Химия и химическая промышленность
Реферат
 • формат docx
 • размер 662.91 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
Термодинамічні основи електрохімічної корозії металів
НАУ 2011

Зміст:
Явища на межі розділу фаз метал – електроліт
Термодинаміка електрохімічної корозії
Діаграми Пурбе
Методи електрохімічного захисту металів
Експериментальна апробація отриманих теоретичних відомостей
Смотрите также

Антиобледенительные и антиводокристаллизационные присадки

Реферат
 • формат docx
 • размер 29.16 КБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Реферат. ДВНЗ УДХТУ, ХТП, 5 курс, 9 семестр. 10 стр. Загальні основи Проблеми використання палив при низьких температурах Протівоводокрісталізуючі рідини Протикригові присадки

Відділення конверсії аміаку у виробництві неконцентрованої нітратної кислоти

Реферат
 • формат docx
 • размер 240.49 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
НАУ, 2011 р. Зміст: Аналіз існуючих методів виробництва нітратної кислоти Фізико – хімічні основи процесу окиснення аміаку Опис технологічної схеми виробництва розведеної нітратної кислоти Розрахунок відділення конверсії аміаку Розрахунок матеріального балансу контактного апарату Розрахунок теплового балансу відділення конверсії аміаку Визначення кількості каталізатора і розмірів конвертора аміаку Обґрунтування та вибір конвертора Оцінка екологіч...

Газификація вугілля

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 509.26 КБ
 • добавлен 01 июня 2011 г.
СТИ Северодонецк / Украина 2010 г. В курсовом проекте представлены следующие разделы: Аналітичний огляд методів виробництв Фізико-хімічні основи виробництва Технологічна схема виробництва та її опис Норми технологічного режиму Матеріальні розрахунки Проблеми виробництва Основи екології виробництва Курсовой проект состоит из пояснительной записки 28 стр.

Курсовой по первичной переработке нефти

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 167.54 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
ЗМІСТ Вступ Аналітичний огляд методів виробництва Принципи первинної переробки нафти Методи зрошення ректифікаційних колон Сучасні методи збільшення продуктивності колон АТ, відбору світлих н / продуктів від потенціалу Фізико-хімічні основи виробництва Характеристика сировини, напівфабрикатів і готової продукції Характеристика нафти Вибір, обгрунтування і опис технологічної схеми Теоретичні основи процесу перегонки нафти Опис технологічної схеми...

Отделение сжигания серного колчедана в производстве серной кислоты. На укр. языке

 • формат doc, cdw
 • размер 322.45 КБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
У роботі розглянуті фізико-хімічні та технологічні основи процесу спалення сірчаного колчедану у виробництві сірчаної кислоти, розглянута схема відділення спалення сірчаного колчедану, будова печі КШ та проведені розрахунки теплового та матеріального балансів процесу спалення колчедану. В архиве: ПЗ, технологічна схема, креслення основного апарату (печі КШ), специфікації до ТС та СК. Всі креслення та специфікації виконані в КОМПАС.

Очищення азотоводневої суміші від оксиду вуглецю (ІV) моноетаноламіном

Реферат
 • формат docx
 • размер 1.4 МБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
У курсовій роботі розглянуто метод очистки азотоводневої суміші від оксиду вуглецю (ІV), а саме за допомогою двоступеневого моноетаноламінового очищення. Описана технологічна схема процесу. Виконані матеріальні розрахунки моноетаноламінового очищення І та ІІ ступенів, складені матеріальні баланси кожного з них. Обґрунтована конструкція реактора. Наведена екологічна оцінка виробництва. ЗМІСТ Перелік умовних позначень та скорочень………………………………. Вс...

Проект отделения очистки сточных вод производительностью 27500м3/ч(на укр.язіке)

Реферат
 • формат docx, doc
 • размер 402.36 КБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Об'єкт дослідження –відділення очистки надсмольної води від аміаку і фенолів в умовах ВАТ Дніпродзержинський КХЗ. Мета роботи - проект відділення очистки стічних вод, спеціальна частина –аміачна колона тарілчастого типу для відгону леткого аміаку. У загальній частині проекту описані схеми очистки надсмольної води від аміаку та фенолів, описано асортимент продукції та вимоги до неї, подано характеристику сировинних матеріалів, зроблено розрахунок...

Проект сульфатного отделения для улавливания аммиака из коксового газа производительностью 60000 м3/ч (на укр.яз)

Реферат
 • формат doc, docx
 • размер 722.21 КБ
 • добавлен 02 января 2011 г.
Об'єкт дослідження -цех з виробництва сульфату амонію. Мета роботи - проект коксохімічного підприємства з випуску сульфату амонію на України, спеціальна частина - сатуратор для уловлювання аміаку з коксового газу та утворення солі сульфату амонію. У загальній частині проекту вибрано та обґрунтовано місце будівництва заводу, описано асортимент продукції та вимоги до неї, подано характеристику сировинних матеріалів, зроблено розрахунок матеріальног...

Проект установки для уловлювання бензольних вуглеводнів

Реферат
 • формат doc, cdw
 • размер 340.54 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Курсовой работа - ДонНТУ, 2010 г., 42 стр. дисциплина - Процессы и аппараты Химической Технологии Фізико-хімічні основи процесу абсорбції Опис технологічної схеми уловлювання бензольних вуглеводнів Вибір конструкції основного апарату Розрахунок бензольного скруберу Матеріальний розрахунок Визначення поверхні абсорбції та розмірів скруберів Розрахунок кінцевого газового холодильника Матеріальний розрахунок Тепловий...

Фізико-хімічні властивості природного газу

Реферат
 • формат docx
 • размер 756.07 КБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
Національний авіаційний університет, м.Київ, 2010 рік, 18 стор. Даний реферат розкриває фізико-хімічні властивості газів, висвітлюючи, по-перше, основні параметри газів з наведенням розрахункових формул для їх знаходження, а саме: густину, питомий об’єм, масовий розхід, лінійну швидкість, масову швидкість, тиск, в’язкість, вологість, стисливість, а також критичні параметри; по-друге, такі термодинамічні властивості газів, як теплоємність системи,...