• формат pdf
 • размер 3.27 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Тимченко С.М., Коломоєць Т.О. Правознавство у схемах та визначеннях
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – 520 с.

Основи теорії держави і права
Історія держави і права України
Основи конституційного права України
Основи цивільного та сімейного права України
Основи житлового права України
Основи трудового права України, право сооціального захисту населення
Основи господарського права України
Основи господарського права України
Основи адміністративного права України
Основи фінансового права України
Основи кримінального права України
Правоохоронна та правозахисна діяльність
Читать онлайн
Смотрите также

Кириченко В.М. Правознавство: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 787.85 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 240 с. У навчальному посібнику відповідно до програми навчальної дисципліни „Правознавство системно викладено теоретичні положення теорії права та основні визначення і правові поняття головних галузей права України: конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального, а також система судових та правоохоронних органів. Зміст посібника відповідає нормам Конституції та чинному зак...

Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 328 с. Навчальний посібник побудовано з урахуванням положень Болонської декларації. Посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Правознавство», плани проведення інтерактивних лекційних та семінарських занять, конспекти лекцій з основних тем теорії права, конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального права, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для...

КПІЗ - Виборча система та виборчий процес в Україні. Повноваження нотаріату та систему органів нотаріату із чинного законодавства положення. Тестова частина. Задача

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 183 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
Правознавство. Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) - Виборча система та виборчий процес в Україні. Повноваження нотаріату та систему органів нотаріату із чинного законодавства положення. Тестова частина. Задача. ТНЕУ (Тернопільський національний економічний університет), ФКІТ (Факультет комп'ютерних інформаційних технологій), Кафедра правового регулювання економіки та правознавства, ПЗАС (Програмне забезпечення автоматизованих сис...

Лесниченко І.В.(уклад.) Опорний конспект лекцій з дисципліни Правознавство

 • формат pdf
 • размер 328.41 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Краматорськ: ДДМА, 2004, - 66с. Для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей. Короткий конспект лекцій містить основні положення тем навчального курсу "Правознавство", а також питання для самоконтролю і перелік рекомендованої літератури.

Опришко В.Ф. , Шульженко Ф.П., Шимон С. І. Правознавство: Підручник

 • формат doc
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Издательство: КНЕУ. Год издания: 2003. Страниц: 767. Підручник підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Правознавство» для студентів неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, викладені основи теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кр...

Сергеев Ю.Д., Григорьев И.Ю., Григорьев Ю.И. Юридические основы деятельности врача

 • формат djvu
 • размер 10.91 МБ
 • добавлен 02 декабря 2009 г.
Издательство: Гэотар-медиа. 2006. – 247 с. Учебное пособие в схемах и определениях. Учебное пособие содержит материалы по программе дисциплины "ПРАВОВЕДЕНИЕ (Юридические основы деятельности врача. Медицинское право)". В нем отражены основные разделы медицинского права, представленные в схемах и определениях. В материалы пособия включены действующие в настоящее время законодательные и иные нормативные правовые акты. Учебное пособие предназначено д...

Тимошенко І.В., Чернявський А.Л. Правознавство

 • формат doc
 • размер 244.21 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Курс лекцій. - Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 228 с. Підготовлено з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Посібник містить повний курс лекцій дисципліни Правознавство. Метою видання є формування системи знань з основ теорії держави і права та різних галузей права України...

Тимченко С.М., Коломоєць Т.О. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 3.63 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Навчальний посібник - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. - 588 с. Навчальний посібник з правознавства містить основні положення з курсів теоріїї держави і права, історії держави і права України, конституційного, цивільного права та інших галузей права. Посібник підготовлений на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін законодавства України. Посібник розрахований на студентів неюридичних спеціальностей вищи...

Учебное пособие - Учебно-методический материал ГАРАНТ в схемах

Статья
 • формат doc
 • размер 932.5 КБ
 • добавлен 23 апреля 2010 г.
2008 г. , 17 стр. Учебно-методический материал «ГАРАНТ в схемах» для пользователей, изучающих возможности системы ГАРАНТ Платформа F1. Содержание: Этапы работы с системой ГАРАНТ Платформа F1 Интерфейс системы ГАРАНТ Платформа F1 Поисковые возможности системы ГАРАНТ Платформа F1 Работа с документами Юридическая обработка документов в системе ГАРАНТ Платформа F1.

Чернявський А.Л., Тимошенко І.В. Правознавство

 • формат doc
 • размер 122.17 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 105 с. Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Посібник містить типову навчальну програму курсу Правознавство, комплекс навчально-методичного забезп...