Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 120,70 КБ
  • добавлен 02 июля 2013 г.
Територіальне управління та місцеве самоврядування
Шпори - Територіальне управління та місцеве самоврядування, АМУ, 2012
Роль місцевого самоврядування в житті суспільства.
Місцеве самоврядування – конституційна норма.
Гарантії місцевого самоврядування.
Еволюція становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.
Основні принципи та функції місцевого самоврядування.
Принцип розподілу влади і його реалізація в організації і діяльності органів місцевого самоврядування.
Самостійність органів місцевого самоврядування у здійсненні своїх функцій.
Структура органів місцевого самоврядування.
Економічна основа місцевого самоврядування.
Місцеві державні адміністрації і органи місцевого самоврядування – суперники чи співробітники?
Міжнародний досвід в організації місцевого самоврядування.
Територіальна громада – первинна ланка в системі місцевого самоврядування.
Ради – провідна ланка в системі місцевого самоврядування.
Ради як представники територіальних громад.
Порядок формування, склад , функції та повноваження місцевих рад.
Особливості організації і діяльності рад різних видів (міських, селищних, сільських).
Розподіл компетенцій в системі рад.
Функції рад.
Законодавче закріплення статусу рад.
Фінансування потреб органів місцевого самоврядування.
Сучасний етап формування законодавчої бази, системи самоврядування в Україні.
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні: основні статті та положення.
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні: позитивні і негативні сторони.
Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування.
Основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування.
Тенденції розвитку місцевого самоврядування в Європі та світі.
Закон України Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Закон України Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів.
Депутатські групи і фракції в Радах.
Закон України Про органи самоорганізації населення.
Специфіки формування системи самоврядування в місті Києві.
Специфіки формування системи самоврядування в місті Севастополі.
Функціонування представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування.
Основні повноваження та статус голови територіальної громади (села, селища, міста).
Особливості функціонування районних (у містах) рад.
Особливості функціонування районних і обласних рад.
Депутати місцевих органів влади: порядок обрання, права, повноваження та обов’язки перед виборцями.
Організаційно-правові форми діяльності рад.
Формування матеріально-фінансової бази діяльності рад різних рівнів.
Місцеві податки та збори.
Приватизація муніципальних підприємств і роль органів місцевого самоврядування в цьому процесі.
Земельна реформа і її вплив на органи місцевого самоврядування.
Зв’язок органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, методи його реалізації.
Роль органів місцевого самоврядування в регулюванні земельних відносин.
Управління як суспільне явище.
Сутність, зміст та специфіка державного управління.
Основні особливості державного управління.
Суб’єкти та об’єкти державного управління.
Сутність та систематизація принципів державного управління.
Функції державного управління.
Державна влада як атрибут державного управління.
Адміністративний аспект державного управління.
Сутність та систематизація методів державного управління.
Основні вимоги до управлінських рішень.
Фактори, які впливають на якість та ефективність управлінських рішень.
Етапи процесу підготовки управлінського рішення.
Технологічні процедури прийняття рішень у державному управління та можливості їх вдосконалення.
Поняття правового регулювання в державному управлінні.
Предмет правового регулювання державного управління.
Метод правового регулювання державного управління.
Форма правового регулювання державного управління.
Засоби забезпечення законності в державному управлінні.
Види відповідальності посадових і службових осіб у державному управлінні.
Форми і функції Президента України у здійсненні державного управління.
Форми і функції Верховної Ради України у здійсненні державного управління.
Кабінет Міністрів України: правовий статус і порядок формування.
Структура Кабінету Міністрів України.
Види центральних органів виконавчої влади в Україні.
Структура центральних органів виконавчої влади в Україні.
Сутність муніципального управління.
Суб’єкт та об’єкт муніципального управління.
Розвиток теорії і практики муніципального управління.
Муніципальне управління країн Європейського співтовариства.