Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 02 апреля 2015 г.
Творошенко І.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни Основи моделювання складних систем
Методичні вказівки. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 99 с.
Для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій.
Методичні вказівки охоплюють основні розділи дисципліни з моделювання складних систем та мають на меті сприяти ознайомленню студентів з інструментальними засобами візуального моделювання.
Методичні вказівки написані з таким розрахунком, щоб студенти вивчили теоретичний матеріал за рекомендованою літературою, виконали лабораторні роботи за методологіями нотацій IDEF0, DFD, IDEF3 у процесі моделювання для заданої предметної області за допомогою сучасного інструментального середовища, змогли самостійно зробити розрахунково-графічні роботи, опрацювали теми самостійної роботи та підготувалися до екзамену з даної дисципліни.
Вступ
Вказівки до виконання лабораторних робіт
Використання інструментальних засобів для опису функціональних моделей об’єктів та процесів
Створення функціональної моделі за допомогоюERwin
Декомпозиція контекстної діаграми
Діаграма декомпозиції другого рівня
Використання інструментальних засобів для моделювання потоків даних
Використання інструментальних засобів для опису логіки взаємодії компонентів об’єктів та процесів
Використання інструментальних засобів для опису змішаної моделі об’єктів та процесів
Ознайомлення з інструментальними засобами для опису процедур автоматизованої побудови мережевих моделей ГІС
Вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт
Структура розрахунково-графічних робіт
Правила оформлення розрахунково-графічних робіт
Приклади бібліографічного опису в переліку посилань
Критерії оцінювання розрахунково-графічних робіт
Вказівки до виконання самостійних робіт
Основні поняття нечіткості
Процес і система нечіткого логічного виведення
Методи нечіткого виведення
Метод резолюцій
Експертні системи
Перелік використаних джерел
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика