АТПП, АСУТП, SCADA
Автоматизация
 • формат doc
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Трегуб В.Г. Автоматизація технологічних процесів (на укр. языке)
Курс лекцій для студентів напряму 0925 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форм навчання – К.: НУХТ, 2007. – 42 с.

Вступ.
Вступна тема. Загальні принципи автоматизації технологічних процесів.
Стабілізація неперервних технологічних процесів.
Автоматизація типових неперервних технологічних процесів.
Оптимізація неперервних технологічних процесів.
Автоматизація періодичних технологічних процесів.
Оптимізація періодичних технологічних процесів.
Реалізація регуляторів в мікропроцесорних систем автоматизації.
Література.
Смотрите также

Дранчук М.М. Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій і в газовій промисловості

 • формат djvu
 • размер 25.96 МБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - 448 с. Викладені вимоги чинних стандартів і нормативно-технічних матеріалів і вказівки щодо проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості. Приведені вимоги до змісту і виконання кожного з проектних документів, що входять до скдаду проекту автоматизації технологічних процесів. Приведені основні довідкові матеріали, необхідні для здійснення проек...

Дранчук М.М. Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій і в газовій промисловості Частина1

 • формат pdf
 • размер 94.25 МБ
 • добавлен 07 апреля 2010 г.
Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - 448 с. Викладені вимоги чинних стандартів і нормативно-технічних матеріалів і вказівки щодо проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості. Приведені вимоги до змісту і виконання кожного з проектних документів, що входять до скдаду проекту автоматизації технологічних процесів. Приведені основні довідкові матеріали, необхідні для здійснення проек...

Дранчук М.М. Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій і в газовій промисловості Частина2

 • формат pdf
 • размер 91.47 МБ
 • добавлен 07 апреля 2010 г.
Навчальний посібник, - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - с. 448 Викладені вимоги чинних стандартів і нормативно-технічних матеріалів і вказівки щодо проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості. Приведені вимоги до змісту і виконання кожного з проектних документів, що входять до скдаду проекту автоматизації технологічних процесів. Приведені основні довідкові матеріали, необхідні для здійснення проект...

Кравченко Г.В. Автоматизація виробничих процесів

 • формат doc
 • размер 85.5 КБ
 • добавлен 16 августа 2009 г.
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Рубіжанський філіал Кафедра вищої математики та комп’ютерних технологій Методичні вказівки до самостійної роботи студентів над дисципліною Автоматизація виробничих процесів Автоматизація виробничих процесів. Самостійна робота. Для студентів 5 і 6-го курсу (IХ семестр – денна форма; XI семестр – заочна форма) спеціальності 7.090 220»/ Укладач Кравченко Г. В...

Кравченко Г.В. Автоматизація хіміко-технологічних процесів

 • формат doc
 • размер 84 КБ
 • добавлен 16 августа 2009 г.
Автоматизація хіміко-технологічних процесів. Самостійна робота. Для студентів 4 і 5-го курсу (VIII семестр–денна форма, Х семестр-заочна форма ) спеціальності 7.110 204 » / Укладач Кравченко Г. В. – Рубіжне РФСНУ 2003. - 9 с. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з автоматизаці хіміко-технологічніх процесів містять загальні вимоги, перелік програмних питань, критерії оцінок, варіанти робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання...

Ладанюк А.П. Трегуб В.Г. Ельперін І.В. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості

 • формат pdf
 • размер 4.67 МБ
 • добавлен 30 ноября 2009 г.
Київ 2001 р. 224 с. Ладанюк А. П. Трегуб В. Г. Ельперін І. В. "Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості" Підручник для студентів Вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на автоматизації технологічних процесів та виробництв харчової промисловості! Висвітлено загальні питання автоматизації виробництва.

Проць Я.І., Данилюк О.А., Лобур Т.Б. Автоматизація неперервних технологічних процесів

 • формат djvu
 • размер 3.66 МБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Навчальний посібник (укр. яз. ) для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2008. – 239с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" . В умовах автоматизованого виробництва актуальним завданням є вивчення методів проектування систем автоматичного регу...

Проць Я.І., Савків В.Б., та ін. Автоматизація виробничих процесів

 • формат djvu
 • размер 15.71 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. – 344с. В умовах автоматизованого виробництва актуальним завданням є комплекс заходів по розробці нових, прогресивних технологічних процесів і створення на їх основі нових високопродуктивних машин і систем машин. Автоматизація повсюдно рахується головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Завдяки зв...

Стенцель Й.І. Автоматика та автоматизація хіміко-технологічних процесів

 • формат djvu
 • размер 4.34 МБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Лунанськ:СНУ ім.Даля-2004, 376стор. У підручнику викладені основи моделювання технологічних процесів, теорії автоматичного керування, метрології, а також методи та засоби вимірювання технологічних параметрів, технічні засоби автоматизації та автоматизовані системи керування хіміко-технологічних процесами.

Фединець В.О., Юсик Я.П. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни Автоматизація та оптимізація хіміко - технологічних процесів

Практикум
 • формат doc
 • размер 242 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Львів: НУ Львівська політехніка, 2009. - 16 с. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни Автоматизація та оптимізація хіміко - технологічних процесів для студентів інженерного рівня підготовки спеціальності 7.092501 „Автоматизоване управління технологічними процесами спеціалізації 7.092501.04 „Автоматизоване управління хіміко-технологічними процесами і виробництвами