Биологические дисциплины
Академическая и специальная литература
Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 119,50 КБ
 • добавлен 03 декабря 2012 г.
Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики
КУ ім. Бориса Грінченка. Інститут психології та соціальної педагогіки. Спеціальність "Практична психологія". 2011-2012 н.р. 17 ст.
102 питання:
Предмет і завдання курсу «Основи біології та генетики».
Клітина людського організму: будова і функції.
Процеси життєдіяльності клітин людського організму.
Рівні організації організму людини.
Будова і функції клітини.
Каріотип людини. Хромосомні хвороби.
Молекулярні основи спадковості і мінливості.
Структура гена з кодуючими і некодуючими нуклеотидними послідовностями ДНК.
Біологічні основи репродукції людини.
Генетичний код людини.
Закономірності успадкування ознак.
Домінантні і рецесивні ознаки людини.
Основні положення хромосомної теорії спадковості.
Близнюковий метод дослідження.
Цитогенетичний метод дослідження.
Популяційно-статистичний метод дослідження.
Біохімічний метод дослідження.
Генеалогічний метод дослідження.
Метод дерматогліфіки.
Типи спадковості у людини.
Домінантні і рецесивні ознаки людини.
Летальні і сублетальні гени.
Спадковість зчеплена зі статтю.
Домінантний тип успадкування.
Аутосомно-рецесивний тип успадкування.
Полігенний тип успадкування.
Значення, будова і функції тканин.
Закономірності росту і розвитку дитячого організму.
Значення опорно-рухового апарату. загальні відомості про скелет.
Форма, будова, хімічний склад кісток.
Ріст, розвиток і сполучення кісток.
Частини скелета: хребетний і грудна клітка, будова і функції.
Будова і функції верхніх і нижніх кінцівок.
Будова і функції черепа. Вікові особливості черепа
Загальна будова скелетних м’язів.
Скоротність як основна властивість скелетних м’язів.
Будова, форма, прикріплення м’язів.
Будова і функції м’язів голови і тулуба.
Будова і функції верхніх і нижніх кінцівок м’язів.
Динамічна і статична робота м’язів
Розвиток мускулатури і моторики у дітей.
Значення і функції крові. Кров як компонент внутрішнього середовища організму.
Плазма крові, склад, осмотичний тиск, гемоліз.
Будова і функції еритроцитів.
Будова і функції лейкоцитів.
Захисні властивості крові. (Фагоцитоз. Імунітет. Формування імунних властивостей в процесі розвитку дитини).
Будова і функції тромбоцитів.
Зсідання крові.
Значення переливання крові. Групи крові.
Утворення і склад лімфи. Лімфатична система.
Органи серцево-судинної системи.
Форма, положення, будова і функції серця.
Будова і функції судинної системи.
Велике і мале коло кровообігу.
Особливості кровообігу у плода.
Робота серця. Цикл серцевої діяльності.
Нервова і гуморальна регуляція серцевої діяльності.
Рух крові по судинам.
Регуляція руху крові по судинах.
Гігієна серцево-судинної системи.
Значення органів дихання.
Будова органів дихання.
Життєва ємність легень.
Механізм дихання.
Легенева вентиляція.
Дихання при м’язовій діяльності.
Газообмін у легенях і тканинах.
Штучне дихання.
Рефлекторна і гуморальна регуляція дихання.
Гігієна органів дихання.
Значення і суть процесів травлення.
Травлення в ротовій порожнині. Гігієна порожнини рота і зубів.
Механізм слиновиділення. Ковтання.
Травлення в порожнині шлунка.
Травлення в тонкій кишці.
Травлення в дванадцятипалій кишці.
Жовч, роль жовчі в травленні.
Особливості кишечника у дітей.
Механізм всмоктування.
Зміна харчових решток у товстій кишці.
Обмін речовин і енергії в дитячому організмі.
Обмін білків.
Обмін жирів.
Обмін вуглеводів.
Обмін води і мінеральних солей.
Вітаміни їх значення для організму.
Основний і загальний обмін речовин і енергії.
Будова і функції шкіри.
Теплорегуляція.
Будова і функції нирок.
Сеча, її склад та виведення з організму
Значення залоз внутрішньої секреції.
Поняття про гормони. Механізм дії гормонів
Будова і функції щитовидної залози.
Будова і функції прищитовидних залоз.
Будова і функції гіпофіза.
Будова і функції надниркових залоз.
Будова і функції вилочкової залози
Будова і функції епіфіза.
Будова і функції підшлункової залози.
Будова і функції статевих залоз.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Биология
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ВНО / ЗНО
 3. ЗНО по биологии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ЕГЭ
 3. ЕГЭ по биологии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по биологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Физическая (биологическая) антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Междисциплинарные материалы
 3. Бионика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания биологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Латинский язык
 4. Для биологических специальностей
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на английском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Биология
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на русском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Биология
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Биологические дисциплины
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Биологические дисциплины
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Для средней школы
 3. Биология