Акт о несчастном случае на производстве

 • формат docx
 • размер 37.48 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
В данном архиве кроме пустой формы Н-1 акта о несчастном случае на производстве вложены следующие файлы: 1) Заполненный акт о несчастном случае на производстве. Вид происшествия: травма. Описание обстоятельств несчастного случая: попадание инородного тела в глаз, травма головы. 2) Объяснительная записка пострадавшего и свидетеля несчастного случая.

Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1)

 • формат docx
 • размер 25.45 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Пример заполнения Акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1)

Акт розслідування нещасного випадку невиробничого характеру

 • формат doc
 • размер 8,13 КБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
2 с. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 270 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру". Форма НТ. Приклад оформлення.

Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми

 • формат doc
 • размер 7,77 КБ
 • добавлен 29 апреля 2013 г.
(рукавичок, ботів, діелектричних калош та ізолювальних накладок) Форма журналу, згідно нормативних актів України. Додаток 3 до пункту 4.4.6 НПАОП 40.1-1.07-01 "Правил експлуатації електрозахисних засобів", затвержених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 р. № 253. Поширюється: Правила експлуатації електрозахисних засобів (далі – Правила) поширюються на електрозахисні засоби, які експлуатуються в електроустановк...

Журнал для обліку в газорятувальній службі нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт

 • формат doc
 • размер 4,76 КБ
 • добавлен 04 июня 2013 г.
Форма журналу, згідно нормативних документів України. Додаток 11 до пункту 3.18 НПАОП 27.1-1.09-09 "Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії", затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 29.12.2009 № 218, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 № 104/17399. Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи та організації чорної металургії (далі - підприємства) незалежно від форм власності та в...

Журнал для обліку в цеху (на дільниці, виробництві) нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт

 • формат doc
 • размер 14,12 КБ
 • добавлен 01 июня 2013 г.
Форма журналу, згідно нормативних документів України. Додаток 10 до пункту 3.17 НПАОП 27.1-1.09-09 "Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії", затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 29.12.2009 № 218, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 № 104/17399. Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи та організації чорної металургії (далі - підприємства) незалежно від форм власності та в...

Журнал експлуатації систем вентиляції. Журнал ремонту систем вентиляції

 • формат doc
 • размер 10,05 КБ
 • добавлен 26 мая 2013 г.
Форми журналів згідно нормативних документів України. Додатки 2 і 3 НПАОП 0.00-1.27-09 "Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах", затверджені наказов Державного комітета України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду від 05.10.2009 № 164, зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 27.10.2009 № 988/17004 Эти Правила распространяются на предприятия, учреждения, организации независимо от форм со...

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві

 • формат doc
 • размер 13,71 КБ
 • добавлен 19 мая 2013 г.
Форма, згідно НПАОП України. Додаток 7 до пункту 5.3 НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства парці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року №9, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666. Поширюється: Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх міністерств, інших органів виконавчої влади, підпр...

Журнал обліку нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою

 • формат doc
 • размер 13,91 КБ
 • добавлен 19 мая 2013 г.
Форма журналу згідно НПАОП України. Додаток 4 НАОП 1.4.10-2.09-85 (ОСТ 108.001.27-85) "Положення про порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою". Затверджено міненергомаш СРСР 1985. На даний момент діючих нормативних актів, на які б ссилалася ця форма, не знайдено.

Журнал обліку перевірки знань норм і правил роботи в електроустановках

 • формат doc
 • размер 92,73 КБ
 • добавлен 28 мая 2013 г.
Форма журналу згідно НПАОП України. Додаток 3 до пункту 2.1.4 НПАОП 40-1.21-98 "Правил безпечної експлуатації елекроустановок споживачів", затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників ел...

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)

 • формат doc
 • размер 17,05 КБ
 • добавлен 24 мая 2013 г.
Форма журналу згідно НПАОП України. Додаток 18 до "Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організа...

Журнал обліку та зберігання засобів захисту

 • формат doc
 • размер 7,05 КБ
 • добавлен 24 мая 2013 г.
Форма журналу згідно НПАОП України. Додаток 4 до підпункту 4.1.17 НПАОП 0.00-1.15-07 "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті", затвердженого Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 р. за № 573/13840. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (далі - Правила) поширюються на суб'єктів г...

Журнал перевірки знань з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та НД з охорони праці

 • формат doc
 • размер 13,84 КБ
 • добавлен 15 мая 2013 г.
Форма журналу згідно НПАОП України. Додаток 1 до "Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж", затвердженого Наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 р. за № 197/13464. Положення цих Правил поширюються на суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (в тому числі, які мають власні джерела теплопостачання), що займаються виробництвом, передачею т...

Журнал прийому та видачі балонів

 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Рекомендована форма прийому та видачі балонів з газами. На вимогу посадової інструкції відповідального за безпечне зберігання посудин, що працюють під тиском. 3 стор.

Журнал проверки и испытания средств индивидуальной защиты

 • формат doc
 • размер 13,98 КБ
 • добавлен 26 мая 2013 г.
Форма 56-э "Правил технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации", утверждены Госгортехнадзором РСФСР 29.08.1991 г.

Журнал проверки сосудов работающих под давлением в рабочем состоянии

 • формат doc
 • размер 13,85 КБ
 • добавлен 05 мая 2013 г.
Приложение 5 к "Правилам безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа", утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 4 марта 2003 г. № 6.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

 • формат doc
 • размер 6,58 КБ
 • добавлен 03 мая 2013 г.
Форма журналу, згідно нормативних документів України. Додаток 6 до пункту 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511. Поширюється: Вимоги Типового...

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві

 • формат doc
 • размер 13,69 КБ
 • добавлен 07 мая 2013 г.
Форма журналу, згідно з нормативними документами України. Додаток 6 до пункту 5.1 НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства парці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року №9, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666. Поширюється: Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх міністерств, інших ор...

Журнал реєстрації аварій

 • формат doc
 • размер 12,98 КБ
 • добавлен 27 апреля 2013 г.
Форма журнала, згідно нормативних документів України. Додаток 20 до "Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в уст...

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

 • формат doc
 • размер 6,33 КБ
 • добавлен 30 мая 2013 г.
Форма журналу, згідно нормативних документів України. Набрано в текстовому редакторі згідно Додатоку 5 до пункту 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05 "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 23...

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків

 • формат doc
 • размер 92,20 КБ
 • добавлен 28 августа 2016 г.
Форма журналу, згідно нормативних документів України. Додаток 7 до "Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в уста...

Журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования

 • формат doc
 • размер 13,31 КБ
 • добавлен 14 мая 2013 г.
Форма журнала, согласно нормативных документов Украины. Приложение 6 к пункту 6.7.36 НПАОП 40-1.21-98 "Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Приказом Госнадзорохрантруда от 09.01.1998 №4, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины от 10.02.1998 №93/2533.

Журнал технической эксплуатации здания (сооружения)

 • формат doc
 • размер 16,51 КБ
 • добавлен 01 мая 2013 г.
Раздел II "Правила по технике безопасности и производственной санитарии для школьных учебных и учебно-производственных мастерских, а также для учебных комбинатов, цехов и предприятий, в которых проводится трудовая подготовка учащихся", утверждены письмом зам министра просвещения РСФСР от 21 июня 1972 г. № 322-М.

Журнал учёта аварий и отказов в работе

 • формат doc
 • размер 7,42 КБ
 • добавлен 01 июня 2013 г.
Приложение Е (рекомендуемое) ТКП 387-2012 "Расследования и учета нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической и (или) тепловой энергии", утвержденного приказом Министерства энергетики Республики Беларусь от 30 мая 2012 г. № 106.

Журнал учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска (форма)

 • формат doc
 • размер 4,92 КБ
 • добавлен 28 мая 2013 г.
Приложение 3 НПАОП 0.00-5.11-85 "Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт", затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР 20 лютого 1985 року.

Журнал учета и испытаний лестниц и стремянок

 • формат doc
 • размер 15,59 КБ
 • добавлен 03 мая 2013 г.
Приложение 3 (рекомендуемое) "Требований безопасности при работе на высоте", утвержденных Заместителем министра гражданской авиации Б.В. Горловым 30 мая 1987 г. № 26/И.

Журнал учёта и содержания средств защиты

 • формат doc
 • размер 6,19 КБ
 • добавлен 08 мая 2013 г.
Приложение №1 СО 153-34.03.603-2003 "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утвержденных приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261.

Журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок

 • формат doc
 • размер 7,50 КБ
 • добавлен 01 июня 2013 г.
Форма журнала, согласно нормативных документов Украины.

Журнал учета работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям

 • формат doc
 • размер 5,94 КБ
 • добавлен 16 мая 2013 г.
Приложение № 5 к Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. № 3 и Приказом Минэнерго РФ от 27 января 2001 г. № 163.

Журналы по учету ГПМ, СИЗ и т.п

 • формат doc, xls
 • размер 20.97 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Журнал учета грузоподъемных механизмов и такелажных средств, Журнал учета и содержания средств защиты, ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ, регистрации осмотров, контрольных проверок и испытаний аппаратуры для электросварочных (газосварочных и резательных, на жидком горючем и т. д. ) работ и пр

Журналы регистрации работы по Охране труда

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,09 МБ
 • добавлен 10 сентября 2016 г.
Специальная серия журнала "Охрана труда: просто и понятно". Подборка содержит 14 журналов с инструкциями и образцами по заполнению. Вахтенный журнал для рабочих люльки, работающих на подъемнике. Журнал 1-й и 2-й ступени контроля за состоянием условий труда. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Журнал регистрации противопожар...

Журналы учета инструкций по охране труда для работников и выдачи инструкций по охране труда для работников

Стандарт
 • формат doc
 • размер 7,19 КБ
 • добавлен 20 июля 2014 г.
В журнале учета есть такие графы: №, Дата, Наименованеие инструкции, Дата утверждения, Обозначение (Номер), Плановый срок проверки и др. В журнале выдачи есть такие графы: №, Дата выдачи, Наименование инструкции, Обозначение (номер), Количество выданных экземпляров, Ф.И.О. должность получателя инструкции, Подпись получателя инструкции.

Инструкция - Оформлення Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці

 • формат pdf
 • размер 910,55 КБ
 • добавлен 19 мая 2013 г.
Иллюстрированная инструкция, как следует оформлять и вести регистрационные журналы по охране труда Украины на примере журнала регистрации инструктажей.

Комплект журналов по охране труда для малых предприятий

 • формат doc
 • размер 106,85 КБ
 • добавлен 21 февраля 2016 г.
Без выходных данных. — 52 с. Содержит комплект форм журналов и программы инструктажей по охране труда, электро- и пожарной безопасности для малых предприятий Содержание: Документация по охране труда Журнал регистрации вводного инструктажа. Программа проведения вводного инструктажа по охране труда. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Журнал учета инструкций по охране труда для работников. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда...

Наряд-допуск на опасные виды работ (пример)

 • формат jpg, doc
 • размер 570.87 КБ
 • добавлен 03 декабря 2010 г.
Наряд-допуск на пристрелку стальных пластин

Наряд-допуску для виконання робіт на висоті

 • формат doc
 • размер 12,05 КБ
 • добавлен 27 июля 2013 г.
Приклад виконання робіт на висоті роботи з підвищеною небезпекою.

Наряд-допуску на виконання робіт в електроустановках

 • формат doc
 • размер 11,38 КБ
 • добавлен 04 августа 2013 г.
Приклад виконання робіт в електроустановках роботи з підвищеною небезпекою.

Наряд-допуску на виконання робіт вантажопідіймальним краном поблизу повітряних ліній електропередач

 • формат rtf
 • размер 6,64 КБ
 • добавлен 12 июля 2013 г.
Приклад виконання робіт вантажопідіймальним краном поблизу повітряних ліній електропередач роботи з підвищеною небезпекою.

Наряд-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки

 • формат doc
 • размер 8,54 КБ
 • добавлен 04 августа 2013 г.
Бланк виконання робіт підвищеної небезпеки роботи з підвищеною небезпекою.

Наряд-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт

 • формат doc
 • размер 3,97 КБ
 • добавлен 01 августа 2013 г.
Приклад виконання тимчасових вогневих робіт роботи з підвищеною небезпекою.

Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди)

 • формат doc
 • размер 7,38 КБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
Додаток 3 до пункту 3.2 (НПАОП 45.2-4.01-98) Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд , затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за № 424/2864 Поширюється: на обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію (далі - обстеження...