• формат pdf
 • размер 501.95 КБ
 • добавлен 21 апреля 2010 г.
Трілленберг В. Стратегія управління: адміністративний менеджмент у державних управлінських установах
Конспект лекцій і семінарів. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 64 с.
Конспект лекцій і семінарів знайомить читача з основами стратегії
управління, дає можливість вникнути в сучасні вимоги до адміністративного
менеджменту в державних управлінських установах. Для цього різні теми
подані методом формалізації – у вигляді схем, таблиць, перелічення чинників і
критеріїв. До різних тем підібрані конкретні ситуації.
Мета видання – спонукати в читача інтерес до власного аналізу
викладених проблем у темах лекцій і семінарів.
Смотрите также

Віноградська О.М., Шевченко В.С., Віноградська Н.С. Лекції з дисципліни Стратегічний менеджмент

 • формат pdf
 • размер 1.16 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Лекції з дисципліни Стратегічний менеджмент (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності Менеджмент організацій – Харків: ХНАМГ, 2008 – 159 с. У лекціях розглядаються різні аспекти стратегічного менеджменту. Розглянуті теоретичні основи стратегічного менеджменту. Особливу увагу приділено процесу стратегічного менеджменту. Зроблені вказівки з реалізації стратегії Теоретичні основи стратегічного менеджменту [Сутність й основн...

Гончарова С.Ю., Отенко І.П. Стратегічне управління

 • формат doc
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 09 февраля 2010 г.
Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 172 с. (Укр. мов. ) Розглянуто основні питання стратегічного управління: сучасна концепція стратегічного управління; види стратегій підприємства; формування стратегічного набору; форми та методи забезпечення стратегічного управління. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

Кайлюк Є. М., Андрєєва В.М., Гриненко В.В. Стратегічний менеджмент

 • формат pdf
 • размер 1.83 МБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Навч. посіб. - Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 279 с. В роботі розглядаються концептуальні положення стратегічного менеджменту: поняття, етапи розвитку, аналіз та прогнозування середовища, організація конкурентного аналізу, формування стратегії та моделі стратегічного вибору. За всіма темами наводяться контрольні запитання та тести для самостійної роботи студентів, а також ситуаційні вправи. Концептуальні положення стратег...

Кайлюк Є.М. Стратегічний менеджмент: конспект лекцій

 • формат pdf
 • размер 694.8 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Для студентів спеціальності 7.050 201 ? «Менеджмент організацій». ? Харків: ХНАМГ, 2006. – 80 с. Зміст Вступ Сутність і концепція розвитку стратегічного управління підприємством Механізм формування стратегії розвитку підприємства Аналіз конкурентних переваг підприємств і основні конкурентної стратегії Реалізація стратегій, стратегічний контроль Тести для поточного контролю знань студентів Список літератури

Орчаков О.А. Стратегический менеджмент

 • формат pdf
 • размер 223.7 КБ
 • добавлен 14 октября 2009 г.
Учебно-методические материалы. Москва 2004 Программа дисциплины «Стратегический менеджмент» федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения для специальности 061100 – Менеджмент организации и примерной программой дисциплины, рекомендованной Учебно-методическим объединением по образованию в области менеджмента

Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі

 • формат djvu
 • размер 3 МБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. - Львів: видавництво "Новий Світ-2000", 2003. - 272 с. Пропонований посібник є першим виданнням в Україні, в якому розглянуто поняття стратегії та її різновиди; сутність стратегічного аналізу та його роль у системі управління підприємством; системи стратегічного вимірювання результативності бізнесу; методи прогнозування, порівняльного конкурентного аналізу; інструктивно-описові методи і моделі, призначені для аналізу зовнішнь...

Саєнко М.Г. Стратегія підприємства (укр)

 • формат pdf
 • размер 2.84 МБ
 • добавлен 04 ноября 2009 г.
Тернопіль: Економічна думка, 2006. - 390 с. Стратегія підприємства: поняття, необхідність, предмет вивчення та організація розробки Аналіз зовнішнього середовища підприємства Діагностика внутрішнього стану і комплексний аналіз середовища підприємства в цілому Формування місії та цілей підприємства Корпоративна (загальна) стратегія підприємства Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства Стратегія диверсифікації діяльності під...

Сладкевич В.П. Стратегический менеджмент организации

 • формат pdf
 • размер 2.07 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Підручник розроблено на основі лекційного матеріалу автора відповідно до програми вивчення дисципліни Стратегічний менеджмент. У ньому розгля- нуто теоретичні засади стратегічного менеджменту, зміст та особливості основ- них і функціональних стратегій розвитку організацій, а також процес розробки й реалізації стратегії. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни з на- пряму Менеджмент, а також для всіх, хто цікавиться питанн...

Шершньова З. Є. Стратегічне управління

 • формат doc, rtf
 • размер 5.94 МБ
 • добавлен 27 ноября 2009 г.
Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с. У підручнику викладено теоретичні, методологічні та практичні питання стратегічного управління як сучасного важливого напрямку менеджменту підприємств в Україні. Наведено характеристику логіки розробки і методів обґрунтування цілей, завдань, стратегій, змісту і форм організації окремих підсистем стратегічного управління. Призначений для студентів, аспірантів і викладачів, а також...

Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління

 • формат doc
 • размер 1006.32 КБ
 • добавлен 27 ноября 2009 г.
Навч. Посібник. – К. – КНЕУ, 1999. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення Зміна завдань управління підприємством Розмаїття підприємств Необхідність формування стратегічного мислення менеджерів Еволюція розуміння та передбачення майбутнього підприємств Поточне планування та бюджетування Довгострокове планування Стратегічне планування Стратегічне управління Стратегічний аналіз Основні підходи до розуміння середовища орган...