• формат pdf
  • размер 3,48 МБ
  • добавлен 22 января 2015 г.
Третьяков О.В., Нестеренко С.В. Курс лекцій з дисципліни Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
Навчальний посібник. — Харків: ХНУМГ, 2015. — 426 с.
Для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 – Охорона праці.
Ця дисципліна вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових, організаційно-технічних, соціально-економічних та психологічних питань розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, визначеного відповідними державними нормативно-правовими та нормативно-технічними актами, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників.