• формат pdf
  • размер 2,74 МБ
  • добавлен 13 августа 2014 г.
Вакуленко В.М., Берданова О.В. (ред.) Інструменти регіонального розвитку в Україні
Навч. посіб./ О. В. Берданова та ін. ; за ред. В. М. Вакуленка, О. В. Берданової. — К. : НАДУ, 2013. — 286 с.
Державна політика регіонального розвитку в Україні.
Державна регіональна політика та регіональний розвиток.
Регулювання політики регіонального розвитку відповідно до принципів Європейської регіональної політики: досвід країн ЄС.
Інституційне забезпечення реалізації державної регіональної політики.
Суб’єкти формування та реалізації державної регіональної політики.
Інституційне забезпечення реалізації державної політики на регіональному рівні.
Залучення недержавних структур до участі в забезпеченні програм регіонального розвитку.
Стратегічне планування регіонального розвитку.
Сутність та особливості стратегічного планування розвитку регіонів.
Основні етапи формування регіональної стратегії розвитку.
Комунікативне забезпечення процесу стратегічного планування.
Маркетинг територій.
Особливості маркетингу територій.
Комплекс маркетингу в системі управління територією.
Маркетингові стратегії регіонів і міст: світовий та вітчизняний досвід.
Проектний підхід до управління розвитком регіону.
Передумови та переваги застосування технології проектного менеджменту у сфері регіонального (територіального) управління.
Регіональний проект: основні характеристики та відмінності.
Методика ідентифікації та розроблення регіонального проекту.
Класифікація регіональних проектів і прикладні аспекти їх реалізації.
Публічно-приватне партнерство в розвитку регіональної інфраструктури.
Поняття публічно-приватного партнерства у світовій практиці.
Поняття інституалізації публічно-приватного партнерства.
Нормативно-правові засади та інституалізація розвитку ДПП в Україні.
Організаційно-правові форми і моделі ППП.
Організаційні засади створення ДПП та реалізації проектів в рамках ДПП в Україні.
Логістичні інструменти управління регіональним розвитком.
Засади логістики регіонального розвитку.
Логістичні інструменти регіонального управління.
Параметри управління регіональними логістичними системами.