Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат pdf
 • размер 764,43 КБ
 • добавлен 22 декабря 2016 г.
Творошенко І.С. Методичні вказівки для виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з навчальної дисципліни Технології підтримки прийняття рішень в геоінформаційних системах
Методичні вказівки.– Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 99 с.
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) «Геоінформаційні системи і технології».
Методичні вказівки охоплюють основні розділи дисципліни щодо технологій підтримки прийняття рішень в геоінформаційних системах та мають на меті сформувати у студентів комплекс теоретичних знань та методологічних основ в області технологій підтримки прийняття рішень, а також практичних навичок щодо їх застосування в геоінформаційних системах.
Завданням дисципліни «Технології підтримки прийняття рішень в геоінформаційних системах» є вив-чення технологій підтримки прийняття рішень на основі прикладного штучного інтелекту та формування навичок використання сучасних геоінформаційних технологій і програмних засобів для вирішення проблемних ситуацій.
Методичні вказівки написані з таким розрахунком, щоб студенти вивчили теоретичний матеріал за рекомендованими джерелами, виконали практичні та розрахунково-графічну роботи, опрацювали теми самостійної роботи та підготувалися до екзамену з даної дисципліни.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика