• формат pdf
  • размер 6,50 МБ
  • добавлен 17 октября 2013 г.
Український археографічний щорічник. Нова серія 2010 №15
(Український археографічний збірник. Т. 18). — К.: Український письменник, 2010. — 784 с.
У черговому томі «Українського археографічного щорічника» (вип. 15) друкуються статті й документальні матеріали, що стосуються історії України XI–XX ст., зокрема: аналіз писемних джерел з історії Галицької єпархії, починаючи з XII ст., подимний реєстр Києва 1571 р., мистецькі проекти князя Олександра Заславського початку XVII ст., розгляд політики Бранденбурга-Пруссії після нападу Швеції на Річ Посполиту у 1655 р., листи Данила Апостола і т. д. Публікуються також статті про Миколу Костомарова, Пантелеймона Куліша, Михайла Грушевського та інших діячів. Окрему увагу приділено висвітленню політичної позиції українських соціал-демократів на початку XX ст., листуванню Андрія Ніковського, Володимира Винниченка, Андрія Жука, генеалогічним, картографічним розвідкам тощо. Друкуються також історико-документальні нотатки в рубриці «Miscellanea», а також рецензії та некрологи.
Для науковців, викладачів історії, вчителів, студентів і всіх, хто цікавиться історичним минулим України.
Археографія, джерелознавство
Ігор Скочиляс. Писемні джерела з історії Галицької (Львівської) єпархії XII–XVIII століть
Ірина Преловська. Документи органів безпеки УСРР щодо життя та діяльності Екзарха України митрополита Михаїла (Єрмакова) (1862–1929)
Світлана Панькова. Михайло Грушевський та Олександр Левицький у світлі епістолярних і мемуарних джерел
Тетяна Себта. Фахові засади архівної політики нацистської Німеччини в Україні: інструкція комісара з охорони архівів (вересень 1941 року)
Генеалогія, картографія
Володимир Ленченко. Місто Прилуки та його жителі за планом 1730-х років
В’ячеслав Корнієнко, Наталія Сінкевич. Написи-графіті XVI–XVII століть центральної нави Софії Київської як джерело до біографістики та генеалогії
Ігор Ситий, Олесь Федорук. До родоводу Куліша
Сергій Білокінь, Світлана Панькова, Євген Чернецький. Рід Словачевських
Історичні статті
Володимир Потульницький, Георгій Потульницький. Реконструкція соціальної ідентичності автора «Слова о полку Ігоревім» у контексті змалювання ним образу князя: історіософський аналіз проблеми
Володимир Александрович. Мистецькі клопоти князя Олександра Заславського
Ярослав Федорук. Рінський союз між бранденбурзьким курфюрстом і Королівською Пруссією в оцінці Яна Казимира та його двору восени 1655 року
Олексій Ясь. Між достовірним та уявним. Микола Костомаров як історик-художник
Віктор Короткий. Участь Володимира Антоновича у виданні поетичних творів Тараса Шевченка
Михайло Ковальчук. Повстансько-партизанський рух та операції білогвардійських військ в Україні у першій половині 1919 року
Андрій Фелонюк. Євген Завалинський – призабутий тюрколог (З історії українського сходознавчого осередку Львова 1930-х – початку 1940-х років)
Публікації джерел
Тетяна Люта. До київського документального репозитарію: реєстр вибирання київського подимного 1571 року
Володимир Кравченко. Інвентар Луцького замку і староства 1622 року
Володимир Пришляк. З листування Данила Апостола
Сергій Білокінь. Промова Григорія Політики в загальних зборах українського шляхетства у Глухові про права, переваги й потреби України (1763 рік)
Григорій Стариков. Листи Дмитра Багалія до Опанаса Бичкова
Інна Заболотна. Спогади Івана Крип’якевича (1904–1911)
Надія Миронець. Листування Володимира Винниченка з Сергієм Єфремовим (1905–1916)
Ігор Гирич. Українські есдеки: між національним і класовим вибором (Листи В. Винниченка, М. Залізняка, В. Степанківського, Л. Юркевича до А. Жука (вересень – жовтень 1912 року))
Валерій Старков. Листування Федора Вовка та Євгена Чикаленка
Дмитро Бурім. Створення Української установи довіри в Німецькій імперії: політика урядових кіл Німеччини та українська політична еміграція (1938–1945)
Олександр Кучерук. Революційність чи легалізм: проблема Зенона Пеленського, першого провідника ОУН на західноукраїнських землях
Юрій Черченко. Листування Олега Ольжича та документи про нього в Архіві ОУН у Києві
Рецензії, огляди
Євгенія Ковальчук. Інвентарі Олицького замку XVII–XVIII століть: Збірник документів / Зібр. і підг. до друку В. Александрович. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2007. – 276 с., іл. – (Серія «Джерела до історії культури і мистецтва». – Т. 1)
Володимир Пришляк. Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку 1729–1730 / Упоряд. І. Бутич. – Полтава: Вид-во «Полтава», 2007. – 176 с.
Олесь Федорук. Бібліотека Івана Франка: Науковий опис: У 4 т. – К.: [Критика], 2010. – Т. 1 / Упорядники Г. Бурлака (наук. керівник), С. Захаркін, Р. Кисельов, З. Крапивка, Н. Лисенко, Т. Маслянчук, Л. Мірошниченко, Л. Чернишенко; Переднє слово М. Жулинського; Вступна стаття Я. Мельник. – 622 с.
Андрій Непомнящий. Путешественныя записки Василья Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году / В. Ф. Зуев; подг., вступ. ст., комм. М. Э. Кавуна; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины. – Днепропетровск: Герда, 2011. – 420 с.; ил. – (Editio princeps)
Григорій Стариков. Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войнович, Я. Ісаєвич та ін. – Дрогобич: Коло, 2009. – Вип. XIII. – 412 с.
Марія Вальо. Назавжди разом – під одним дахом (Олена Степанів – Роман Дашкевич: Спогади, нариси / Упор. Г. Сварник, А. Фелонюк. – Львів, 2009. – 638, XLVIII c., iл.)
Miscellanea
До історії публікації дарчих написів Тараса Шевченка на примірниках «Кобзаря» 1860 року (Віктор Дудко)
Загадкові «Мамай» і «Чупринко» (як незнання псевдонімів Романа Шухевича і Миколи Козака завадило розширенню джерельної бази ОУН і УПА) (Володимир Ковальчук)
Документування шлюбів в ОУН і УПА (Володимир Ковальчук)
Видання «Споминів» М. Грушевського: історія рукопису та видання (Сергій Білокінь)
Чи відбулась рецензія? (Валентина Колпакова)
Ігор Шевченко (1922–2009) (Дмитро Гордієнко)
Геннадій Григорович Літаврін (1925–2009) (Дмитро Гордієнко)
Ярослав Романович Дашкевич (1926–2010) (Сергій Білокінь, Ігор Скочиляс)
Ярослав Дмитрович Ісаєвич (1936–2010) (Володимир Пришляк)
Анатолій Васильович Бойко (1960–2010) (Віктор Брехуненко)
Марія Григорівна Вавричин (1935–2010) (Надія Халак)
Відомості про авторів