Экономика полезных ископаемых
Геологические науки и горное дело
Практикум
 • формат doc
 • размер 629.5 КБ
 • добавлен 06 мая 2011 г.
Темченко А.Г., Горлов М.І., Максимов С.В., Кравчук Л.М. Організація та планування виробництва
Видавничий центр КТУ Вул. ХХІІ партз’їзду, 11 м. Кривий Ріг. 47 ст

Методичні вказівки до розробки розділів курсової роботи.
Перелік рекомендованої літератури.
Нормативно-правові акти.
Додаток В приблизна вартість гірничо-транспортного устаткування.
Додаток Г посадові оклади керівників, спеціалістів та службовців середньостатичного кар’єру.
Додаток Д поголинні тарифні ставки робітників на відкритих гірничих роботах.
Додаток Е норми витрат основних матеріалів за підрозділами гірнмчого підприємства.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Бурение скважин
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Буровзрывные работы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геология полезных ископаемых
 4. Геология горючих ПИ
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горное дело
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Научные горно-геологические работы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Обогащение полезных ископаемых
 1. Академическая и специальная литература
 2. Нефтегазовая промышленность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Организация производства
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Отраслевая экономика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Экономика предприятия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Экономика природопользования
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Экологическое право