Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,45 МБ
 • добавлен 13 октября 2015 г.
Творошенко І.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни Цифрова обробка зображень
Методичні вказівки. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 75 с.
Методичні вказівки охоплюють основні розділи дисципліни з цифрової обробки зображень та мають на меті ознайомити студентів із сучасними методами обробки зображень, основами стиснення та злиття зображень на основі перетворень, надати практичні навички з використання методів просторової фільтрації растрів і перетворення Фур’є з метою поліпшення та відновлення зображень, виділення і розпізнавання різноманітних об’єктів.
Вступ
Вказівки до виконання лабораторних робіт
Геометрична корекція супутникових зображень
Попередня обробка космічних зображень шляхом поелементного перетворення
Масочна фільтрація
Аналіз головних компонент
Порогова сегментація та кластерний аналіз
Параметричні методи класифікації. Визначення параметрів виділених об’єктів
Визначення вегетаційного індексу
Непараметричний метод розпізнавання за багатовимірними гістограмами
Синтез зображень
Стиснення графічних файлів
Вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи
Структура розрахунково-графічної роботи
Приклад виконання практичної частини розрахунково-графічної роботи (застосування перетворення Фур’є
Правила оформлення розрахунково-графічної роботи
Приклади бібліографічного опису в переліку посилань
Критерії оцінювання розрахунково-графічної роботи
Вказівки до виконання самостійної роботи
Відновлення зображення
Фільтрація зображень
Векторне подання лінійних фрагментів зображення
Основи вєйвлет-перетворень і стиснення зображень
Параметри цифрового зображення
Статистичні характеристики зображення
Перелік використаних джерел
Для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.08010105 – Геоінформаційні системи та технології, 8.08010105 – Геоінформаційні системи та технології.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика