• формат pdf
  • размер 44,24 МБ
  • добавлен 20 августа 2014 г.
Український археографічний збірник 1931 Т. 3
Київ: З Друкарні Української Академії Наук, 1931. — 346 с.
У 1926 р. Археографічною комісією Всеукраїнської Академії Наук на чолі з М. С. Грушевським було започатковано видання "Українського археографічного збірника". До 1931 р. було опубліковано було всього три томи (в планах був четвертий том, але він так і не був виданий). Головним редактором усіх трьох томів був М. С. Грушевський. Основною тематикою цих випусків була історія України з XVII до початку XX в. У статтях розглядалися і аналізувалися документи того періоду, робилися огляди і описи історичних джерел.
Зміст:
Віктор Poмановський. Документ до історії державного скарбу давньої Гетьманщини
Веньямин Кордт. Матеріяли з Стокгольмського державного архіву до історії України другої пол. XVII — поч. XVIII вв.
Проф. Пилип Клименко. Компути та ревізії XVIII стол.
Михайло Бужинський. Два документи до історії кріпацтва на Україні
Проф. Павло Клепацький. Декілька документів з Диканського архіву Кочубеїв
Михайло Корнилович. Волинський кріпацький селянський двір і громада в першій половині XIX віку
Оксана Степанишина. Проект обіжника волосним правлінням з приводу складання уставних грамот
Микола Ткаченко. Археографічні студії Володимира Антоновича