Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат pdf
 • размер 3,78 МБ
 • добавлен 31 декабря 2016 г.
Творошенко І.С. Методичні вказівки для виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з навчальної дисципліни Геоінформаційні системи в задачах моніторингу
Методичні вказівки.– Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 91 с.
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) «Геоінформаційні системи і технології».
Методичні вказівки охоплюють основні розділи дисципліни щодо використання геоінформаційних систем в задачах моніторингу та мають на меті сформувати у студентів розширені знання щодо функціональних можливостей геоінформаційних систем та набуття практичних навичок застосування геоінформаційних систем під час вирішення задач моніторингу.
Завданням дисципліни «Геоінформаційні системи в задачах моніторингу» є геоінформаційне моделю-вання у сфері моніторингу та вивчення методів вирішення задач моніторингу за допомогою геоінформаційних систем.
Методичні вказівки написані з таким розрахунком, щоб студенти вивчили теоретичний матеріал за рекомендованими джерелами, виконали практичні та розрахунково-графічну роботи, опрацювали теми самостійної роботи та підготувалися до підсумкового контролю з даної дисципліни.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика