Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат pdf
 • размер 3,91 МБ
 • добавлен 05 ноября 2015 г.
Творошенко І.С. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни Геоінформаційні системи в управлінні територіями
Методичні вказівки. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 115 с.
Методичні вказівки охоплюють основні розділи дисципліни «Геоінформаційні системи в управлінні територіями» та мають на меті сформувати у студентів знання, уміння та навички, наукові положення з розробки та побудови муніципальних геоінформаційних систем, особливостей визначення стратегічної мети геоінформаційних систем, стратегії планування та виконання кваліметричної оцінки території міста, визначення охоплення муніципальної системи, визначення потреб програмно-апаратних ресурсів системи та аналізу затрат/вигід від впровадження муніципальної системи за умов ризиків та невизначеності.
Вступ
Вказівки до виконання практичних робіт
Відображення та вивчення даних
Пошук місця для нової школи
Пошук альтернативної дороги до нової школи
Завдання до практичних робіт
Вказівки до виконання самостійної роботи
Значення території у функціонуванні містобудівної системи
Структура міського плану
Класифікація міських територій
Процес і структура управління використанням міських територій
Застосування ГІС-технологій під час розробки містобудівної документації
Концепція ГІС територіального управління
Геоінформаційна система, як розподілена інформаційна система
Технології ArcGis в територіальному управлінні
Завдання територіального управління, які вирішуються за допомогою ArcMap
Перелік використаних джерел
Для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.08010105 – Геоінформаційні системи та технології, 8.08010105 – Геоінформаційні системи та технології.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика