Социологическая периодика
Социологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1,18 МБ
  • добавлен 31 марта 2012 г.
Український соціологічний журнал 2009 №01-02
Украинский, русский, английский языки
Звернення до читачів голови Редакційної ради і головного редактора журналу з нагоди започаткування його випуску
Нелли Победа, Ирина Попова (Одесса). На пути к сообществу профессионалов
Віктор Танчер (Київ). Соціологічна наука: проблеми розвитку і дисциплінарного переформатування
Rodney Erakovich (Arlington, Texas, the USA). A Sociocultural View of Public Organization Ethics Building in Easte Europe
Валерій Хмелько (Київ). Дослідження і відкриття Мелвіна Кона та його співпрацівників (до виходу з друку збірки перекладів українською)
Матеріали дослідницьких комітетів САУ
Валерій Пилипенко (Київ). Соціологія освіти: від радянських часів до сучасних реалій
Лариса Хижняк (Харків). Комунікативний ресурс у діяльності організацій і шляхи оптимізації його використання (на прикладі соціальних служб)
Донецьке відділення САУ
Валерій Бурега, Олег Мазурик (Донецьк). Історія розвитку і сучасний стан соціології в Донецькому регіоні
Оксана Панькова (Донецк). Социальные проблемы развития г. Донецка в зеркале статистики и общественного мнения
Запорізьке відділення САУ
Эдуард Гугнин (Запорожье). Запорожское отделение САУ: историческая справка
Станіслав Катаєв (Запоріжжя). Суспільні перетворення в умовах комбінованого суспільства: випадок України
Львівське відділення САУ
Степан Вовканич (Львів). Діяльнісний підхід до людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять
Юрій Пачковський (Львів). Ціннісно-професійний контекст світоглядних орієнтацій студентської молоді (досвід українсько-польського соціологічного дослідження)
Південно-українське відділення САУ
Александр Панков (Одесса), Леонид Белоконь (Николаев), Владимир Коробов (Херсон).
Южно-Украинское отделение Социологической ассоциации Украины
Ирина Попова, Елена Князева (Одесса). Проблема социального сиротства в г. Одессе
Харківське відділення САУ
Людмила Сокурянская (Харьков). Харьковское отделение Социологической ассоциации Украины
Наукове життя
Борис Нагорный (Луганск). Актуальна ли проблема интеллектуальной элиты? (Вместо рецензии на монографию Е.Г.Михайлевой)
Інформація
I Конгрес Соціологічної асоціації України
Відомості про авторів
Вимоги щодо оформлення статей
Український соціологічний журнал. 2009. № 1–23
«Український соціологічний журнал» Ви тримаєте в руках або ж маєте перед очима в електронному вигляді перший номер нового часопису, що називається «Український соціологічний журнал». Користуючись нагодою, хочемо сказати кілька слів про це видання, його спрямованість, цільову аудиторію, специфіку формування редакційного портфелю тощо.
Рішення про створення нового наукового та інформаційного журналу – органу Соціологічної
асоціації України було прийнято на її з’їзді у квітні 2007 року. Співзасновниками журналу виступили САУ і Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. При цьому, згідно з установчим договором, усі обов’язки щодо виробничого, фінансового та матеріально-технічного забезпечення його діяльності покладено на ХНУ імені В.Н. Каразіна, який об’єднує в одній особі редакцію, видавця і розповсюджувача журналу.
Сфера розповсюдження створюваного журналу була визначена як загальнодержавна. Його тематична спрямованість охоплює три головних компоненти, а саме: розвиток соціології в Україні та світі, дослідження в галузі соціологічних наук, діяльність Соціологічної асоціації України. У якості цільових виокремлено такі категорії читачів: члени Соціологічної асоціації України, науковці, науково-педагогічні працівники, студенти, що спеціалізуються в галузі соціології.
Передбачається, що журнал випускатиметься чотири рази на рік: взимку, навесні, влітку та восени. З певних причин процедура державної реєстрації видання дуже затягнулася. Через це, так би мовити, повертаючи борг авторам, які вельмидружньо й оперативно відгукнулися на прохання про надання матеріалів, і зацікавленій читацькій аудиторії, до кінця поточного, 2009 року ми випустимо перші два номери. А неухильно додержуватися згаданого вище графіку плануємо починаючи з наступного, 2010 року. З огляду на те, що САУ повинна являти собою взірець цивілізованості, демократичності, толерантності, її новий орган виходитиме у світ «змішаними мовами» (тобто декількома мовами в одному випуску), а саме: українською, російською, англійською. Обирають мову самостійно автори праць, що публікуються. Зокрема, у першому випуску більше половини матеріалів подано українською, близько третини – російською, стаття ж відомого американського фахівця з питань соціології організацій та державного управління Родні Ераковича – природно, англійською. Важливо підкреслити, що журнал публікуватиметься одночасно у двох версіях – паперовій та електронній; остання розміщуватиметься на сайті САУ, на окремій його сторінці.
Враховуючи рівень науковців, праці яких публікуються і публікуватимуться в журналі, вважаємо правильним матеріали подавати фактично в авторській редакції. Ми насмілюємося
лише виправляти очевидні похибки «технічного» характеру та вносити непринципові зміни з метою приведення текстів за формою подання до подібного вигляду. Такий підхід нам видається найбільш правильним.
Нарешті, зазначимо, що головний редактор журналу призначається, а його редакційна колегія затверджується у складі, запропонованому Правлінням САУ та Вченою радою ХНУ імені В. Н. Каразіна. З метою сприяння у підготовці, виданні та розповсюдженні журналу створюється його громадська Редакційна рада, склад якої визначається рішенням Правління Соціологічної асоціації України. Згідно з останнім, до складу Редакційної ради включено всіх членів Правління, голів відділень і керівників регіональних осередків САУ, що
репрезентуватимуть усі без винятку адміністративні регіони України.
Стосовно змістовного наповнення журналу воліємо підкреслити, що основу кожного випуску складатимуть матеріали дослідницьких комітетів САУ й осередків САУ в областях України, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі. При цьому інформаційні огляди, присвячені визначним моментам історії, характеристиці сучасного стану і розвитку соціологічної науки та освіти у регіоні, створюватимуть керівники відповідного осередку САУ. Наукові ж статті представників регіональних осередків, тематику яких визначатимуть самостійно автори, прийматимуться редакцією до розгляду виключно за рекомендацією керівного органу відповідного осередку.
Взагалі, своє головне завдання ми вбачаємо в тому, щоб зробити журнал трибуною для всіх структурних елементів САУ – як тих, що вже давно і плідно працюють, так і тих, що тільки-но створені і здійснюють перші кроки на шляху до ефективного функціонування або навіть іще не з’явились, а тільки мають бути створені з огляду на місію нашої громадської організації. Розуміємо, що початкові випуски журналу не можуть не бути багато в чому недосконалими. Але ж це доля всіх початківців. Лише за Вашою допомогою, вельмишановні Колеги, журнал із плином часу спроможний перетворитися на справді фахове, потужне, цікаве видання. Давайте разом працювати над цим, слідувати мудрій настанові нашого національного генія: «Борітеся – поборете!» І успіх неодмінно прийде.
З повагою, Президент САУ В. С. Бакіров
Головний редактор журналу Ю. О. Чернецький.
Похожие разделы