Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 179,34 МБ
 • добавлен 21 февраля 2015 г.
Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки
К.: НТУУ КПІ, 2013. — 60 с.
Цей навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають курс нарисної геометрії за скороченою програмою.
Передбачається, що після кожної лекції студент самостійно виконує прості завдання (Домашні завдання) з теми, контролюючи засвоєння матеріалу, а в аудиторії на практичних заняттях під наглядом викладача розв'язує основні задачі (Аудиторні завдання) для повного засвоєння матеріалу. Всі графічні побудови виконуються студентами безпосередьно на сторінках посібника за допомогою креслярських інструментів простим олівцем, результат розв'язання задач виділяється червоним олівцем.
Написи виконуються креслярським шрифтом простим оливцем.
Для закріплення засвоєння матеріалу студенти самостійно виконують розрахунково-графічну роботу, що містить 5 індивідуальних завдань, умови яких за варіантами наведені у кінці посібника. Ці завдання виконуються на аркушах креслярського паперу формату А3 простим олівцем за допомогою креслярських інструментів згідно з вимогами стандартів.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект