• формат pdf
 • размер 265.41 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Тимощук В.П. Адміністративна реформа - історія, очікування та перспективи
К.: Факт, 2002. - 100 с.

В цьому виданні дається погляд експертів Центру політико-правових реформ на історію адміністративної реформи в Україні, її сучасний стан, а також викладаються пропозиції щодо подальшого проведення адміністративної реформи.
Крім того, читачам пропонується ознайомитися з матеріалами Круглого столу присвяченого адміністративній реформі в Україні, який відбувся 17 квітня 2002 року, в тому числі із Зверненням учасників цього заходу до Верховної Ради України ІV скликання.
Історія адміністративної реформи в Україні (1995 рік — квітень 2002 року) Пропозиції Центру політико правових реформ щодо впровадження першочергових заходів для продовження адміністративної реформи в Україні Витяги з виступів учасників Круглого столу Адміністративна реформа в Україні — стан та очікування» (Київ, 17 квітня 2002 року)
Звернення учасників Круглого столу до Верховної Ради України ІV скликання («ОЧІКУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВІД ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ»)
Інформація про Центр політико правових реформ
Смотрите также

Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні

 • формат doc
 • размер 419.5 КБ
 • добавлен 22 мая 2010 г.
К.: Ін Юре, 1997. — 48 с— (Б-чка "Нова Конституція України") Виконавча влада і принцип поділу державної влади Система органів виконавчої влади Кабінет Міністрів як вищий орган в системі органів виконавчої влади: організація і правовий статус Центральні та місцеві органи виконавчої влади: організація і правовий статус Адміністративна реформа — невідкладна вимога часу Примітки

Игнатов В.Г. Опорные слайды к лекциям по введению в специальность Государственное и муниципальное управление

Статья
 • формат ppt
 • размер 5.88 МБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Более 100 слайдов. План. Вводная лекция. Задачи и содержание курса. История подготовки специалистов к государственному управлению в России. Государственный образовательный стандарт и требования к специальности государственного и муниципального управления. Государственное и муниципальное управление в системе научных знаний. Предмет и методы изучения государственного и муниципального управления. Сфера приложения и содержание труда государственных...

Козаков В.М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні

 • формат pdf
 • размер 1.83 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 284 с. У монографії відображено основні результати дисертаційного дослідження автора, зокрема особливу увагу приділено таким аспектам, як: еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії і практиці управління державою та їх вплив на процеси формування сучасних соціально-ціннісних концепцій державного управління; основний зміст і напрями аксіологічних досліджень у сучасній вітчизняній державно-управлінській н...

Малиновський В.Я. Державне управління

 • формат pdf
 • размер 29.15 МБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с. Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності. Для слухачів, студентів, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а тако...

Малиновський В.Я. Державне управління

 • формат doc
 • размер 3.6 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності. Для слухачів, студентів, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також...

Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посібник

 • формат rtf
 • размер 11.23 МБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
К. Центр навчальної літератури", 2004. - 560 с. Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливості адміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління, питання прийняття стратегічних рішень. Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина, США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою. Розглянуто перспективи фор...

Попов С.В. Организация хозяйства в России

 • формат doc
 • размер 577.07 КБ
 • добавлен 24 августа 2011 г.
Омск: «Курьер», 1999. – 288 с. Первая часть книги опубликована в 1992 г. в альманахе "Кентавр". Вторая часть представляет собой стенографическую запись публичных лекций С.В.Попова, прочитанных в г.Омске. Монография рассчитана на специалистов государственного и муниципального управления, представителей власти и политических организаций, а также всех, кто способен к критическому осмыслению процессов, протекающих в России. Идут по России реформы...

Статья - Якобсон Л.И. Реформа государственной службы: интересы и приоритеты

Статья
 • формат pdf
 • размер 434.72 КБ
 • добавлен 24 июля 2010 г.
Необходимость глубокого реформирования государственной гражданской службы общепризнанна. Сложившаяся ситуация вызывает резкое недовольство как избирателей и политиков, предпочтения которых призван реализовывать государственный аппарат, так и самих государственных служащих. Население в целом не испытывает доверия к государственным органам и склонно считать государственных служащих в высокой степени коррумпированными. В конечном итоге реформа граж...

Тамбовцев В.Л. Стандарты публичных услуг: экономическая теория, международный опыт и российские реформы

 • формат pdf
 • размер 660.21 КБ
 • добавлен 09 августа 2009 г.
В данной работе последовательно рассматриваются следующие группы вопросов: понятие и функции стандартов качества в функционировании различных организаций и секторов экономики с точки зрения экономической теории (раздел 2), международный опыт разработки и применения стандартов качества государственных услуг (раздел 3), реализуемые в настоящее время в России подходы к разработке законодательства, призванного регламентировать функционирование станда...

Шамайда Т., Дмитренко О. Узагальнення польського досвіду місцевого самоврядування та перспективні напрямки розвитку самоврядування в Україні

 • формат doc
 • размер 2.15 МБ
 • добавлен 18 июля 2011 г.
К., Агентство "Україна", 2001-336 с. /Фонд підтримки молодіж. демокр. ініціатив, Молоді консерватори акції виборчої "Солідарність" (Польща); Упоряд.: Т.Шамайда, О.Дмитренко.— К.—[Агентство "Україна"], 2001.- 336 с. До збірника ввійшли статті польських та українських фахівців з місцевого самоврядування, законодавчі акти Польщі та України. У збірнику також містяться розроблені робочою групою під час реалізації проекту "Молоді лідери і реформа міс...