Междисциплинарные материалы
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 391,09 КБ
  • добавлен 11 августа 2015 г.
Тантыбаева Б.С., Жаманбаева М.Қ. Ғылыми техникалық ақпаратты зерттеу әдістемесі
Өскемен: ШҚМУ, 2011. — 76 б.
Оқу құралында ғылыми-техникалық ақпаратты ұйымдастырудағы мәселелер кеңінен қарастыралған. Ғылыми білім, оның құрылымы, зерттеу әдістері, әдіснамалық принциптері, ғылымның өзіне тән сипаты, ғылыми әдістерге қойылатын талаптар, ғылыми зерттеу түрлері, библиогрфиялық сұрақтар, ғылыми құжат түрлері мен патент алу мәселесі қарастырылған.
Студенттердің диплом жұмысын жазуға әдістемелік нұсқау берілген. Әсіресе диплом жұмысын жазу әдістемесі, тақырып таңдау, дипломның қолжазбасын әзірлеу, түпнұсқаны дайындау, әдебиеттер тізімін стандарт талабы бойынша толтыру сияқты сұрақтар толық қарастырылған. Қосымшада тест тапсырмалары, дипломды көркемдеу формалары берілген.
Оқу құралын ғылыми жұмыспен айналысатын студенттер және олардың ғылыми жетекшілері өз жұмыстарында қолдана алады.