• формат pdf
  • размер 939,81 КБ
  • добавлен 17 апреля 2013 г.
Трощинський В.П. та ін. Соціогуманітарні виміри державної політики
Навч. посіб. / В.П. Трощинський, П.К. Ситнік, В.А. Скуратівський та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.
У навчальному посібнику здійснюється аналіз стану та тенденцій гуманітарної ситуації в Україні за результатами щорічного моніторингового дослідження українського суспільства; розкриваються цілі і завдання державного управління у сфері духовного розвитку суспільства; розглядаються особливості формування та реалізації етнонаціональної політики; висвітлюється ситуація, що склалася в системі державного управління України щодо закордонних українців; характеризуються підходи та моделі державного регулювання процесів формування і забезпечення державних стандартів у сфері охорони здоров'я; обґрунтовуються пріоритетні напрями забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку; здійснюються аналіз та оцінювання державної політики у сфері соціального захисту населення; досліджуються особливості організаційно-правових засад соціального захисту інвалідів у сфері праці.
Зміст
Передмова
Вступ
Гуманітарна ситуація в Україні крізь призму соціального самопочуття людини
Державна політика у сфері духовного розвитку сучасного українського суспільства
Гуманістична спрямованість етнонаціональної політики держави
Формування та реалізація державної політики щодо закордонного українства
Державні стандарти у сфері охорони здоров'я
Трансформація соціальної політики держави та забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку
Соціальний захист населення: проблеми та перспективи розвитку
Організаційно-правові засади соціального захисту інвалідів у сфері праці
Висновки
Бібліографічні посилання