Автоматизация
 • формат pdf
 • размер 91.47 МБ
 • добавлен 07 апреля 2010 г.
Дранчук М.М. Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій і в газовій промисловості Частина2
Навчальний посібник, - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - с. 448
Викладені вимоги чинних стандартів і нормативно-технічних матеріалів і вказівки щодо проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості. Приведені вимоги до змісту і виконання кожного з проектних документів, що входять до скдаду проекту автоматизації технологічних процесів. Приведені основні довідкові матеріали, необхідні для здійснення проектних робіт.
Значну увагу в посібнику надається вимогам до проектування з врахуванням прогресивних технологій проведення монтажно-налагоджувальних робіт, підвищення збірності монтажу з метою скорочення термінів будівництва, зниження трудомісткості робіт та капітальних витрат на автоматизацію.
Призначається для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами" вищих навчальних закладів.
Навчальний посібник може бути корисним студентам інших технологічних спеціальностей та інженерам, що займаються розробкою проектів автоматизації технологічних процесів в різних галузях промисловості.

Качество - фотографии.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Дранчук М.М. Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій і в газовій промисловості

 • формат djvu
 • размер 25.96 МБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - 448 с. Викладені вимоги чинних стандартів і нормативно-технічних матеріалів і вказівки щодо проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості. Приведені вимоги до змісту і виконання кожного з проектних документів, що входять до скдаду проекту автоматизації технологічних процесів. Приведені основні довідкові матеріали, необхідні для здійснення проек...

Дранчук М.М. Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій і в газовій промисловості Частина1

 • формат pdf
 • размер 94.25 МБ
 • добавлен 07 апреля 2010 г.
Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - 448 с. Викладені вимоги чинних стандартів і нормативно-технічних матеріалів і вказівки щодо проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості. Приведені вимоги до змісту і виконання кожного з проектних документів, що входять до скдаду проекту автоматизації технологічних процесів. Приведені основні довідкові матеріали, необхідні для здійснення проек...

Ладанюк А.П. Трегуб В.Г. Ельперін І.В. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості

 • формат pdf
 • размер 4.67 МБ
 • добавлен 30 ноября 2009 г.
Київ 2001 р. 224 с. Ладанюк А. П. Трегуб В. Г. Ельперін І. В. "Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості" Підручник для студентів Вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на автоматизації технологічних процесів та виробництв харчової промисловості! Висвітлено загальні питання автоматизації виробництва.

Проць Я.І., Данилюк О.А., Лобур Т.Б. Автоматизація неперервних технологічних процесів

 • формат djvu
 • размер 3.66 МБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Навчальний посібник (укр. яз. ) для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2008. – 239с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" . В умовах автоматизованого виробництва актуальним завданням є вивчення методів проектування систем автоматичного регу...

Проць Я.І., Савків В.Б., та ін. Автоматизація виробничих процесів

 • формат djvu
 • размер 15.71 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. – 344с. В умовах автоматизованого виробництва актуальним завданням є комплекс заходів по розробці нових, прогресивних технологічних процесів і створення на їх основі нових високопродуктивних машин і систем машин. Автоматизація повсюдно рахується головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Завдяки зв...

Стенцель Й.І. Автоматика та автоматизація хіміко-технологічних процесів

 • формат djvu
 • размер 4.34 МБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Лунанськ:СНУ ім.Даля-2004, 376стор. У підручнику викладені основи моделювання технологічних процесів, теорії автоматичного керування, метрології, а також методи та засоби вимірювання технологічних параметрів, технічні засоби автоматизації та автоматизовані системи керування хіміко-технологічних процесами.

Трегуб В.Г. Автоматизація технологічних процесів (на укр. языке)

 • формат doc
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Курс лекцій для студентів напряму 0925 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форм навчання – К.: НУХТ, 2007. – 42 с. Вступ. Вступна тема. Загальні принципи автоматизації технологічних процесів. Стабілізація неперервних технологічних процесів. Автоматизація типових неперервних технологічних процесів. Оптимізація неперервних технологічних процесів. Автоматизація періодичних технологічних процесів. Оптимізація пері...

Трегуб В.Г. Основи проектування з елементами САПР

Практикум
 • формат doc
 • размер 28.03 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять. - К.: НУХТ, 2007. - 67 ст. Зміст: Проектування схем автоматизації: - Складання фрагментів схем автоматизації із зображенням комплектів вимірювальних приладів та схем управління - Складання фрагментів схем автоматизації при використанні мікропроцесорних контролерів та ПЕОМ - Вибір технічних засобів мікропроцесорних систем автоматизації Проектування принципових мікропроцесорних схем: - Принципові мікроп...

Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації

 • формат doc
 • размер 962.26 КБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації: Курс лекцій для студе-нтів спеціальності 7.092501 – „Автоматизоване управління технологічними процессами заочн. форми навчання – К.: НУХТ, 2007. – 42 с. Зміст: Вступна тема ПРОЕКТУВАННЯ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ 1. Загальна характеристика пунктів керування. Пункти керування (ПУ) 2. Щитові конструкції. 3. Вибір типу і конструкції щита 4. Розміщення приладів і апаратури на щитах. 5. Проектування внутрішньощи...

Юрчук Л.Ю., Жеребко В.А. Функціональні схеми автоматизації. Розробка та оформлення

 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Навчальний посібник – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 91 с. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри автоматики та управління в технічних системах всіх форм навчання. В навчальному посібнику розглянуті загальні принципи проектування функціональних схем автоматизації в АСК ТП, наведені методичні рекомендації до розробки та оформлення схем автоматизації в курсовому та дипломному проектуванні. По...