Курсовая работа
  • формат autocad, doc
  • размер 1,69 МБ
  • добавлен 21 января 2016 г.
Технологічна карта: Влаштування монолітних колон і ригелів підземного переходу
Рівне: Національний університет водного господарства і природокористування, 2012. - 27 с. пояснювальна записка + креслення.
Зміст:
Завдання на проектування.
Область застосування та технологічні вимоги.
Конструктивні характеристики елементів та їх частин.
Склад основних видів робіт.
Характеристика умов.
Прив’язка до конкретних умов.
Організація і технологія будівельного процесу.
Вказівки до підготовки об’єкта.
Роботи, що повинні бути виконані до початку основних робіт.
План та розріз частини будівлі, де виконуються роботи.
План-схема виконання робіт.
Методи та послідовність виконання робіт.
Калькуляція трудовитрат та зарплати.
Графік виконання робіт та графік руху трудових ресурсів.
Чисельно-кваліфікаційний склад бригади.
Розбивка будівлі на яруси та захватки.
Прив’язка карт трудових процесів до будівельного виробництва.
Новизна рішення.
Вказівки по контролю якості і оцінки якості.
Допуски.
Вказівки з охорони праці.
Вимоги безпеки перед початком роботи.
Вимоги безпеки під час виконання роботи.
Вимоги безпеки після закінчення роботи.
Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Екологія.
Техніко-економічні показники.
Матеріально-технічні ресурси.
Потреби в машинах, устаткуванні, інструменті, інвентарі і пристроях.
Потреби в будівельних конструкціях, деталях, напівфабрикатах, матеріалах і устаткуванні.
Потреба в експлуатаційних матеріалах.
Додатки.
Список використаної літератури.