Лингвистика
  • формат pdf
  • размер 1,43 МБ
  • добавлен 07 июля 2015 г.
Тишева Йовка. Прагматични аспекти на устната реч
София: Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2013. — 97 с.
На болгарском языке.
Лингвистичната прагматика. Контекстът. Речевата комуникация.
Устната реч в изследванията на съвременния български език.
Словоредни модели в устната реч.
Лексикални средства с прагматична функция.
Заключение.
Използвана литература.
Приложение.