думки. Криза патріархального
Духовність і душевність як вияви екзистенційності статі
Концепти філософії статі та стратегії взаємодії чоловічості й жіночості
Культурантропологія, психоантропологія статі та гендерна антропологія. Проблеми екології та футорології статі
Похожие разделы