• формат doc
  • размер 7,38 КБ
  • добавлен 13 мая 2013 г.
Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди)
Додаток 3 до пункту 3.2 (НПАОП 45.2-4.01-98) Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд , затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за № 424/2864
Поширюється: на обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію (далі - обстеження та паспортизація) існуючих (завершених будівництвом або реконструйованих, тих, що експлуатуються, виведених з експлуатації або капітального ремонту, законсервованих) виробничих та складських будівель та споруд різного призначення.
Не поширюється:
на будівлі (споруди), обстеження яких регламентується існуючими ДБН (СНиП) або ВБН (ВСН) (наприклад СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний);
на дослідницькі обстеження, які виконуються науково-дослідними організаціями для отримання наукових даних;
на контрольні обстеження, які виконуються під час будівництва;
на будівлі (споруди), експлуатація яких регламентується галузевими органами державного нагляду.