• формат pdf
  • размер 29,01 МБ
  • добавлен 08 мая 2016 г.
Український археографічний щорічник. Нова серія 2001 №5/6
Наукове видання. — Київ: Археографічна комісія НАН України, 2001. — 383 с. — (Український археографічний збірник. Том 8/9). — ISBN 966-02-2253-Х.
Черговий випуск “Українського археографічного щорічника” вміщує нові праці з історіографії, джерелознавства, археографії, інших спеціальних історичних дисциплін, а також публікації текстів документальних джерел та наративів, текстологічні розвідки, історико-джерелознавчі дослідження і огляди широкого хронологічного діапазону від XVI до XX ст.
Із привітань.
О.О. Маврін, В.А. Брехуненко. Небуденний ювілей.
Джерелознавство, суміжні науки.
Я.Р. Дашкевич. Мирон Кордуба та його “Бібліографія історії України”.
В.О. Пірко. Матеріали картографії як джерело до історії Півдня України XVIII ст.
В.А. Брехуненко. “Україніка” в приказній документації Московії XVI-XVII ст.: проблема реконструкції первісного складу.
І.Б. Скочиляс. Греко-католицькі парафіяльні печатки Старосольського деканату Перемишльської єпархії XIX - початку XX ст.
І.А. Павленко. Джерела до дослідження антинаціоналістичної агітаційно-пропагандистської діяльності ЦК КП(б)У (1943-1947 рр.).
Студії.
В.А. Потульницький. Український консерватизм в XIX-на початку XX ст.
Г.І. Сварник. Перебування письменника Леопольда фон Захер-Мазоха та його родини в Галичині.
Т.М. Сидорчук. Союз українських журналістів і письменників. Віденський період 1919-1923 рр.
О.О. Пєсчаний. Український науковий інститут у Берліні.
Б.Боцюрків. Міфологія чи мартирологія? Досвід і проблеми наукових досліджень сталінської ліквідації греко-католицької церкви в Галичині 1944-1946 рр.
B.Ю. Ганкевич, С.П. Шендрікова. Всесвітній мусульманський конгрес.
І.M. Преловська. Джерелознавчий аналіз документальних матеріалів Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря за 1919 рік.
C.І. Ліпінін. Набуття та захист земельної власності шляхти на Правобережній Україні в XVI - першій половині XVII ст.
А.В. Бойко. Напрямки колонізації Південної України в останній чверті XVIII ст.
Публікації.
о. Ю. Мицик. “Опис Естонії та Латвії” в Хроніці О.Гваньїні.
о. Ю. Мицик. “Пам ’ять (1671 р.)” - український полемічний твір.
М.П. Ковальський, С.А. Абросимова. Магістерські іспити Д.І. Яворницького і Варшавський університет.
Ф.Г. Туранли. Османський документ про дипломатичну діяльність гетьмана Петра Дорошенка.
В.А. Старков. Збірка народних ігор і розваг з Чернігівщини кінця XIX ст.
Рецензії.
П.М. Кулаковський. Перший том “Українського дипломатарію XVI-XVIII ст.”.
о. Ю. Мицик. Рецензійний огляд.