• формат pdf
  • размер 2,91 МБ
  • добавлен 09 октября 2013 г.
Вашуленко М.С., Пономарьова К.І. Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з української мови. 4 клас
Навч. посіб. — К.: Генеза, 2009. — 48 с. — ISBN 978-966-504-853-4.
Навчальний посібник призначений для підготовки до вступного тестування з української мови.
Друга частина посібника складається з таких розділів: "Частини мови", "Орфографія", "Розділові знаки".
Адресовано старшокласникам, абітурієнтам, усім, хто готується до вступного тестування в НаУКМА.
Зміст:
Частини мови.
Іменник.
Прикметник.
Числівник.
Дієслово.
Дієприкметник.
Орфографія.
Правопис м'якого знака.
Правопис апострофа.
Чергування приголосних.
Подовження приголосних.
Спрощення приголосних.
Правопис сумнівних голосних.
Правопис сумнівних приголосних.
Правопис складних слів.
Правопис прислівників.
Правопис прийменників.
Правопис сполучників.
Правопис часток.
Правопис великої літери.
ові знаки.
Двокрапка.
Тире.
Кома.
ові знаки при прямій мові.
Додатки-словнички.